Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Fundusz
Fundusz (#7290)

„Wszyscy przyjaciele Boga (...) winni składać ofiary w miarę swoich możliwości, niezależnie od tego, jak skromne by one nie były. Bóg nie obarcza duszy ponad jej wytrzymałość. Ofiary takie powinny napływać ze wszystkich ośrodków i od wszystkich wiernych. (...) O Przyjaciele Boga! Bądźcie pewni, że w zamian za te ofiary wasze rolnictwo, przemysł i handel zostaną pobłogosławione wielokrotnym wzrostem, dzięki wielkim darom i błogosławieństwom. Ten, kto spełni jeden dobry uczynek, otrzyma dziesięciokrotną nagrodę. Nie ma żadnej wątpliwości, że Bóg żywy hojnie umocni tych, którzy poświęcą swój majątek na Jego drodze.”

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Fundusz (#7291)

O Boże, mój Boże! Rozjaśnij czoła prawdziwie miłujących Ciebie i wspomagaj ich anielskimi zastępami pewnego zwycięstwa. Spraw, by stąpali pewnie po Twej prostej ścieżce i za sprawą swojej odwiecznej łaskawości otwórz przed nimi wrota swoich błogosławieństw, gdyż ofiarowują oni na Twojej ścieżce to, czym ich obdarowałeś, chronią Twoją Wiarę, pokładają całą ufność w pamięci o Tobie, poświęcają serca Twojej miłości, nie szczędzą niczego, co posiadają, wielbiąc Twoje Piękno i poszukując dróg, aby przypodobać się Tobie.

O mój Panie! Zarządź dla nich obfitą część, przeznaczone zadośćuczynienie i pewną nagrodę.

Zaiste, Tyś jest Podtrzymującym, Pomagającym, Hojnym, Łaskawym, Zawsze Obdarowującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :