Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Post
Post (#7468)

*W Księdze „Kitáb-i-Aqdas” jest powiedziane: „Przykazaliśmy wam modlić się i pościć od momentu osiągnięcia dojrzałości [ lat]; nakazane jest to przez Boga, waszego Pana i Pana waszych przodków. (...) Postem nie są objęci podróżujący, chorzy, kobiety oczekujące dziecka oraz karmiące (...). (…) Powstrzymajcie się od jedzenia i picia od wschodu do zachodu słońca i miejcie się na baczności, aby pożądanie nie pozbawiło was łaski ustanowionej w Księdze.”

*Post trwa dziewiętnaście dni podczas miesiąca ʿAlá, ostatniego miesiąca roku bahaickiego.

Oto jest, o mój Boże, pierwszy z dni, podczas których Tyś nakazał swoim umiłowanym zachować Post. Proszę Cię przez wzgląd na Ciebie samego i na tego, który pości z miłości do Ciebie i dla Twojego zadowolenia, – a nie z powodu własnego ja ani pragnienia, ani też ze strachu przed Twoim gniewem – i na Twoje najwspanialsze imiona i znakomite przymioty, abyś oczyścił swoje sługi z miłości czegokolwiek prócz Ciebie i abyś przybliżył ich do Miejsca Świtania świateł Twojego oblicza i Siedziby tronu Twojej pojedynczości. Rozświetl ich serca, o mój Boże, światłem Twojej wiedzy i rozjaśnij ich twarze promieniami Jutrzenki, która świeci na horyzoncie Twojej Woli. Mocen jesteś czynić wedle swojego upodobania. Nie ma innego Boga poza Tobą, Najchwalebniejszym, o którego pomoc proszą wszyscy ludzie.

Pomóż im, o mój Boże, uczynić Cię zwycięskim i wywyższyć Twoje Słowo. Spraw, aby stali się niczym ręce Twojej Sprawy pośród sług Twoich i uczyń ich objawicielami Twojej religii i Twoich znaków pośród ludzkości, w taki sposób, aby cały świat mógł zostać przepełniony pamięcią o Tobie i wychwalaniem Ciebie oraz Twoimi znakami i dowodami. Tyś zaiste jest Najbardziej Szczodrym, Najbardziej Wywyższonym, Mocnym, Potężnym, Miłosiernym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#7469)

W Imię Tego, który został obiecany w Księgach Boga, Wszechwiedzącego, Powiadomionego o wszystkim! Nadeszły postne dni, podczas których pościli ci słudzy, którzy krążą wokół Twojego tronu i którzy znaleźli się w Twojej obecności. Powiedz: O Boże imion i twórco nieba i ziemi! Błagam Cię na Twoje Imię, Najchwalebniejszy, abyś przyjął post tych, którzy pościli z miłości do Ciebie i ze względu na Twoje zadowolenie i którzy wypełnili to, coś nakazał im w swoich Księgach i Tablicach. Błagam Cię przez wzgląd na nich, abyś dopomógł mi krzewić Twoją Sprawę i abyś uczynił mnie wytrwałym w Twojej miłości, aby moje kroki nie zachwiały się z powodu wrzawy Twoich stworzeń. Zaprawdę, Tyś jest potężniejszy od czegokolwiek zechcesz. Nie ma Boga poza Tobą, Ożywicielem, Wszechmocnym, Najbardziej Szczodrym, Przedwiecznym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#7470)

Błagam Cię, o mój Boże, na Twój potężny Znak i na objawienie się Twojej łaski pośród ludzi, abyś nie odpędzał mnie od wrót miasta Twojej obecności i nie zawiódł nadziei, które złożyłem w oznakach Twej łaski pośród Twoich stworzeń. Ty widzisz, o mój Boże, jak trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i jak przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Twój najsłodszy Głos i na Twoje najwznioślejsze Słowo, abyś przybliżał mnie coraz bardziej do progu swoich drzwi i nie dozwolił, abym został odsunięty daleko od cienia Twego miłosierdzia i od baldachimu Twojej hojności. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na wspaniałość Twego świetlistego czoła i jasność światła Twego oblicza, które świeci z najwyższego horyzontu, abyś przyciągnął mnie wonią swojego odzienia i dał mi pić wyborne wino Twoich wypowiedzi. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Twoje włosy, które poruszają się po Twoim obliczu, podobnie jak Twoje najwznioślejsze pióro porusza się po stronicach Twoich Tablic, roztaczając piżmo ukrytych znaczeń nad królestwem Twego stworzenia, abyś pomógł mi powstać, bym służył Twojej Sprawie, tak bym nie cofnął się ani też by nie powstrzymały mnie namowy tych, którzy wadzą się z Twoimi znakami i którzy odwrócili się od Twojego oblicza. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Twoje Imię, któreś uczynił Królem Imion, które urzekło wszystkich, którzy są w niebie i wszystkich, którzy są na ziemi, abyś pozwolił mi spoglądać na Jutrzenkę Twojego Piękna i uraczył winem Twoich wypowiedzi. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Tabernakulum Twojego majestatu na najbardziej strzelistych szczytach oraz na Baldachim Twojego Objawienia na najwznioślejszych wzgórzach, abyś łaskawie dopomógł mi czynić to, czego zapragnęła Twoja wola i co ukazało Twoje zamierzenie. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Twe Piękno, które jaśnieje ponad horyzontem wieczności, a przed którym, gdy tylko owo Piękno się objawia, w uwielbieniu skłania się królestwo piękna, rozsławiając je dźwięcznymi głosami, abyś sprawił, bym umarł dla wszystkiego, co posiadam, a żył dla wszystkiego, co należy do Ciebie. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Ujawnienie się Twego Imienia, Umiłowany, które stopiło serca miłujących Ciebie i przez które dusze wszystkich mieszkańców ziemi poszybowały w górę, abyś dopomógł mi wspominać Cię pośród Twoich stworzeń i wysławiać Cię pośród Twojego ludu. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na szelest Boskiego Drzewa Lote i szum powiewów Twoich wypowiedzi w królestwie Twoich imion, abyś oddalił mnie od wszystkiego, co budzi odrazę Twojej woli, i abyś przybliżył mnie do miejsca, z którego zajaśniał Ten, który jest Brzaskiem Twoich znaków. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże na tę Literę, przez którą, gdy tylko wyłoniła się z ust Twej woli, wezbrały oceany, zawiały wiatry, ukazały się owoce, wystrzeliły w górę drzewa, zniknęły dawne ślady, rozdarły się wszystkie zasłony, a ci, którzy są Ci oddani, pospieszyli ku światłu oblicza ich Pana, Nieograniczonego, abyś wyjawił mi to, co leży ukryte w skarbnicach Twojej wiedzy i zatajone jest w składnicach Twojej mądrości. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na ogień Twojej miłości, który spędził sen z powiek Twoich wybranych i umiłowanych, i na ich pamięć o Tobie i wysławianie Ciebie w godzinie świtu, abyś zaliczył mnie w poczet tych, którzy osiągnęli to, coś zesłał w swej Księdze i ujawnił poprzez swoją wolę. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na światło Twego oblicza, które skłoniło tych, którzy są blisko Ciebie, do wyjścia naprzeciw strzałom Twoich wyroków, a tych, którzy są Ci oddani, do stawienia czoła mieczom Twoich wrogów na Twojej ścieżce, abyś zapisał dla mnie swoim najwznioślejszym Piórem to, coś zapisał dla swoich zaufanych i swoich wybranych. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

Błagam Cię, o mój Boże, na Imię Twoje, przez któreś wysłuchał wołania miłujących Ciebie i westchnień tych, którzy za Tobą tęsknią, i płaczu tych, którzy cieszą się Twoją bliskością, i jęków tych, którzy są Ci oddani, na Imię, przez któreś spełnił życzenia tych, którzy w Tobie złożyli swoje nadzieje, i pozwolił na spełnienie ich pragnień dzięki swojej łasce i swoim dobrodziejstwom, i na Imię, dzięki któremu wezbrał ocean przebaczenia przed Twoim obliczem, a obłoki Twojej hojności zrosiły Twe sługi, abyś zapisał każdemu, kto zwrócił się ku Tobie i zachował nakazany przez Ciebie Post, nagrodę przeznaczoną dla tych, którzy przemawiają jedynie za Twoim pozwoleniem, którzy porzucili wszystko, co posiadają na Twojej ścieżce i z miłości do Ciebie

Błagam Cię, o mój Panie, przez wzgląd na Ciebie samego i na Twoje znaki i Twoje jawne dowody i jaśniejące światło Jutrzenki Twego Piękna i na Twoje Gałęzie, abyś wymazał wykroczenia tych, którzy trzymali się mocno Twoich praw i przestrzegali tego, coś nakazał im w swojej Księdze. Ty widzisz, o mój Boże, że trzymam się Twego Imienia: Najświętszy, Najjaśniejszy, Najpotężniejszy, Największy, Najwznioślejszy, Najchwalebniejszy, i że przylgnąłem do rąbka szaty, do której przylgnęli wszyscy w tym świecie i w świecie, który nastąpi.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#7471)

To są, o mój Boże, te dni, w których Tyś nakazał sługom swoim zachowywać Post. Tyś ozdobił nim wstęp do Księgi swoich Praw, objawionej Twoim stworzeniom i przystroił Skarbnice swoich przykazań wobec wszystkich, którzy są w Twoim niebie, i wszystkich, którzy są na Twej ziemi. Tyś obdarzył każdą godzinę tych dni wyjątkową zaletą, nieprzeniknioną dla nikogo poza Tobą, którego wiedza ogarnia wszystkie stworzone rzeczy. Tyś także przydzielił każdej duszy cząstkę tej zalety, zgodnie z Tablicą swego wyroku i Pismami swojego nieodwołalnego orzeczenia. Ponadto, każdą stronicę tych Ksiąg i Pism przeznaczyłeś dla każdego z ludów i rodów ziemi.

Dla swoich żarliwych miłośników, zgodnie ze swoim wyrokiem, Tyś każdego świtu przeznaczył kielich pamięci o Tobie, o Ty, któryś jest Władcą władających! Oto są ci, którzy zostali tak upojeni winem Twojej nieskończonej mądrości, że porzucili swoje posłania z tęsknoty za wysławianiem Ciebie oraz głoszeniem Twoich cnót, a także stronią od snu, pragnąc dostąpić Twojej obecności i mieć udział w Twoich dobrodziejstwach. Oczy ich zawsze były zwrócone w kierunku Świtu Twojej serdecznej dobroci, a oblicza skierowane w stronę Źródła Twojego natchnienia. Ześlij więc na nas i na nich z obłoków swojego miłosierdzia to, co godne jest nieba Twojej szczodrobliwości i łaski.

Pochwalone bądź Imię Twoje, o Boże mój! Oto wybiła godzina, kiedy przed obliczem swoich stworzeń odmykasz drzwi swojej hojności i szeroko otwierasz podwoje swojego czułego miłosierdzia dla wszystkich mieszkańców Twojej ziemi. Błagam Cię na tych wszystkich, którzy przelali krew na Twojej ścieżce, którzy w swej tęsknocie za Tobą oswobodzili się z przywiązania do któregokolwiek z Twoich stworzeń, których tak uniosły słodkie wonie Twojego natchnienia, że wszystkie członki ich ciała śpiewały Twoją chwałę i drżały od wspominania Ciebie, abyś nie odmawiał nam tego, coś nieodwołalnie zarządził w tym Objawieniu – w Objawieniu, którego moc sprawiła, że każde drzewo wołało to, co ongiś Krzak Gorejący ogłosił Mojżeszowi, który z Tobą rozmawiał – w Objawieniu, które pozwoliło każdemu najdrobniejszemu kamykowi ponownie rozbrzmiewać Twoją chwałą, podobnie jak wysławiały Cię kamienie w czasach Muḥammada, Twojego Przyjaciela.

Oto są ci, o mój Boże, którym Tyś łaskawie pozwolił zaprzyjaźnić się z Tobą i pozostawać w komunii z Tym, który jest Objawicielem Ciebie samego. Wiatr Twojej woli rozrzucił ich na wszystkie strony aż do czasu, gdyś zgromadził ich w swoim cieniu i sprawił, że weszli w granice Twojego dworu. I teraz, gdyś pozwolił im przebywać w cieniu baldachimu swojej łaski, wspomagaj ich, aby osiągnęli to, co przystoi tak dostojnej pozycji. Nie dozwól, o mój Panie, aby zaliczali się do tych, którzy choć cieszą się Twoją bliskością, powstrzymani zostali od rozpoznania Twego oblicza, i którzy, choć spotykają się z Tobą, pozbawieni są Twojej obecności.

Oto są słudzy Twoi, o mój Panie, co wkroczyli wraz z Tobą do tego Największego Więzienia, którzy w jego ścianach zachowywali Post zgodnie z tym, coś Ty im nakazał w Tablicach swojego rozkazu i w Księgach swojego wyroku. Ześlij więc na nich to, co całkowicie oczyści ich ze wszystkiego, co budzi Twoją odrazę, aby w pełni stali się oddani Tobie i niezależni od wszystkiego z wyjątkiem Ciebie.

Ześlij nam, o mój Boże to, co jest godne Twojej łaski i przystoi Twej hojności. Pozwól nam zatem, o mój Boże, żyć, pamiętając o Tobie, i umrzeć, miłując Ciebie, i obdarz nas darem swojej obecności w Twoich przyszłych światach – światach, które są nieprzeniknione dla kogokolwiek poza Tobą. Tyś naszym Panem i Panem wszystkich światów oraz Bogiem wszystkich, którzy są w niebie, i wszystkich, którzy są na ziemi.

Ty widzisz, o mój Boże, co spotkało Twoich umiłowanych w ciągu dni Twoich. Twoja chwała jest mi świadkiem! Głosy lamentu Twoich wybrańców unoszą się w Twoim królestwie. Niektórych z nich na Twojej ziemi usidlili niewierni i nie dali im dotrzeć do dworu Twojej chwały. Inni zdołali zbliżyć się do Ciebie, ale powstrzymano ich od oglądania Twojego oblicza. Jeszcze innym pozwolono ze względu na ich pragnienie ujrzenia Ciebie wejść w granice Twojego dworu, lecz pozwolili oni, aby zasłony wyobraźni i krzywdy wyrządzone przez ciemiężców pośród ludów Twoich stanęły pomiędzy nimi a Tobą.

Oto wybiła godzina, o mój Panie, którą Tyś wywyższył ponad każdą inną godzinę i którą Tyś przeznaczył dla najdoskonalszych spośród Twoich stworzeń. Błagam Cię, o mój Boże, przez wzgląd na nich i na Ciebie samego, abyś ustanowił w ciągu tego roku to, co wywyższy Twoich umiłowanych. Zarządź ponadto w ciągu tego roku to, co pozwoli Jutrzence Twojej mocy zaświecić jasno ponad horyzontem Twojej chwały i rozjaśnić cały świat Twoją królewską mocą.

Uczyń Twoją Sprawę zwycięską, o mój Panie, a poniż Twoich nieprzyjaciół. Zapisz dla nas zatem dobro tego świata i świata który nastąpi. Tyś jest Prawdą, która zna utajone rzeczy. Nie ma Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym i Wszechdobroczynnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#7472)

Chwała bądź Tobie, o Panie, Boże mój! Oto są dni, w których nakazałeś wszystkim ludziom zachowywać Post, aby dzięki niemu oczyścili swoje dusze i oswobodzili się z przywiązania do kogokolwiek oprócz Ciebie i aby z ich serc wzniosło się to, co godne jest dworu Twojego majestatu i odpowiednie przed tronem objawienia Twojej jedyności. Spraw, o mój Panie, aby ten post stał się rzeką życiodajnych wód i ukazał przymioty, jakimiś go obdarzył. Z jego pomocą oczyść serca swoich służebników, którym zło tego świata nie przeszkodziło w zwróceniu się ku Twemu Najchwalebniejszemu Imieniu, którzy pozostali niewzruszeni pomimo zgiełku i wrzawy tych, którzy odrzucili Twoje najjaśniejsze znaki towarzyszące nadejściu Twojego Objawiciela, którego Tyś obdarzył swoją wszechwładzą, swoją mocą, swoim majestatem i chwałą. Oto są ci słudzy, którzy, gdy tylko usłyszeli Twoje wołanie, pospieszyli ku Twemu miłosierdziu, i których nie oddaliły od Ciebie ani przemiany, ani przypadki tego świata, ani żadne ludzkie ograniczenia.

Jestem tym, o mój Boże, który świadczy o Twojej jedności, który uznaje Twoją jedyność, który pokornie skłania się przed oznakami Twojego majestatu i który z pochylonym obliczem uznaje wspaniałość światła Twojej nieprześcignionej chwały. Uwierzyłem w Ciebie po tym, jak pozwoliłeś mi poznać siebie samego, którego Tyś objawił ludzkim oczom mocą swojej wszechwładzy i potęgi. Do Niego się zwróciłem, całkowicie niezależny od wszystkich rzeczy, trzymając się wytrwale więzi Twoich darów i dobrodziejstw. Przyjąłem Jego prawdę i prawdę wszystkich cudownych praw i przykazań, które Jemu zostały zesłane. Pościłem z miłości do Ciebie i zgodnie z Twoim nakazem, i przerwałem mój post sławiąc Cię moimi ustami i zgodnie z Twoim życzeniem. Nie pozwól, o mój Panie, abym zaliczony został w poczet tych, którzy pościli za dnia i w nocy padali na twarz przed Twoim obliczem, ale którzy wyparli się Twojej prawdy, nie uwierzyli Twoim znakom, zaprzeczyli Twoim dowodom i wypaczyli Twoje wypowiedzi.

Otwórz, o mój Panie, moje oczy i oczy tych wszystkich, którzy Cię szukają, abyśmy Cię rozpoznali Twoimi własnymi oczyma. To jest Twój rozkaz dany nam w Księdze zesłanej przez Ciebie Temu, któregoś wybrał swoim rozkazem, któregoś wyróżnił swoją łaską ponad wszystkie swoje stworzenia, któregoś zechciał obdarzyć swoją wszechwładzą, któregoś szczególnie zaszczycił i któremuś powierzył swoje Posłannictwo dla Twoich ludzi. Przeto chwała bądź Tobie, o mój Boże, gdyż Tyś łaskawie pomógł nam Go rozpoznać i uznać cokolwiek zostało Jemu zesłane oraz obdarzył nas zaszczytem dostąpienia obecności Tego, któregoś obiecał w swojej Księdze i w swoich Tablicach.

Zatem widzisz mnie, o mój Boże, z twarzą skierowaną ku Tobie, trzymającego się wytrwale więzi Twojej łaskawej opatrzności i hojności i jak przylgnąłem do rąbka Twojego czułego miłosierdzia i obfitych łask. Nie niwecz, błagam Cię, mojej nadziei zdobycia tego, coś przeznaczył dla sług swoich, którzy zwrócili się w stronę granic Twego dworu i świątyni Twojej obecności i którzy zachowywali Post z miłości do Ciebie. Wyznaję, o mój Boże, że wszystko, co ode mnie pochodzi, całkowicie niegodne jest Twojej wszechwładzy i mierne w obliczu Twojego majestatu. A jednak, błagam Cię na Twoje Imię, przez które sam objawiłeś siebie w chwale swoich najznakomitszych tytułów wszystkim stworzonym rzeczom, w tym Objawieniu, w którym przez swoje Najwspanialsze Imię Tyś ujawnił swe piękno, abyś dał mi napić się wina Twojego miłosierdzia i czystego napoju Twoich łask, które wytrysnęły z prawicy Twojej woli, abym mógł tak utkwić mój wzrok na Tobie i stać się tak niezależny od wszystkiego prócz Ciebie, że cały świat i wszystko, co w nim stworzone, wyda mi się jak przemijający dzień, któregoś nawet nie raczył stworzyć.

Ponadto, upraszam Cię, o mój Boże, abyś zesłał na nas z nieba swojej woli i z obłoków swojego miłosierdzia to, co obmyje nas z odrażających woni naszych przewinień. O Ty, któryś nazwał siebie Bogiem Miłosierdzia! Tyś jest, zaprawdę, Najpotężniejszym, Najchwalebniejszym, Dobroczynnym.

Nie odtrącaj, o mój Panie, tego, który skierował się ku Tobie, ani nie pozwól, by ten, który zbliżył się do Ciebie, został odsunięty daleko od Twego dworu. Nie udaremniaj nadziei błagającego, który tęsknie wyciągnął swoje dłonie, by prosić o Twoje łaski i dobrodziejstwa, ani nie pozbawiaj swoich wiernych sług wspaniałości swego czułego miłosierdzia i serdecznej dobroci. Tyś jest Przebaczającym i Najłaskawszym, o mój Panie! Tyś mocen jest czynić wedle swego upodobania. Wszystko inne oprócz Ciebie bezsilne jest wobec przejawów Twojej mocy, zagubione w obliczu dowodów Twojego bogactwa, niczym nicość w porównaniu z oznakami Twojej najwyższej wszechwładzy i pozbawione wszystek sił, stojąc twarzą w twarz ze znakami i dowodami Twojej mocy. Jakież schronienie istnieje oprócz Ciebie, o mój Panie, do którego mógłbym się uciec, i gdzie jest przystań, do której mógłbym pospieszyć? Bynajmniej! Moc Twojej potęgi jest mi świadkiem! Nie ma innego obrońcy poza Tobą ani żadnego miejsca ucieczki za wyjątkiem Ciebie, ani żadnego prócz Ciebie schronienia. Spraw, o mój Panie, abym zakosztował niebiańskiej słodyczy wspominania i sławienia Ciebie. Przysięgam na Twoją moc! Ktokolwiek zakosztuje tej słodyczy, pozbędzie się wszelkiej przynależności do świata i do wszystkiego, co się w nim znajduje, i zwróci swoją twarz ku Tobie, oczyszczony z pamiętania o kimkolwiek oprócz Ciebie.

Natchnij więc moją duszę, o mój Boże, cudownym wspomnieniem o Tobie, abym mógł wysławiać Twoje imię. Nie zaliczaj mnie do tych, którzy czytają Twoje słowa, ale nie potrafią odnaleźć Twojego ukrytego daru, który z Twojego rozkazu jest w nich zawarty, a który ożywia dusze Twoich stworzeń i serca Twoich służebników. Spraw, o mój Panie, abym został zaliczony do tych, których tak bardzo poruszyła słodycz Twoich woni roztoczonych w dniach Twoich, że oddali swoje życie dla Ciebie i pospieszyli na miejsce swojej śmierci z pragnienia spoglądania na Twoje piękno i z tęsknoty, by znaleźć się w Twojej obecności. I gdyby ktokolwiek na ich drodze spytał ich: „Dokąd to idziecie?”, odpowiedzieliby: „Do Boga, Wszechposiadającego, Pomocy w Niebezpieczeństwie, Samoistnego!”.

Nie zdołały im przeszkodzić w miłowaniu Ciebie ani w skierowaniu twarzy ku Tobie, ani w zwróceniu się w kierunku Twojego miłosierdzia przewinienia popełnione przez tych, którzy odwrócili się od Ciebie i nosili się dumnie wobec Ciebie. Oto ci, których błogosławią Zastępy na wysokościach, których wysławiają mieszkańcy Wiecznych Miast, a prócz nich ci, na których czołach Twoje najwznioślejsze pióro wypisało: „Oto oni! Lud Bahá. Dzięki nim został rozlany blask światła przewodnictwa”. Tak zostało zarządzone na Twój rozkaz i zgodnie z Twoją wolą w Tablicy Twoich nieodwołalnych wyroków.

Oznajmij przeto, o mój Boże, ich wielkość oraz wielkość tych, którzy za życia, a także po śmierci, krążyli wokół nich. Zaopatrz ich w to, coś przeznaczył dla sprawiedliwych pośród Twoich stworzeń. Tyś mocen jest czynić wszystko. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechpotężnym, Pomagającym w Niebezpieczeństwie, Wszechmocnym i Najłaskawszym.

Nie kończ naszych postów tym postem, o mój Panie, ani przymierzy, któreś zawarł, tym przymierzem. Przyjmij wszystko to, cośmy uczynili z miłości do Ciebie i dla Twego zadowolenia, jak też i wszystko to, co pozostawiliśmy niedokończone na skutek uległości wobec naszych złych i zepsutych pragnień. Daj, abyśmy trzymali się wiernie Twojej miłości i Twojego zadowolenia, oraz zachowaj nas od knowań tych, którzy wyparli się Ciebie i wyrzekli się Twoich najznakomitszych znaków. Tyś jest prawdziwie Panem tego i przyszłego świata. Nie ma Boga poza Tobą, Wzniosłym, Najwyższym.

Wywyższyj Tego, o mój Boże, który jest Pierwotnym Punktem, Boskim Misterium, Niewidzialną Istotą, Świtem Boskości i Objawieniem Twojego Panowania, przez którego cała wiedza przeszłości i cała wiedza przyszłości stała się jasna, przez którego zostały odkryte perły Twojej ukrytej mądrości i ujawniona tajemnica Twojego strzeżonego imienia, którego Tyś wyznaczył na Herolda, który zapowiedział Tego, przez którego imię litery słowa „bądź” połączyły się i zespoliły, przez którego ujawniły się Twój majestat, Twoje panowanie i Twoja potęga, przez którego zostały zesłane Twoje słowa i wyłożone jasno Twoje prawa, szeroko rozpowszechnione Twoje znaki i ustanowione Twoje Słowo, dzięki któremu otwarły się serca Twoich wybrańców, i wszyscy, którzy są w niebiosach, i wszyscy, którzy są na ziemi, zostali razem zgromadzeni, którego Tyś nazwał imieniem ʿAlí-Muḥammad w Królestwie Twoich imion i Duchem Duchów w Tablicach Twoich nieodwołalnych wyroków, któremu Tyś nadał swój własny tytuł, do imienia którego, na Twój rozkaz i mocą Twojej potęgi, muszą powrócić wszystkie inne imiona, i w którym, za Twoją sprawą, wszystkie Twoje przymioty i tytuły znalazły swoje ukoronowanie. Do Niego należą również te imiona, które pozostawały ukryte w Twoich nieskazitelnych tabernakulach, w Twoim niewidzialnym świecie i w Twoich świętych miastach.

Wywyższyj także tych, którzy uwierzyli w Niego i w Jego znaki i zwrócili się ku Niemu, pośród tych, którzy uznali Twoją jedność w Jego ostatnim Objawieniu; Objawieniu, o którym wspominał On w swoich Tablicach i w swoich Księgach, i w swoich Pismach, i we wszystkich cudownych wersetach i drogocennych wypowiedziach, które zostały Mu zesłane. To jest to samo Objawienie, którego przymierze Tyś nakazał Mu ustanowić, zanim On sam ustanowił swoje własne przymierze. On Ten, którego chwałę święcił Bayán, wysławiając Jego doskonałość, dowodząc Jego prawdy, głosząc Jego panowanie i umacniając Jego Sprawę. Błogosławiony jest człowiek, który zwrócił się ku Niemu i wypełniał to, co On nakazał, o Ty, któryś jest Panem świata i Upragnieniem tych, którzy Cię poznali!

Pochwalony bądź, o mój Boże, za to, żeś nam pomógł Go rozpoznać i umiłować. Błagam Cię przeto, na Niego samego i na Tych, którzy są Świtami Twojej Boskości, Oznakami Twojego Panowania, Skarbnicami Twojego Objawienia i Składnicami Twojego natchnienia, abyś pomógł nam służyć Mu i być Mu posłusznymi oraz byś umocnił nas, tak abyśmy stali się pomocnikami Jego Sprawy i pogromcami Jego przeciwników. Tyś mocen jest czynić wszystko, co Tobie miłe. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechchwalebnym, Tyś jest Tym, którego pomocy szukają wszyscy ludzie!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Post (#7473)

Pochwalony bądź, o Boże, mój Boże! Oto są dni, podczas których Tyś nakazał swoim wybranym, swoim umiłowanym i sługom swoim zachowywać Post, któryś uczynił światłem dla ludzi Twojego królestwa, podobnie jak uczyniłeś obowiązkową modlitwę drabiną, po której wznoszą się ci, którzy uznają Twoją jedność. Błagam Cię, o mój Boże, na te dwa potężne filary, któreś ustanowił chwałą i zaszczytem dla całej ludzkości, abyś zachował swoją religię od krzywd bezbożnych i od spiskowania każdego niegodziwca. O Panie, nie zakrywaj światła, któreś Ty sam objawił swoją mocą i swoją wszechwładzą. Wspomóż przeto tych, którzy prawdziwie wierzą w Ciebie widzialnymi i niewidzialnymi zastępami, poprzez rozkaz swój i swoją władzę. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Najpotężniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :