Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Jedność
Jedność (#7292)

O mój Boże! O mój Boże! Zjednocz serca sług Twoich i objaw im swój wielki cel. Niechaj będą posłuszni Twoim przykazaniom i przestrzegają Twoich praw. Pomóż im, o Boże, w ich staraniach i dodaj sił, aby Tobie służyli. O Boże, nie zdawaj ich na samych siebie, ale kieruj ich krokami światłem swojej wiedzy i uraduj ich serca swoją miłością. Zaprawdę, Ty jesteś ich Wspomożycielem i ich Panem.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Jedność (#7293)

O mój Boże! O mój Boże! Zaprawdę, wzywam Cię i błagam u Twego progu, prosząc Cię, aby wszystkie Twoje łaski mogły zstąpić na te dusze. Przeznacz je łasce Twej i prawdzie Twej.

O Panie! Zjednocz i zespól serca, złącz w zgodzie wszystkie dusze i uraduj ducha znakami swej świętości i jedności. O Panie! Rozjaśnij te twarze światłem swej jedności. Wzmocnij sługi Twoje w służbie Twemu Królestwu.

O Panie! Ty, obdarzony bezgranicznym miłosierdziem! O Panie przebaczenia i odpuszczenia! Daruj nam nasze grzechy, przebacz nasze winy i spraw, abyśmy zwrócili się ku królestwu Twojej łaskawości, wzywając królestwo potęgi i mocy, uniżeni w Twej świątyni i pokorni wobec chwały Twoich świadectw.

O Panie Boże! Uczyń nas falami morza, kwiatami ogrodu, zjednoczonymi i zgodnymi dzięki łasce Twojej miłości. O Panie! Otwórz serca znakami swej jedności i uczyń całą ludzkość gwiazdami jaśniejącymi z tej samej wyżyny chwały i doskonałymi owocami rosnącymi na Twym Drzewie życia.

Zaiste, Tyś jest Wszechmocnym, Samoistnym, Dającym, Przebaczającym, Odpuszczającym, Wszechwiedzącym, Jedynym Stwórcą.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :