Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Modlitwa za zmarłych
Modlitwa za zmarłych (#7447)

*Modlitwa za zmarłych jest jedyną obowiązkową modlitwą bahaicką, w której uczestniczą wszyscy zebrani. Odmawia ją jeden z wiernych, podczas gdy pozostali stoją w milczeniu. Bahá’u’lláh wyjaśnił, że modlitwa za zmarłych jest wymagana jedynie, gdy zmarły miał więcej niż piętnaście lat, i że jej odmówienie powinno poprzedzać pochówek oraz że zwrócenie się w stronę Qiblih nie jest konieczne. ‚Alláh-u-Abhá’ wypowiada się jednokrotnie, następnie dziewiętnaście razy recytuje się pierwszy z sześciu wersów. Wtedy ponownie wypowiada się ‚Alláh-u-Abhá’, po czym dziewiętnaście razy recytuje się drugi wers, i tak dalej.

O mój Boże! Oto sługa Twój i syn Twojego sługi, który uwierzył w Ciebie i w Twoje znaki, oraz zwrócił twarz ku Tobie całkowicie oderwawszy się od wszystkiego prócz Ciebie. Tyś jest zaiste najmiłosierniejszym z tych, którzy okazują miłosierdzie.

Postąp z nim, o Ty, który przebaczasz grzechy ludzi i skrywasz ich winy, tak jak przystoi niebiosom Twojej hojności i oceanowi Twojej łaski. Pozwól mu znaleźć się w otoczeniu Twojego najwyższego miłosierdzia, które istniało przed stworzeniem nieba i ziemi. Nie ma Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

Niech modlący się sześć razy wypowie pozdrowienie ‚Alláh-u-Abhá’, a następnie powtórzy każdy z następujących wersów dziewiętnaście razy:

Zaprawdę, wszyscy czcimy Boga.
Zaprawdę, wszyscy skłaniamy się przed Bogiem.
Zaprawdę, wszyscy jesteśmy oddani Bogu.
Zaprawdę, wszyscy wysławiamy Boga.
Zaprawdę, wszyscy dzięki składamy Bogu.
Zaprawdę, wszyscy jesteśmy cierpliwi w Bogu.

*(Jeżeli zmarłą jest kobieta, niech modlący się powie: „Oto Twoja służebnica i córka Twojej służebnicy” itd.)

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :