Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Młodzież
Młodzież (#7311)

O Ty, życzliwy Panie! Z horyzontu uniezależnienia Tyś objawił dusze, które niczym lśniący księżyc rzuciły blask na królestwo serca i duszy, pozbyły się cech świata istnienia i pospieszyły do królestwa nieśmiertelności. Kroplą z oceanu swej serdecznej dobroci często zwilżałeś ogrody ich serc, aż osiągnęły niezrównaną świeżość i piękno. Święta woń Twej Boskiej jedności została uniesiona daleko i szeroko, roznosząc słodkie zapachy po całym świecie, sprawiając, że krainy ziemi nasyciły się wonnym aromatem.

Spraw zatem, o duchu Czystości, by powstały dusze, które niczym te uświęcone istoty staną się wolne i czyste, ozdobią świat istnienia nową szatą i cudowną suknią, nie będą szukać nikogo innego prócz Ciebie, nie będą kroczyć żadną inną ścieżką prócz ścieżki Twojego zadowolenia, ani nie będą mówiły o niczym innym jak tylko o tajemnicach Twej Sprawy.

O Ty, życzliwy Panie! Pozwól, aby ta młoda osoba mogła osiągnąć to, co jest najwyższym pragnieniem świętych. Obdarz ją skrzydłami swej wzmacniającej łaski – skrzydłami uniezależnienia i Boskiej pomocy – aby mogła wznieść się na nich aż po sferę Twej czułej łaski, mieć udział w Twych Boskich darach, stać się znakiem Boskiego przewodnictwa i sztandarem Zastępów na wysokościach. Tyś jest Potężnym, Mocnym, Widzącym, Słyszącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Młodzież (#7312)

O Ty, dobry Panie! Łaskawie obdarz parą niebiańskich skrzydeł każde z tych piskląt i daj im duchową moc, aby mogły poszybować przez bezkresną przestrzeń i wznieść się na wyżyny Królestwa Abhá.

O Panie! Wzmocnij te delikatne sadzonki, aby każda z nich mogła stać się owocnym drzewem, zielonym i kwitnącym. Potęgą swych niebiańskich zastępów zapewnij tym duszom zwycięstwo, aby mogły zdławić moce błędu i niewiedzy oraz rozwinąć sztandar braterstwa i przewodnictwa pośród ludzi, oraz aby mogły niczym ożywcze powiewy wiosny orzeźwić i rozbudzić drzewa ludzkich dusz i niczym wiosenne deszcze sprawić, aby łąki tej okolicy zazieleniły się i stały się żyzne.

Tyś jest Potężnym i Mocnym; Tyś jest Obdarowującym i Wszechmiłującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Młodzież (#7313)

O Ty, życzliwy Panie! Obdarz tę córkę Królestwa niebiańskim umocnieniem i łaskawie pomóż jej pozostać mocną i wytrwałą w Twojej Sprawie oraz niczym słowik w różanym ogrodzie tajemnic wyśpiewywać najcudowniejszym głosem melodie w Królestwie Abhá, wszystkim przynosząc w ten sposób szczęście. Uczyń ją wywyższoną pośród córek Królestwa i pozwól jej osiągnąć życie wieczne.

Tyś jest Obdarowującym, Wszechmiłującym.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Młodzież (#7314)

O Panie! Uczyń tego młodzieńca promiennym i udziel swojej łaski tej biednej istocie. Obdarz go wiedzą, a o brzasku każdego dnia wspomagaj go dodatkową siłą i strzeż go w schronieniu swojej opieki, aby mógł uwolnić się od błędu i poświęcić służeniu Twojej Sprawie, aby mógł prowadzić błądzących, wskazywać drogę nieszczęśliwym, oswabadzać zniewolonych, budzić niebacznych, tak aby wszyscy dostąpili błogosławieństwa pamięci o Tobie i wychwalania Ciebie. Ty jesteś Potężnym i Mocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Młodzież (#7315)

Cześć i chwała niechaj będą Tobie, o Panie, mój Boże! Oto przednie drzewko, któreś zasadził na łąkach swej miłości i pielęgnował palcami swej władzy. Tyś je wodą ze źródła wiecznego życia podlewał, co z ogrodów Twojej jedności wypływa, i Tyś sprawił, że obłoki Twojego czułego miłosierdzia zrosiły je deszczem łask Twoich. Wzrastało ono i rozwijało się w cieniu Twych błogosławieństw objawionych ze Źródła Twojej Boskiej istoty. Wybuchło ono zielenią i pąkami, ciężkie jest od owoców, dzięki opatrzności Twych cudownych darów i szczodrości i porusza nim wonny powiew Twej miłującej życzliwości.

O Panie! Spraw, aby to drzewko stało się zielone, świeże i kwitnące, dzięki potokom Twoich wyjątkowych łask i względów, którymi obdarzyłeś przybytki świętości w Twoim wiecznym Królestwie i przyozdobiłeś istoty jedności na arenie zjednoczenia.

O Panie! Wspomóż go swoją umacniającą łaską płynącą z Twego niewidzialnego Królestwa, przyjdź z pomocą takich zastępów, które skryte są przed oczyma sług Twoich i spraw, by stąpał pewnie w Twojej obecności. Rozluźnij jego język, aby mógł Cię wspominać i uraduj jego serce, aby mogło świętować Twoją cześć. Rozświetl jego twarz w Twoim Królestwie, rozwijaj go w krainie na wysokościach i łaskawie umacniaj go w służeniu Twojej Sprawie.

Tyś jest Wszechmocnym, Wszechłaskawym, Wszechwiedzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :