Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Dzieci
Dzieci (#7276)

O Panie, Boże mój! Oto dziecię zrodzone z lędźwi jednego z Twoich sług, któremu przyznałeś wybitne miejsce w Tablicach swego nieodwołalnego wyroku, w Księgach swego rozporządzenia.

Błagam Cię na Twoje imię, przez które każdy ma możność dotarcia do celu swojego pragnienia, abyś pozwolił, by to dziecko stało się bardziej dojrzałą duszą pośród sług Twoich; spraw, aby jaśniało ono siłą Twojego imienia, dozwól mu głosić Twoją chwałę, zwrócić swą twarz ku Tobie i zbliżyć się do Ciebie. Zaprawdę Tyś od wieków mocen był czynić to, czego pragnąłeś i to Ty na wieki nadal mocen będziesz czynić wedle swojej woli. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wywyższonym, Majestatycznym, Poskramiającym, Potężnym, Wszechzniewalającym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Dzieci (#7277)

O Boże! Wychowuj te dzieci. Te dzieci są roślinami Twojego sadu, kwiatami Twojej łąki, różami Twojego ogrodu. Niech zrasza je Twój deszcz i niech Słońce Rzeczywistości świeci nad nimi Twoją miłością. Niechaj Twój powiew je orzeźwia, aby kształciły się, rosły, rozwijały i ukazały w najdoskonalszym pięknie. Ty jesteś Dającym, Ty jesteś Współczującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7278)

O Ty, życzliwy Panie! Te urocze dzieci są dziełem palców Twojej mocy oraz cudownym znakiem Twojej wielkości. O Boże! Ochraniaj te dzieci, dopomóż łaskawie w ich wychowaniu i pozwól, by oddały się służbie dla świata ludzkości. O Boże! Te dzieci są perłami, spraw, aby ukształtowały się w muszli Twojej serdecznej dobroci.

Tyś jest Łaskawym, Wszechmiłującym.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7279)

O Panie! Uczyń te dzieci wspaniałymi roślinami. Spraw, aby wzrastały i rozwijały się w Ogrodzie Twojego Przymierza i obdarz je świeżością i pięknem, dzięki potokom z chmur najwspanialszego Królestwa.

O Ty, łaskawy Panie! Jestem małym dzieckiem, wynieś mnie, pozwalając wejść do królestwa. Jestem ziemski, uczyń mnie niebiańskim; jestem ze świata na niskości, pozwól mi należeć do królestwa na wysokościach; jestem stroskany, spraw, abym stał się promienny; jestem przyziemny, uczyń mnie uduchowionym i spraw, abym mógł okazywać Twe nieskończone łaski.

Tyś jest Potężnym, Wszechmiłującym.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7280)

On jest Bogiem! O Boże, mój Boże! Obdarz mnie czystym sercem, czystym jak perła.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7281)

O Boże, prowadź mnie, ochraniaj mnie, uczyń mnie świecącą lampą i promienną gwiazdą. Tyś jest Mocnym i Potężnym.

ʿAbdu’l-Bahá
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7282)
O mój Panie! O mój Panie!

Jestem jedynie małym dzieckiem. Karm mnie piersią swojego miłosierdzia i wychowuj na łonie Twojej miłości. Kształć mnie w szkole Twojego przewodnictwa i pozwól mi rozwijać się w cieniu Twojej szczodrości. Uwolnij mnie od ciemności i uczyń jaśniejącym światłem. Uwolnij mnie od smutku i uczyń kwiatem w różanym ogrodzie. Dozwól mi stać się służebnikiem u Twego progu i obdarz usposobieniem i naturą sprawiedliwych. Uczyń mnie źródłem szczodrości dla świata ludzkości i uwieńcz moją skroń diademem wiecznego żywota.

Zaprawdę, Ty jesteś Mocnym, Potężnym, Widzącym, Słyszącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7283)

O Niezrównany Panie! Bądź schronieniem dla tego biednego dziecka oraz życzliwym i przebaczającym Mistrzem dla tej błądzącej i nieszczęśliwej duszy. O Panie! Chociaż jesteśmy jedynie marnymi roślinami, to jednak należymy do Twego różanego ogrodu. Chociaż jesteśmy młodymi drzewkami bez liści i kwiecia, to jesteśmy częścią Twego sadu. Napój więc tę roślinkę potokami płynącymi z chmur Twojej czułej łaski, pobudź i orzeźwij to drzewko ożywczym tchnieniem Twojej duchowej wiosny. Spraw, aby stało się ono uważne, wnikliwe i szlachetne, i spraw, aby osiągnęło życie wieczne i na zawsze zamieszkało w Twym Królestwie.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7284)

O mój Boże! O mój Boże! Ty widzisz te dzieci, które są gałązkami drzewa życia, ptakami łąk zbawienia, perłami oceanu Twojej łaski, różami ogrodu Twego przewodnictwa.

O Boże, nasz Panie! Wyśpiewujemy Twoją chwałę, dajemy świadectwo Twojej świętości i błagamy żarliwie niebiosa Twojego miłosierdzia, abyś uczynił nas światłami przewodnictwa, gwiazdami lśniącymi ponad horyzontem wiecznej chwały pośród ludzi, i abyś przekazał nam wiedzę, która pochodzi od Ciebie. Yá-Bahá’u’l-Abhá!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7285)

O Panie! Jestem dzieckiem, pozwól mi rosnąć w cieniu Twojej serdecznej życzliwości. Jestem delikatną rośliną, spraw, aby pielęgnowały mnie deszcze z obłoków Twojej szczodrości. Jestem młodym drzewkiem w ogrodzie miłości, uczyń mnie owocnym drzewem.

Tyś jest Potężnym i Mocnym, i Tyś jest Wszechmiłującym, Wszechwiedzącym, Wszystkowidzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Dzieci (#7286)

O Ty, najchwalebniejszy Panie! Uczyń Twoją małą służebnicę błogosławioną i szczęśliwą; spraw, aby była otoczona opieką u progu Twej jedności i pozwól jej pić obficie z kielicha Twej miłości, aby została przepełniona zachwytem i uniesieniem oraz rozsiewała słodko pachnącą woń. Tyś jest Potężnym i Mocnym, i Tyś jest Wszystkowiedzącym, Wszystkowidzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :