Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Poranek
Poranek (#7354)

O Boże mój i mój Mistrzu! Jestem Twoim sługą i synem Twojego sługi. Podniosłem się o świtaniu z mego posłania, gdy Jutrzenka Twej jedności zajaśniała ze Świtu Twojej Woli i rozlała blask po całym świecie, zgodnie z tym, co zostało nakazane w Księgach Twoich Wyroków.

Chwała niech będzie Tobie, o mój Boże, że przebudziliśmy się na wspaniałość światła Twojej wiedzy. Ześlij więc na nas, o mój Panie, co umożliwi nam obyć się bez kogokolwiek prócz Ciebie i co pozwoli nam uwolnić się od wszelkiego przywiązania do czegokolwiek prócz Ciebie. Przeznacz również dla mnie i dla tych, którzy są mi drodzy, i dla moich krewnych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, dobra świata doczesnego i świata, który nastąpi. Otocz nas więc swą nieustanną opieką, o Ty, Umiłowany wszelkiego stworzenia i Pragnienie całego wszechświata, przed tymi, których uczyniłeś wcieleniami Złego Kusiciela, szepczącego w sercach ludzi. Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

Pobłogosław Tego, o Panie, Boże mój, któregoś wyniósł ponad swoje najdoskonalsze Tytuły i przez któregoś oddzielił sprawiedliwych od grzesznych, i łaskawie pomóż nam czynić to, co Ty miłujesz i czego pragniesz. Pobłogosław również Tych, o mój Boże, którzy są Twoimi Słowami i Literami, oraz tych, którzy zwrócili swe twarze ku Tobie, skierowali się ku Twemu obliczu i wysłuchali Twojego Wezwania.

Tyś jest prawdziwie Panem i Królem wszystkich ludzi, posiadającym władzę nad wszystkimi rzeczami.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Poranek (#7355)

Obudziłem się w Twoim schronieniu, o mój Boże, a temu, który szuka tego schronienia przystoi, aby przebywał w Świątyni Twojej opieki i w Twierdzy Twojej obrony. Oświeć tedy moje wnętrze, o mój Boże, blaskiem wspaniałości Świtu Twego Objawienia, tak jak oświeciłeś moją zewnętrzną istotę porannym światłem swojej łaskawości.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Poranek (#7356)

Wysławiam Cię, o mój Boże, za to, żeś przebudził mnie ze snu, przywrócił mi świadomość i podniósł mnie z mojego posłania. Obudziłem się tego ranka z twarzą zwróconą w stronę wspaniałości Jutrzenki Twego Objawienia, który oświetlił niebiosa Twojej mocy i Twojego majestatu, uznając Twoje znaki, wierząc w Twoją Księgę i trzymając się mocno Twojej Więzi.

Błagam Cię na moc Twojej woli i nieodpartą siłę Twojego zamiaru, abyś uczynił to, coś objawił mi we śnie najpewniejszym fundamentem dworów Twojej miłości, które znajdują się w sercach Twoich umiłowanych, oraz najlepszym narzędziem objawiania znaków Twojej łaski i Twojej serdecznej dobroci.

Zapisz dla mnie swoim najwznioślejszym Piórem, o mój Panie, dobra tego i przyszłego świata. Świadczę, że w Twoim ręku znajdują się wodze wszelkiego stworzenia. Ty przemieniasz je podług swojej woli. Nie ma innego Boga poza Tobą, Silnym, Prawdziwym.

Tyś jest Tym, który swoim rozkazem zmienia poniżenie w chwałę, słabość w siłę, bezsilność w moc, bojaźń w ukojenie, a wątpliwość w pewność. Nie ma innego Boga poza Tobą, Mocnym, Dobroczynnym.

Ty nie zawiedziesz nikogo, kto Cię szuka, ani nie oddalisz tego, kto Ciebie pragnie. Przeznacz dla mnie to, co przystoi niebu Twojej hojności i oceanowi Twoich darów. Tyś zaiste jest Wszechmocnym, Najpotężniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :