Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Ludzkość
Ludzkość (#7302)

Boże mój, którego czczę i wielbię! Daję świadectwo Twojej jedności i jedyności i uznaję Twoje dary, zsyłane zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Tyś jest Wszechłaskawym, którego miłosierdzie spłynęło jak obfity deszcz tak na wywyższonych, jak i na poniżonych, i który rozsiał swe wspaniałe łaski zarówno na posłusznych, jak i na zbuntowanych.

O Boże miłosierdzia, u którego podwoi skłoniła się sama istota miłosierdzia, a serdeczna dobroć w swej najpełniejszej istocie krąży wokół sanktuarium Twojej Sprawy, prosimy Cię, przywołując Twą odwieczną łaskawość i błagając o Twą obecną życzliwość, abyś okazał zmiłowanie wszystkim, którzy są przejawem świata stworzenia i nie odmawiał im potoków swej łaski w Dniach Twoich.

Wszyscy są ubodzy i potrzebujący, a Tyś zaiste jest Wszechposiadającym, Wszechujarzmiającym, Wszechpotężnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ludzkość (#7303)

O Ty, współczujący Panie, Ty, któryś jest hojny i wszechzdolny! Jesteśmy Twoimi sługami, chroniącymi się w cieniu Twojej opatrzności. Spójrz na nas życzliwym okiem. Obdarz światłem nasze oczy, słuchem nasze uszy, a serca zrozumieniem i miłością. Spraw, aby nasze dusze pełne były zachwytu i szczęścia, dzięki Twoim radosnym nowinom. O Panie! Wskaż nam ścieżkę do swojego Królestwa i ożyw nas wszystkich tchnieniem Ducha Świętego. Obdarz nas życiem wiecznym i ześlij na nas nigdy niekończącą się chwałę. Zjednocz rodzaj ludzki i oświeć świat ludzkości. Spraw, abyśmy wszyscy chodzili Twoimi ścieżkami, pragnęli Twojego zadowolenia i szukali tajemnic Twojego Królestwa. O Boże! Zjednocz nas i połącz serca nasze swą nierozerwalną więzią. Zaiste, Tyś jest Dającym, Tyś jest Łaskawym i Tyś jest Wszechmocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ludzkość (#7304)

O Ty, łaskawy Panie! O Ty, któryś jest hojny i miłosierny! Jesteśmy sługami u Twojego progu zgromadzonymi w cieniu Twojej Boskiej jedności. Słońce Twego miłosierdzia świeci na wszystkich, a obłoki Twej życzliwości wszystkich obdarzają deszczem. Twoje dary wszystkich otaczają, Twoja miłościwa opatrzność wszystkich podtrzymuje, Twoja opieka ogarnia wszystkich, a spojrzenia Twojej łaski padają na wszystkich. O Panie! Obdaruj nas swoimi bezgranicznymi dobrodziejstwami i niechaj zajaśnieje światło Twojego przewodnictwa. Rozjaśnij nasze oczy i uraduj serca trwałą radością. Ześlij nowego ducha na wszystkich ludzi i daj im żywot wieczny. Otwórz bramy prawdziwego zrozumienia i pozwól światłu Wiary rozbłysnąć jasno. Zgromadź całą ludzkość w cieniu swojej życzliwości i spraw, aby wszyscy połączyli się w zgodzie, aby stali się jak promienie jednego słońca, jak fale jednego oceanu i jak owoce jednego drzewa. Niechaj wszyscy piją z tej samej krynicy. Niechaj wszystkich odświeżają te same powiewy. Niechaj zostaną oświeceni tym samym źródłem światła. Tyś jest Dającym, Miłosiernym, Wszechmocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ludzkość (#7305)

O Panie łaskawy! Tyś ulepił całą ludzkość z tej samej gliny. Tyś nakazał, aby wszyscy należeli do tego samego domostwa. W Twojej świętej obecności wszyscy są Twoimi sługami i cała ludzkość znajduje schronienie w Twoim tabernakulum; wszyscy zebrali się przy Stole Twojej Szczodrości i wszystkich oświetlił blask Twojej Opatrzności.

O Boże! Tyś dla wszystkich jest łaskawy, Tyś o wszystkich zadbał, wszystkich ochraniasz i wszystkim dajesz życie. Tyś każdego obdarzył zdolnościami i talentami i wszyscy zanurzeni są w oceanie Twojego Miłosierdzia.

O Ty, Panie łaskawy! Zjednocz wszystkich. Spraw, aby religie zgodziły się ze sobą, a narody się zjednoczyły, tak aby uważały się za jedną rodzinę i całą ziemię uznały za jedno domostwo. Niechaj wszyscy żyją razem w idealnej zgodzie.

O Boże! Wznieś wysoko sztandar jedności rodzaju ludzkiego!

O Boże! Ustanów Pokój Najwyższy!
Zespól, o Boże, nasze serca!

O Ty, łaskawy Ojcze, Boże! Uciesz nasze serca wonią swej miłości. Rozjaśnij nasze oczy światłem swego przewodnictwa. Uraduj uszy melodią swojego Słowa i chroń nas wszystkich w Twierdzy swojej Opatrzności.

Tyś jest Mocnym i Potężnym, Tyś jest Przebaczającym i Tyś jest Tym, który pobłaża ułomnościom wszystkich ludzi.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ludzkość (#7306)

O Boże, o Ty, któryś zesłał swoją wspaniałość na świetlaną rzeczywistość człowieka, rzucając nań olśniewające światła wiedzy i przewodnictwa, i wybrał go spośród wszystkich stworzonych rzeczy, by obdarzyć go tą niezwykłą łaską, i sprawił, że pojął on wszystkie rzeczy, zrozumiał ich najskrytszą istotę i ujawnił ich tajemnice, wydobywając je z ciemności do widzialnego świata! „On zaprawdę obdarza swoim szczególnym miłosierdziem tego, kogo chce” .

O Panie, pomóż swoim umiłowanym nabywać wiedzę, naukę i umiejętności artystyczne oraz odkrywać sekrety pieczołowicie schowane w najskrytszej rzeczywistości wszystkiego stworzenia. Daj im usłyszeć ukryte prawdy zapisane i zanurzone w sercu wszystkiego, co jest. Uczyń ich znakami przewodnictwa pośród wszystkich stworzeń i przenikliwymi promieniami umysłu, które rzucają swoje światło w tym „pierwszym życiu” . Niechaj będą przywódcami prowadzącymi do Ciebie, przewodnikami wiodącymi ku Twojej ścieżce i gońcami przywołującymi ludzi do Twojego Królestwa.

Zaiste, Tyś jest Mocnym, Opiekunem, Silnym, Obrońcą, Potężnym, Najhojniejszym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :