Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Północ
Północ (#7431)

O ty, który poszukujesz Prawdy! Jeżeli pragniesz, aby Bóg otworzył ci oczy, powinieneś błagać Go, modlić się do Niego i łączyć się z Nim o północy, mówiąc:

O Panie, zwróciłem twarz ku Twojemu królestwu jedyności i zanurzony jestem w morzu Twojego miłosierdzia. O Panie, rozjaśnij mój wzrok oglądaniem Twoich świateł pośród tej ciemnej nocy i rozraduj mnie winem swojej miłości w tym cudownym wieku. O Panie, spraw, abym usłyszał Twoje wołanie i otwórz przed moim obliczem bramy swojego nieba, abym zobaczył światłość Twojej chwały i aby przyciągnęło mnie Twoje piękno.

Zaprawdę, Tyś jest Dającym, Hojnym, Miłosiernym, Przebaczającym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :