Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Naw-Rúz
Naw-Rúz (#7467)

*Naw-Rúz jest pierwszym dniem roku bahaickiego obchodzonym w dniu marcowej równonocy.

Pochwalony bądź, o mój Boże, żeś ustanowił Naw-Rúz jako święto dla tych, którzy zachowali Post z miłości do Ciebie i powstrzymali się od wszystkiego, co budzi Twoją odrazę. Spraw, o mój Panie, aby ogień Twojej miłości i ciepło wzbudzone przez Post nakazany przez Ciebie, rozpaliły ich w Twojej Sprawie i sprawiły, że zajmować się będą wielbieniem Ciebie i pamiętaniem o Tobie.

Skoroś przybrał ich, o mój Panie, ozdobą nakazanego przez Ciebie Postu, przyozdób ich również pięknem Twojej aprobaty przez swoją łaskę i hojną życzliwość. Albowiem wszystkie czyny ludzkie zależne są od Twojego upodobania i podlegają Twemu rozkazowi. Gdybyś uznał tego, który złamał Post, za takiego, który Post zachował, taki człowiek zostałby zaliczony do tych, którzy przez całą wieczność Post zachowywali. A gdybyś zasądził, że ten, który Post zachował – złamał go, taka osoba zostałaby zaliczona do tych, którzy pyłem skalali Szatę Twojego Objawienia i którzy odsunięci zostali od kryształowych wód tego żywego Źródła.

Tyś jest Tym, dzięki któremu został wzniesiony sztandar „Godny chwały jesteś w swoich dziełach” i rozwinięta chorągiew „Tobie okazywane jest posłuszeństwo wedle Twego rozkazu”. Spraw, by tę pozycję Twoją, o mój Boże, poznali Twoi słudzy, tak by pojęli, iż doskonałość wszystkich rzeczy zależy od Twojego rozkazu i od Twojego słowa, a wartość każdego czynu jest podległa Twemu przyzwoleniu i życzeniu Twojej woli, i aby rozpoznali, że wodze czynów ludzkich znajdują się w uścisku Twojego uznania i Twojego polecenia. Uświadom im to, że absolutnie nic nie może odgradzać ich od Twojego Piękna w tych dniach, o których Chrystus rzecze: „Wszelkie panowanie należy do Ciebie, o Ty, Ojcze Ducha (Jezusa)”, a Twój przyjaciel (Muḥammad) woła: „Chwała bądź Tobie, o Ty, Najbardziej Umiłowany, gdyż ukazałeś nam swoje Piękno i zapisałeś swoim wybranym to, co pozwoli im dotrzeć do siedziby objawienia się Twojego Największego Imienia, przez które wszystkie ludy zapłakały, z wyjątkiem tych, które uniezależniły się od wszystkiego prócz Ciebie i zwróciły się ku Temu, który jest Objawicielem Twojej Istoty i Oznaką Twoich przymiotów”.

Ten, który jest Twoim Konarem i wszyscy, którzy Ci towarzyszą, o mój Panie, przerwali dzisiaj post, który zachowywali w bliskości Twojego dworu w pragnieniu zadowolenia Ciebie. Przeznacz dla Niego, dla nich oraz dla wszystkich, którzy dostąpili Twojej obecności w tych dniach, całe dobro, któreś zarządził w swojej Księdze. Zaopatrz ich zatem w to, co przyniesie im korzyść w tym życiu i w życiu, które nastąpi.

Tyś zaprawdę jest Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :