Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Średnia Modlitwa Obowiązkowa (#7268)

ŚREDNIĄ MODLITWĘ OBOWIĄZKOWĄ NALEŻY ODMAWIAĆ CODZIENNIE RANO, W POŁUDNIE I WIECZOREM.

Kto pragnie się pomodlić, niech obmyje ręce, a obmywając je, niech mówi

Wzmocnij moją dłoń, o mój Boże, aby mogła dzierżyć Twoją Księgę z taką wytrwałością, ażeby zastępy świata nie miały nad nią żadnej władzy. Ustrzeż ją zatem od zajmowania się czymkolwiek, co do niej nie należy. Tyś jest zaprawdę Wszechmogącym, Najpotężniejszym.

*A obmywając twarz, niech powie

Zwracam moją twarz ku Tobie, o mój Panie! Oświeć ją światłem swego oblicza. Chroń ją przed zwracaniem się ku komukolwiek poza Tobą.

*Następnie niech modlący się powstanie i zwróciwszy się w stronę Qiblih (Miejsca Adoracji, tj. Bahjí, ʿAkká), powie

Bóg świadczy, iż nie ma innego Boga poza Nim. Do Niego należą królestwa Objawienia i stworzenia. On zaprawdę ujawnił Tego, który jest Świtem Objawienia, który rozmawiał na Górze Synaj, dzięki któremu zajaśniał Najwyższy Horyzont i przemówiło drzewo Lote, poza które nie ma przejścia, i przez Niego ogłosił orędzie dla wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi: „Spójrzcie, oto ukazał się Wszechposiadający. Ziemia i niebo, chwała i panowanie należą do Boga, Pana wszystkich ludzi, Posiadającego Tron na wysokościach oraz ziemię na niskościach!”.

*Następnie niech pochyli się i oparłszy dłonie na kolanach powie

Wywyższony jesteś ponad wysławianie moje, jak i wysławianie kogokolwiek innego, ponad wyobrażenie moje, jak i wyobrażenie wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi!

Następnie, stojąc z dłońmi otwartymi i skierowanymi wnętrzem ku twarzy, niechaj modlący się powie

Nie zawiedź, o mój Boże, tego, który błagającymi palcami uchwycił się rąbka miłosierdzia Twego i łaski Twojej, o Ty, któryś jest Najmiłosierniejszym spośród wszystkich okazujących miłosierdzie!

*eraz niech usiądzie i powie

Daję świadectwo Twojej jedności i Twojej jedyności oraz temu, że Tyś jest Bogiem i że nie ma innego Boga poza Tobą. Tyś, zaiste, objawił swoją Sprawę, wypełnił swe Przymierze i szeroko rozwarł wrota łaski swojej dla wszystkich, którzy zamieszkują niebo i ziemię. Błogosławieństwo i pokój, szacunek i chwała Twoim umiłowanym, którym ani zmiany, ani przypadki tego świata nie przeszkodziły w zwróceniu się ku Tobie, i którzy oddali wszystko w nadziei otrzymania tego, co jest u Ciebie. Zaprawdę, Tyś jest Zawsze Przebaczającym, Wszechdobroczynnym.

*(Jeśli ktoś woli, zamiast tego długiego wersetu może powiedzieć następujące słowa: „Bóg świadczy o tym, iż nie ma innego Boga poza Nim, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym”. Wystarczy nawet, jeśli siedząc, modlący się powie: „Daję świadectwo Twojej jedności i Twojej jedyności oraz temu, że Tyś jest Bogiem i że nie ma innego Boga poza Tobą”.)

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :