Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Spotkania
Spotkania (#7400)

Pochwalony bądź, o Panie, Boże mój! Błagam Cię na porywy wiatru Twojej łaski i na Tych, którzy są Brzaskami Twojego zamierzenia i Miejscami Świtania Twojego natchnienia, abyś zesłał na mnie i na wszystkich, którzy poszukują Twego oblicza, co przystoi Twojej hojności i obfitej łasce i co godne jest Twoich darów i względów. Biedny i opuszczony jestem, o mój Panie! Zanurz mnie w oceanie swojego bogactwa; spragniony jestem, pozwól mi napić się żywej wody swej serdecznej dobroci.

Błagam Cię, na Ciebie samego i na Tego, któregoś ustanowił Objawicielem swej własnej Istoty i swoim rozstrzygającym Słowem dla wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi, abyś zebrał swoje sługi w cieniu Drzewa swojej łaskawej opatrzności. Dopomóż im także zakosztować jego owoców i nakłoń ich uszy ku szelestom jego liści i ku słodyczy głosu Ptaka śpiewającego w jego gałęziach. Tyś zaiste jest Pomocą w Niebezpieczeństwie, Niedosiężnym, Wszechmogącym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Spotkania (#7401)

O Ty, miłosierny Boże! O Ty, któryś jest mocny i potężny! O Ty, najżyczliwszy Ojcze! Ci słudzy zebrali się, zwracając się ku Tobie, zanosząc prośby u Twego progu, pragnąc Twoich bezgranicznych łask, któreś wspaniałomyślnie przyobiecał. Nie mają innego celu niż Twoje zadowolenie. Nie mają innego zamiaru niż służenie światu ludzkości.

O Boże! Uczyń to zgromadzenie promiennym. Uczyń ich serca miłosiernymi. Ześlij łaski Ducha Świętego. Wspomóż ich mocą z nieba. Obdarz ich niebiańskimi umysłami. Wzmóż ich szczerość, aby z całą pokorą i skruchą zwrócili się w stronę Twojego królestwa i zajmowali się służeniem światu ludzkości. Niech każdy stanie się płomienną świecą. Niech każdy stanie się jaśniejącą gwiazdą. Niech w Królestwie Boga kolor każdego z nich będzie piękny, a zapach wonny.

O Dobry Ojcze! Ześlij swoje błogosławieństwa. Nie zważaj na nasze ułomności. Weź nas pod swoją opiekę. Zapomnij nam nasze winy. Uzdrów nas swoim miłosierdziem. Jesteśmy słabi, Tyś jest mocny. Jesteśmy ubodzy, Tyś jest bogaty. Jesteśmy chorzy, Tyś jest Lekarzem. Jesteśmy w potrzebie, Tyś jest najhojniejszy.

O Boże! Wspomóż nas swoją opatrznością. Tyś jest Potężnym. Tyś jest Dającym. Tyś jest Dobroczynnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Spotkania (#7402)

O Ty, łaskawy Panie! Oto słudzy Twoi zebrani na tym spotkaniu zwracają się ku Twemu królestwu, upraszając Twoich darów i błogosławieństw. O Ty, Boże! Ujawnij i ukaż znaki swojej jedyności, które zostały złożone we wszystkich przejawach życia. Objaw i odsłoń cnoty, któreś utaił i ukrył w tych ludzkich istnieniach.

O Boże! Jesteśmy niczym rośliny, a Twoja szczodrość jest jak deszcz. Orzeźwij te rośliny i spraw, aby wzrastały dzięki Twoim darom. Jesteśmy Twoimi sługami, uwolnij nas z więzów materialnego istnienia. Jesteśmy nieświadomi, uczyń nas mądrymi. Jesteśmy martwi, ożyw nas. Jesteśmy z materii, obdarz nas duchem. Jesteśmy nieobeznani, uczyń nas bliskimi powiernikami swoich tajemnic. Jesteśmy w potrzebie, wzbogać nas i pobłogosław nam ze swej niewyczerpanej skarbnicy. O Boże! Wskrześ nas, obdarz nas wzrokiem, obdarz nas słuchem. Przybliż nam tajemnice życia, tak aby sekrety Twojego królestwa ukazały się nam w tym świecie istnienia i abyśmy mogli wyznać Twoją jedyność. Każdy dar pochodzi od Ciebie i Twoim jest każde błogosławieństwo.

Tyś jest Potężnym. Tyś jest Mocnym. Tyś jest Dającym i Tyś jest Zawsze Hojnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Spotkania (#7403)

O Boże mój! O Boże mój! Zaprawdę, ci oto słudzy zwracają się do Ciebie, zanosząc modlitwy do Twego królestwa miłosierdzia. Zaprawdę, przyciągnięci Twoją świętością i rozpaleni ogniem Twojej miłości, szukają umocnienia z Twego cudownego królestwa i mają nadzieję na spełnienie w Twej niebiańskiej krainie. Zaprawdę, łakną oni zesłania Twoich darów, pragnąc oświecenia ze Słońca Rzeczywistości. O Panie! Uczyń ich jasnymi lampami, znakami miłosierdzia, owocującymi drzewami i jaśniejącymi gwiazdami. Niech ruszą naprzód w Twojej służbie i połączą się z Tobą więzami Twojej miłości, tęskniąc za światłami Twojej przychylności. O Panie! Uczyń ich znakami przewodnictwa, sztandarami Twego nieśmiertelnego królestwa, falami morza Twojego miłosierdzia, zwierciadłami światła Twojego majestatu.

Zaprawdę, Tyś jest Hojnym. Zaprawdę, Tyś jest Miłosiernym. Zaprawdę, Tyś jest Drogocennym, Umiłowanym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Spotkania (#7404)

O Ty, przebaczający Boże! Ci oto słudzy zwracają się w stronę Twojego królestwa, pragnąc Twej łaski i szczodrości. O Boże! Uczyń ich serca dobrymi i czystymi, tak aby stali się godni Twojej miłości. Oczyść i uświęć dusze, aby opromieniła je światłość Słońca Rzeczywistości. Oczyść i uświęć ich oczy, aby mogli dostrzec Twój blask. Oczyść i uświęć ich słuch, aby usłyszeli wołanie Twojego królestwa.

O Panie! Zaprawdę jesteśmy słabi, ale Tyś jest mocny. Zaprawdę jesteśmy ubodzy, lecz Tyś jest bogaty. Jesteśmy poszukującymi, a Tyś jest Poszukiwanym. O Panie! Miej litość nad nami i przebacz nam; obdarz nas taką umiejętnością i podatnością, abyśmy stali się godnymi Twoich łask i zostali przywiedzeni do Twojego królestwa, abyśmy mogli nasycić się wodą żywota, aby rozpalił nas ogień Twojej miłości i ożywiło tchnienie Ducha Świętego w tym pełnym światła stuleciu.

O Boże, mój Boże! Obdarz to zgromadzenie spojrzeniem swej serdecznej dobroci. Zachowaj każdego i wszystkich razem w swojej pieczy i pod Twoją ochroną. Ześlij na te dusze swoje niebiańskie błogosławieństwa. Zanurz je w oceanie swojego miłosierdzia i ożyw tchnieniem Ducha Świętego.

O Panie! Obdarz ten sprawiedliwy rząd swoją łaskawą pomocą i umocnieniem. Kraj ten spoczywa w osłaniającym cieniu Twojej opieki, a lud ten służy Tobie. O Panie! Obdarz ich swoimi niebiańskimi darami i zapewnij rzęsiste i obfite potoki swojej łaski i życzliwości. Spraw, aby ten ceniony naród darzony był szacunkiem i dopomóż mu uzyskać wstęp do Twojego Królestwa.

Tyś jest Mocnym, Wszechmogącym, Miłosiernym, i Tyś jest Hojnym, Dobroczynnym, Panem niepomiernych łask.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Spotkania (#7405)

O Boska Opatrzności! To zgromadzenie tworzą Twoi przyjaciele, których zachwyciło Twoje piękno i rozpalił ogień Twojej miłości. Przemień te dusze w niebiańskie anioły, ożyw je tchnieniem Twojego Ducha Świętego, obdarz je elokwentną mową i niezłomnymi sercami, zapewnij im niebiańską moc oraz zdolność okazywania miłosierdzia; spraw, aby stały się głosicielami jedności rodzaju ludzkiego i przyczyną miłości i zgody w świecie ludzkości, tak aby straszliwa ciemność zacofanych przesądów została rozproszona, dzięki światłu Słońca Prawdy, aby ten ponury świat mógł zostać oświecony, aby ta materialna sfera mogła nasycić się promieniami świata duchowego, aby te różnorodne kolory połączyły się w jedną barwę, a melodie wysławiania mogły unieść się do królestwa Twojej świętości.

Zaprawdę, Tyś jest Wszechmogącym i Wszechpotężnym!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Spotkania (#7406)

O Ty, miłujący Żywicielu! Te dusze wsłuchały się w wezwania Królestwa i wpatrzyły w chwałę Słońca Prawdy. Powstały ku orzeźwiającym niebiosom miłości; rozmiłowane są w Twojej naturze i wielbią Twoje piękno. Do Ciebie się zwróciły, rozmawiając o Tobie, poszukując Twojego domostwa i pragnąc strumyków Twojego niebieskiego królestwa.

Tyś jest Dającym, Obdarowującym, Zawsze Miłującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :