Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Podróż
Podróż (#7345)

O Boże, mój Boże! Wyruszyłem z mego domu, trzymając się mocno więzi Twojej miłości i poleciwszy się całkowicie Twojej opiece i ochronie. Błagam Cię na Twoją moc, którą chronisz swoich umiłowanych przed samowolnymi, przewrotnymi i przed wszystkimi uporczywymi ciemiężcami i niegodziwcami, którzy odeszli daleko od Ciebie, abyś zachował mnie w bezpieczeństwie dzięki swej dobroci i łasce. Pozwól mi zatem powrócić do mojego domu dzięki Twojej mocy i potędze. Tyś prawdziwie jest Wszechmogącym, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Podróż (#7346)

Wstałem tego ranka dzięki Twojej łasce, o Boże mój, i opuściłem mój dom całkowicie ufając Tobie i oddając się Twojej opiece. Ześlij przeto na mnie z niebios swojego miłosierdzia Twoje błogosławieństwo i pozwól mi bezpiecznie powrócić do domu, tak jak pozwoliłeś mi wyruszyć pod Twoją ochroną, z myślami stale skierowanymi ku Tobie.

Nie ma innego Boga poza Tobą, Jedynym, Niezrównanym, Wszechwiedzącym i Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :