Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa modlitwa o uzdrowienie (#7428)

On jest Uzdrowicielem, Wystarczającym, Pomagającym, Wszystko Przebaczającym, Wszechmiłosiernym.

Wzywam Cię, o Wywyższony, o Wierny, o Wspaniały!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Władco, o Unoszący, o Sędzio!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Niezrównany, o Wieczny, o Jeden Jedyny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię o Najbardziej Wysławiany, o Święty, o Pomagający

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Wszechwiedzący, o Najmądrzejszy, o Największy!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Łagodny, o Majestatyczny, o Rozkazujący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ukochany, o Umiłowany, o Urzeczony

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Najpotężniejszy, o Podtrzymujący, o Mocny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Panujący, o Samoistny, o Wszystkowiedzący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Duchu, o Światłości, o Najbardziej Oczywisty!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, do którego udają się wszyscy, o Ty, wszystkim Znany, o Ty, przed wszystkimi Ukryty!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Utajony, o Zwycięski, o Obdarowujący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Wszechmocny, o Wspomagający, o Ukrywający!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Kształtujący, o Zaspokajający, o Wykorzeniający!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Wschodzący, o Gromadzący, o Wywyższający!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Doskonalący, o Nieograniczony, o Szczodry!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Dobroczynny, o Wstrzymujący, o Tworzący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Najznakomitszy, o Cudowny, o Szczodrobliwy!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Sprawiedliwy, o Łaskawy, o Hojny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, któremu nic nie może się oprzeć, o wiecznie Trwający, o Najwięcej Wiedzący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Wspaniały, o Przedwieczny, o Wspaniałomyślny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Dobrze Strzeżony, o Panie Radości, o Upragniony!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, wszystkim Życzliwy, o wszystkim Współczujący, o Najbardziej Przychylny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Przystani dla wszystkich, o Schronienie dla wszystkich, o Wszystko Chroniący!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Wspomożycielu wszystkich, o Ty, którego wszyscy wzywają, o Ożywicielu!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ujawniający, o Niweczący, o Najłagodniejszy!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, moja Duszo, o Ty, mój Ukochany, o Ty, moja Wiaro!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Gaszący Pragnienie, o Niedościgły Panie, o Najbardziej Drogocenny!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Najwspanialsze Wspomnienie, o Najszlachetniejsze Imię, o Najbardziej Pradawna Drogo!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Najbardziej Wysławiany, o Najświętszy, o Uświęcony!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Oswobodzicielu, o Doradco, o Wyzwolicielu!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Przyjacielu, o Lekarzu, o Zniewalający!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Chwało, o Piękno, o Szczodry!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, w którym najbardziej pokładane jest zaufanie, o Najdoskonalej Miłujący, o Panie Świtu!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Rozpalający, o Rozjaśniający, o Przynoszący Rozkosz!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Panie Szczodrości, o Najbardziej Współczujący, o Najmiłosierniejszy!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Stały, o Dający Życie, o Źródło wszelkiego Istnienia!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, który wszystko przenikasz, o Wszystkowidzący Boże, o Panie Wypowiedzi!

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, który jesteś Oczywisty, a jednak Utajony, o Niewidzialny, a jednak Osławiony, o Przypatrujący się, a jednak przez wszystkich poszukiwany.

O Ty, Wystarczający, o Uzdrawiający, o Trwający, o Ty, który Trwasz.

Wzywam Cię, o Ty, który unicestwiasz miłujących, o Boże Łaski dla niegodziwych!

O Wystarczający, wzywam Cię, o Wystarczający!
O Uzdrowicielu, wzywam Cię, o Uzdrowicielu!
O Trwający, wzywam Cię, o Trwający!
O Ty, wiecznie Trwający, o Ty, który Trwasz!

Przenajświętszy jesteś, o mój Boże! Błagam Cię na Twoją hojność, przez którą rozpostarły się wrota Twojej szczodrości i łaski, przez którą Świątynia Twojej Świętości została ustanowiona na tronie wieczności, i na Twoje miłosierdzie, przez któreś zaprosił wszystkie stworzone rzeczy do stołu swoich szczodrości i dobrodziejstw, i na Twoją łaskę, przez którą Tyś w swojej własnej Osobie odpowiedział swoim słowem „Tak” w imieniu wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi, w godzinie, w której objawiły się Twoja wszechwładza i Twoja wspaniałość, o świcie, o którym ujawniła się potęga Twojego panowania. I jeszcze raz błagam Cię na te najpiękniejsze imiona i te najszlachetniejsze i najwspanialsze przymioty oraz na Twoje najwznioślejsze Wspomnienie i na Twoje czyste i nieskalane Piękno, i na Twoją utajoną Światłość w najbardziej utajonym przybytku, i na Twoje Imię przyodziane co rano i co wieczór szatą nieszczęść, abyś chronił tego, który posiada tę błogosławioną Tablicę, i tego, który ją recytuje, i tego, który ją znajdzie, i tego, który przechodzi obok domu, w którym się ona znajduje. Ulecz zatem dzięki niej każdego cierpiącego, chorego, i biednego z każdej udręki i cierpienia, z każdej przykrej dolegliwości i smutku, i z jej pomocą poprowadź każdego, ktokolwiek tego pragnie, na ścieżki Twojego przewodnictwa i na drogi Twojego przebaczenia i łaski.

Tyś zaprawdę jest Potężnym, Wszechwystarczającym, Uzdrawiającym, Ochraniającym, Dającym, Współczującym, Najhojniejszym, Najmiłosierniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :