Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Ḥuqúqu’lláh: Prawo Boga (#7464)

*„Ḥuqúqu’lláh jest w istocie wielkim prawem. Powinnością wszystkich jest czynić tę ofiarę, gdyż stanowi ona źródło łaski, obfitości i wszelkiego dobra. Jest to dar, który pozostanie z każdą duszą w każdym ze światów Boga, Wszechposiadającego, Wszechszczodrego.”

Tyś wywyższony jest, o Panie całego stworzenia, Ty, ku któremu muszą zwrócić się wszystkie rzeczy. Moim wewnętrznym i zewnętrznym językiem zaświadczam, żeś objawił i ukazał siebie, zesłał swoje znaki i głosił swoje świadectwa. Świadczę o Twojej samowystarczalności od wszystkiego prócz Ciebie i o Twoim uświęceniu ponad wszystkie ziemskie rzeczy. Błagam Cię na najwyższą chwałę Twojej Sprawy oraz przez największą moc Twojego Słowa, byś udzielił umocnienia temu, kto zapragnie ofiarować to, coś zapisał dla niego w swojej Księdze i przestrzegać tego, co roztoczy woń Twojej aprobaty. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Wszechłaskawym, Wszystko Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ḥuqúqu’lláh: Prawo Boga (#7465)

Pochwalony bądź, o mój współczujący Panie! Błagam Cię na tumult oceanu Twojej świętej wypowiedzi, i na liczne oznaki Twojej najwyższej władzy i nieodparte dowody Twojej Boskości, i ukryte tajemnice, które spoczywają utajone w Twojej wiedzy, abyś udzielił mi swojej łaski służenia Tobie i Twoim wybranym i pozwolił mi sumiennie ofiarować Twoje Ḥuqúq, któreś nakazał w swojej Księdze.

Jestem tym, o mój Panie, który skierował swoje uczucia do Twojego królestwa chwały i mocno uchwycił się rąbka Twojej hojności. O Ty, któryś jest Panem wszelkiego istnienia i Władcą królestwa imion, błagam Cię, abyś nie odmawiał mi rzeczy, które posiadasz, ani nie wstrzymywał przede mną tego, coś przeznaczył dla swoich wybranych.

Błagam Cię, o Panie wszystkich imion i Stwórco niebios, abyś dzięki swej wzmacniającej łasce pomógł mi być stałym w Twojej Wierze tak, aby próżności świata nie mogły sprawić, że zostanę odcięty niczym zasłoną, ani by nie powstrzymały mnie gwałtowne knowania nikczemników, którzy powstali, aby Twoich ludzi sprowadzić na złą drogę w dniach Twoich. Przeznacz dla mnie zatem, o Pragnienie mego serca, dobro tego świata i świata, który nastąpi. Zaprawdę, Tyś mocen jest czynić to, czego zapragniesz. Nie ma Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :