Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Dni Międzykalendarzowe
Dni Międzykalendarzowe (#7463)

*Dni Międzykalendarzowe, zwane także dniami Ayyám-i-Há, bezpośrednio poprzedzają miesiąc postu i trwają, w zależności od roku, cztery lub pięć dni. Są one czasem przygotowania do Postu, dniami gościnności, dobroczynności i wręczania podarunków.

Mój Boże, mój Ogniu i moja Światłości! Rozpoczęły się dni, które w swojej Księdze nazwałeś Ayyám-i-Há , o Ty, któryś jest Królem imion, i zbliża się Post, który Twoje najwznioślejsze Pióro nakazało zachowywać wszystkim znajdującym się w królestwie Twojego stworzenia. Błagam Cię, o mój Panie, na te dni i na tych wszystkich, którzy w tym czasie przylgnęli do więzi Twoich przykazań i uchwycili się rękojeści Twoich nakazów, spraw, aby każdej duszy zostało przeznaczone miejsce w granicach Twojego dworu oraz przypisana siedziba tam, gdzie objawia się wspaniałość światła Twego oblicza.

Oto są Twoi słudzy, o mój Panie, których żadne złe skłonności nie powstrzymały od tego, coś zesłał w swojej Księdze. Skłonili się oni przed Twoją Sprawą i przyjęli Twoją Księgę z takim przekonaniem, które wywodzi się od Ciebie i przestrzegali tego, coś im nakazał i zdecydowali się być posłuszni temu, co zostało im przez Ciebie zesłane.

Ty widzisz, o mój Panie, jak uznają i wyznają wszystko to, coś objawił w swoich Pismach. Dozwól im pić, o mój Panie, wodę Twojej wieczności z rąk Twojej łaskawości. Zapisz zatem dla nich nagrodę przeznaczoną dla tego, który zanurzył się w oceanie Twojej obecności i zakosztował wybornego wina spotkania z Tobą.

Błagam Cię, o Ty, Królu królów, który litujesz się nad uciśnionymi, abyś przeznaczył dla nich dobro tego świata i świata, który nastąpi. Zapisz też dla nich to, czego nie odkryło żadne z Twoich stworzeń i zalicz ich do tych, którzy krążą wokół Ciebie i poruszają się wokół Twojego tronu w każdym z Twoich światów.

Tyś prawdziwie jest Wszechmocnym, Wszechwiedzącym, o Wszystkim Poinformowanym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :