Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Niemowlęta
Niemowlęta (#7287)

Chwała Ci, o Panie, Boże mój! Dozwól łaskawie, aby to dziecię było karmione z piersi Twojej czułej łaski i miłościwej opatrzności i żywione owocami z Twych niebiańskich drzew. Nie pozwól, by roztaczał nad nim opiekę ktokolwiek oprócz Ciebie, gdyż to Tyś sam je stworzył i powołał do życia potęgą swojej najwyższej woli i mocy. Nie ma innego Boga prócz Ciebie, Wszechmocnego, Wszechwiedzącego.

Pochwalony bądź, o mój Najukochańszy, tchnij w to dziecię słodkie zapachy swej nieprześcignionej szczodrości i aromaty swych świętych darów. Pozwól mu zatem szukać schronienia w cieniu swego najwznioślejszego Imienia, o Ty, który masz w swym władaniu królestwo imion i przymiotów. Zaiste, mocen jesteś czynić wedle swej woli, i Tyś doprawdy jest Potężnym, Wzniosłym, Zawsze Przebaczającym, Łaskawym, Hojnym, Miłosiernym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Niemowlęta (#7427)

Jesteś Tym, o mój Boże, przez którego imiona chorzy zostają uzdrowieni i bolejący przywróceni do zdrowia, i spragnieni zostają napojeni, i strapieni zostają ukojeni, i zbłąkani zostają poprowadzeni, i poniżeni zostają wywyższeni, i biedni zostają wzbogaceni, i nieświadomi zostają oświeceni, i przygnębieni zostają rozpromienieni, i smutni zostają pocieszeni, i zziębnięci zostają ogrzani, a uciśnieni zostają uniesieni. Przez Twoje imię, o mój Boże, poruszone zostały wszystkie stworzone rzeczy i rozpostarły się niebiosa, i ziemia została stworzona, a obłoki uniesione, aby zraszać ziemię. To zaprawdę jest oznaką Twojej łaski dla wszystkich Twoich stworzeń.

Błagam Cię zatem, na Twoje imię, poprzez które Tyś objawił swoją Boskość i wyniósł swoją Sprawę ponad całe stworzenie, i na każdy z Twoich najdoskonalszych tytułów i najczcigodniejszych przymiotów, i na wszystkie cnoty, którymi wychwalana jest Twoja najwznioślejsza i najbardziej wywyższona Istota, abyś zesłał tej nocy z obłoków swego miłosierdzia deszcze swojego uzdrowienia na to dziecię, któreś sam złączył ze swoim wszechchwalebnym Ja w królestwie swego stworzenia. Przyodziej je zatem, o mój Boże, przez swą łaskę, szatą pomyślności oraz zdrowia i strzeż je, o mój Umiłowany, od wszelkiego nieszczęścia i dolegliwości oraz czegokolwiek, co budzi Twoją odrazę. Twoja moc, zaprawdę, może wszystko sprawić. Tyś prawdziwie jest Najpotężniejszym, Samoistnym. Ześlij też na nie, o mój Boże, dobra tego świata i następnego oraz dobra dawnych i późniejszych pokoleń. Twoja moc i Twoja mądrość zaiste mogą to sprawić.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Niemowlęta (#7288)

O Ty, niezrównany Panie! Spraw, aby to dzieciątko karmione było piersią Twej serdecznej dobroci, chroń je w kołysce Twojego bezpieczeństwa i opieki oraz spraw, aby wychowywało się w ramionach Twojej czułej miłości.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Niemowlęta (#7289)

O Boże! Wychowuj to małe dziecię na łonie Twojej miłości i napój je mlekiem z piersi Twojej Opatrzności. Pielęgnuj tę młodą roślinkę w różanym ogrodzie Twojej miłości i wspomagaj jej wzrost deszczem Twojej hojności. Spraw, aby stało się dzieckiem królestwa i powiedź je do Twych niebiańskich sfer. Ty jesteś potężny i życzliwy. Ty jesteś Obdarowującym, Hojnym, Ty jesteś Panem niezrównanej szczodrości.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :