Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Mężowie
Mężowie (#7380)

O Boże, mój Boże! Ta oto służebnica wzywa Ciebie, ufając Tobie, zwróciwszy swą twarz ku Tobie, błagając Cię, abyś zesłał na nią swe niebiańskie dary, odsłonił przed nią swoje duchowe tajemnice i oświetlił ją blaskiem swojego Bóstwa.

O mój Panie! Spraw, aby oczy mego męża przejrzały. Rozraduj jego serce światłem wiedzy o Tobie, skieruj jego myśli w stronę Twego jasnego piękna i uraduj jego ducha, objawiając mu swoje jawne wspaniałości.

O mój Panie! Usuń zasłonę sprzed jego oczu. Obsyp go obfitymi darami swymi, odurz winem miłości do Ciebie, uczyń go jednym z Twych aniołów, których stopy chodzą po tej ziemi, chociaż dusze ich szybują poprzez nieba wysokie. Spraw, aby stał się jasnym kagankiem, promieniującym światłem Twojej mądrości pośród Twego ludu.

Zaprawdę, Tyś jest Bezcennym, Zawsze Obdarowującym, Tym, którego Dłonie są Otwarte.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :