Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Rodzice
Rodzice (#7378)

Błagam o Twoje przebaczenie, o mój Boże, i upraszam o odpuszczenie win, w taki sposób, w jaki pragniesz, aby słudzy Twoi zwracali się do Ciebie. Błagam Cię, abyś zmazał nasze grzechy, tak jak przystoi to Twojemu Władztwu, i abyś przebaczył mi i moim rodzicom oraz tym, którzy według Ciebie osiągnęli siedzibę Twojej miłości, w sposób, jaki godny jest Twojego nieprześcignionego zwierzchnictwa i jaki odpowiada chwale Twojej niebiańskiej mocy.

O mój Boże! Tyś natchnął mą duszę, aby zanosiła do Ciebie modły i jedynie dzięki Tobie mogę wznosić me wołanie. Bądź wysławiony i pochwalony. Oddaję Ci cześć, gdyż Tyś mi siebie objawił, i błagam Cię o przebaczenie, ponieważ nie dopełniłem mego obowiązku poznania Ciebie i nie zdołałem kroczyć drogą Twojej miłości.

-Báb
-----------------------
Rodzice (#7379)

O Panie! W tym Największym Objawieniu Ty przyjmujesz wstawiennictwo dzieci za ich rodziców. Jest to jeden z wyjątkowych i bezgranicznych darów tego Objawienia. Dlatego też, o Ty, łaskawy Panie, przyjmij prośbę swego sługi u progu Twej jedyności i zanurz jego ojca w oceanie swej łaski, gdyż syn jego powstał, aby Ci służyć i w każdym momencie nie szczędzi trudów na ścieżce Twojej miłości. Zaprawdę, Tyś jest Dającym, Przebaczającym i Łaskawym!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :