Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Pomoc i opieka
Pomoc i opieka (#7347)

O Ty, którego oblicze jest przedmiotem mego uwielbienia, którego piękno jest moją świątynią, którego siedziba jest moim celem, którego wysławianie jest moją nadzieją, którego opatrzność jest moim towarzyszem, którego miłość jest przyczyną mego istnienia, którego wspominanie jest moją pociechą, którego bliskość jest moim pragnieniem, którego obecność jest moim najgorętszym życzeniem i najważniejszym dążeniem! Błagam Cię, byś nie odmawiał mi tego, co przeznaczyłeś dla wybranych spośród sług swoich. Obdarz mnie zatem dobrami tego świata i świata, który nastąpi.

Ty, zaprawdę, jesteś Królem wszystkich ludzi. Nie ma innego Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pomoc i opieka (#7348)

Mój Boże, mój Uwielbiony, mój Królu, Upragnienie moje! Jakiż język zdoła wyrazić Ci moją wdzięczność? Byłem nierozważny, a Ty przebudziłeś mnie. Odwróciłem się od Ciebie, a Ty łaskawie pomogłeś mi zwrócić się ku Tobie. Byłem niby umarły, a Ty orzeźwiłeś mnie wodą żywota. Opadłem z sił, a Ty ożywiłeś mnie niebiańskim zdrojem swoich wypowiedzi płynących spod Pióra Wszechmiłosiernego.

O Boska Opatrzności! Dzięki Twojej szczodrobliwości zaistniało wszelkie stworzenie; nie pozbawiaj go zatem wód swojej hojności ani nie wzbraniaj mu dostępu do oceanu swego miłosierdzia. Błagam Cię, abyś pomagał mi i wspierał mnie zawsze i we wszystkich okolicznościach i upraszam o Twoją odwieczną przychylność z nieba Twojej łaski. Ty, prawdziwie, jesteś Panem hojności i Władcą królestwa wieczności.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pomoc i opieka (#7349)

Niech będzie wysławione Imię Twoje, o Panie, Boże nasz! Tyś zaprawdę jest Znającym rzeczy niewidzialne. Przeznacz nam takie dobra, jakie wyznaczyć może Twa wszechogarniająca wiedza. Tyś jest wszechwładnym Panem, Wszechmocnym i Najbardziej Umiłowanym.

Wszelka cześć niech będzie Tobie, o Panie! Łaski Twojej upraszać będziemy w wyznaczonym Dniu i całe nasze zaufanie złożymy w Tobie, który jesteś naszym Panem. Uwielbiony jesteś, o Boże! Racz nas obdarzyć tym, co dobre i odpowiednie, abyśmy potrafili obejść się bez wszystkiego z wyjątkiem Ciebie. Zaprawdę, Tyś jest Panem wszystkich światów.

O Boże! Racz wynagrodzić tych, którzy trwają cierpliwie w dniach Twoich, i wzmocnij ich serca, aby bez wahania kroczyli ścieżką Prawdy. Obdarz ich też, o Panie, wspaniałymi darami, które pozwoliłyby im osiągnąć bramy Twego błogiego Raju. Wywyższony jesteś, o Panie Boże. Niech Twoje niebiańskie błogosławieństwa zstąpią na te domostwa, których mieszkańcy uwierzyli w Ciebie. Zaprawdę, niezrównany jesteś w zsyłaniu Boskich błogosławieństw. Ześlij, o Boże, zastępy, które zapewniłyby zwycięstwo Twoim wiernym sługom. Ty kształtujesz rzeczy stworzone mocą swoich wyroków podług swoich pragnień. Tyś zaprawdę jest Władcą, Stwórcą, Wszechmądrym.

Powiedz: Bóg zaiste jest Twórcą wszystkich rzeczy. On darzy obfitością swej strawy kogokolwiek zapragnie. On jest Stwórcą, Źródłem wszelkich stworzeń, Kształtującym, Wszechmocnym, Stworzycielem i Wszechmądrym. On posiada najwspanialsze tytuły w całych niebiosach i na ziemi i we wszelkich miejscach pomiędzy nimi. Wszyscy podlegają Jego rozkazowi, wszyscy mieszkańcy nieba i ziemi oddają Mu cześć i wszyscy do Niego powrócą.

-Báb
-----------------------
Pomoc i opieka (#7350)

O mój Boże, mój Panie i mój Mistrzu! Odłączyłem się od mych bliskich i w Tobie szukałem niezależności od wszystkich, którzy zamieszkują ziemię, zawsze gotowy przyjąć wszystko, co jest godne pochwały w Twoich oczach. Obdarz mnie takim dobrem, które uczyni mnie niezależnym od wszystkiego prócz Ciebie i udziel mi obfitszej miary Twoich nieograniczonych darów. Zaprawdę, Ty jesteś Panem łaski bez końca.

-Báb
-----------------------
Pomoc i opieka (#7351)

O Panie! Jesteśmy godni pożałowania, udziel nam swoich łask; jesteśmy biedni, obdarz nas cząstką z oceanu swoich bogactw; żyjemy w niedostatku, zaspokój nasze potrzeby; jesteśmy poniżeni, udziel nam swojej chwały. Ptaki w powietrzu i zwierzęta w polu otrzymują codziennie posiłek od Ciebie i wszystkie stworzenia doznają Twojej opieki i życzliwości.

Nie pozbawiaj tej słabej istoty swej cudownej łaski i dzięki mocy swej obdaruj tę bezradną duszę swoją życzliwością.

Daj nam chleba naszego powszedniego i udziel swoich obfitszych darów w potrzebach codziennego życia, abyśmy nie stali się zależni od nikogo innego prócz Ciebie, abyśmy mogli w pełni łączyć się z Tobą, kroczyć Twoimi ścieżkami i głosić Twoje tajemnice. Tyś jest Wszechmocnym i Kochającym oraz Żywicielem całej ludzkości.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pomoc i opieka (#7352)

O Ty, łaskawy Panie! Jesteśmy sługami u Twego Progu, chroniącymi się u Twoich świętych Wrót. Nie szukamy innego schronienia prócz tego mocnego filaru i nie zwracamy się w stronę innej przystani prócz Twej opieki. Ochraniaj nas, błogosław nam, wspieraj nas i spraw, abyśmy kochali tylko to, co Tobie miłe, abyśmy głosili jedynie Twoją chwałę i kroczyli jedynie ścieżką prawdy, abyśmy zostali na tyle ubogaceni, iż będziemy mogli obyć się bez wszystkiego poza Tobą i otrzymać nasze dary z morza Twojej dobroci, abyśmy ciągle dążyli do wywyższania Twojej Sprawy i do rozprzestrzeniania szeroko i daleko Twoich słodkich woni; abyśmy stali się niepomni siebie, a zajmowali jedynie Tobą; abyśmy odrzucali wszystko inne, a byli pochłonięci wyłącznie Tobą.

O Ty, Żywicielu, o Ty, Przebaczający! Udziel nam swej łaski i serdecznej dobroci, swoich darów i łaskawości i dodaj nam sił, abyśmy dotarli do naszego celu. Tyś jest Potężnym, Zdolnym, Wiedzącym, Widzącym; i zaprawdę Tyś jest Hojnym; i zaprawdę Tyś Wszechmiłosiernym; i zaprawdę Tyś Zawsze Przebaczającym; Tym, któremu winno się skruchę; Tym, który przebacza nawet najcięższe grzechy.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pomoc i opieka (#7353)

Nie usuwaj, o Panie, świątecznego stołu, który został nakryty w Imię Twoje, i nie tłum palącego się płomienia, wznieconego przez Twój nieujarzmiony ogień. Nie zatrzymuj strumienia Twej żywej wody, szemrzącej melodie Twojej chwały i pamięci o Tobie i nie pozbawiaj sług swoich woni Twoich słodkich zapachów niosących aromat Twojej miłości.

Panie! Przemień rozpaczliwe niepokoje Twoich świętych w spokój, ich ubóstwo w dobrobyt, ich poniżenie w chwałę, ich smutek w błogą radość, o Ty, który dzierżysz w swoim ręku wodze całej ludzkości!

Tyś zaiste jest Jedynym, w Jednej Osobie, Mocnym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :