Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2020-177BE
The Universal House of Justice
Ridván 2020 / 177BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

Dwie wyłaniające się rzeczywistości skłoniły nas do zwrócenia się do Was tymi słowami. Pierwsza rzeczywistość to rosnąca na całym świecie świadomość zagrażających i zatrważających niebezpieczeństw niesionych przez pandemię koronawirusa. W wielu krajach pomimo odważnych i zdecydowanych wspólnych wysiłków, aby zapobiec katastrofie, sytuacja jest już poważna i powoduje tragedie rodzin i poszczególnych osób pogrążając w kryzysie całe społeczeństwa. Fale cierpienia i smutku uderzają w kolejne miejsca i osłabiają różne narody na różne sposoby w różnych chwilach.

Druga, z każdym dniem coraz bardziej widoczna rzeczywistość, to odporność i niesłabnąca żywotność świata bahaickiego w obliczu wyzwania, które nie ma sobie podobnych w ludzkiej pamięci. Wasza odpowiedź jest niezwykła. Kiedy pisaliśmy do Was miesiąc temu na Naw-Rúz chcieliśmy podkreślić niezwykłe cechy okazywane przez wspólnoty, w których został zaburzony naturalny wzorzec działania. Wszystko, co się wydarzyło w tygodniach od tamtej pory, podczas których przyjaciele musieli radzić sobie ze zwiększającymi się surowymi ograniczeniami, jedynie pogłębiło nasze uczucia podziwu. Ucząc się z doświadczenia zdobytego w innych częściach świata, niektóre wspólnoty znalazły bezpieczne i twórcze sposoby zwiększania świadomości zdrowia publicznego wśród ludności. Szczególną uwagę zwraca się na tych, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko związane z wirusem i na trudności ekonomiczne będące skutkiem jego rozprzestrzeniania. Inicjatywy prezentowane w serwisie Bahá’í World News Service w tym kontekście to jedynie garstka z niezliczonej liczby, które obecnie trwają. Są one uzupełniane staraniami, by badać, promować i rozwijać te duchowe cechy, które są w tym czasie najbardziej potrzebne. Wiele takich wysiłków ma miejsce w gronie rodzinnym lub w odosobnieniu, lecz gdzie pozwalają na to warunki i narzędzia komunikacji, czynnie pielęgnowane jest poczucie niezwykłej solidarności wśród osób znajdujących się w podobnych okolicznościach. Dynamika życia wspólnotowego, tak ważna dla kolektywnego postępu, nie zostanie stłumiona.

Nasze dusze unoszą się widząc, jak sprawnie prowadzą swoje wspólnoty i kształtują ich odpowiedź na kryzys Narodowe Zgromadzenia Duchowe, ci niesłabnący generałowe Armii Światła. Są nieustannie wspierani przez Doradców i członków Rad Pomocniczych, którzy jak zawsze bohatersko wznoszą sztandar pełnej miłości służby. Śledząc na bieżąco informacje o szybko zmieniających się warunkach w swoich krajach, Zgromadzenia poczyniły odpowiednie przygotowania do kierowania sprawami Sprawy, a w szczególności do przeprowadzenia wyborów tam, gdzie są one wykonalne. Poprzez regularną komunikację instytucje i agencje zapewniają pełne mądrości porady, pocieszenie i nieustanną zachętę. W wielu przypadkach rozpoczęły one również identyfikację konstruktywnych tematów, które wyłaniają się z rozmów toczących się w ich społeczeństwach. Spełnia się już nadzieja, którą wyraziliśmy w naszym przesłaniu z okazji Naw-Rúz, by ta próba wytrzymałości ludzkości rozwinęła w niej większe zrozumienie. Przywódcy, znani myśliciele i komentatorzy zaczęli badać zasadnicze pojęcia i śmiałe aspiracje, które ostatnimi czasy były nieobecne w publicznym dyskursie. Na chwilę obecną są to tylko wczesne promyki, lecz niosą ze sobą możliwość, że na horyzoncie wkrótce pojawi się chwila wspólnej świadomości.

Pocieszenie, które czujemy, gdy widzimy odporność świata bahaickiego uwidaczniającą się w działaniu jest przytłumione smutkiem z powodu konsekwencji pandemii dla ludzkości. Jesteśmy świadomi, że wyznawcy i ich współpracownicy także podzielają to cierpienie. Dystans od przyjaciół i krewnych, który tak wielu ludzi na świecie utrzymuje teraz z powodu wymogów bezpieczeństwa publicznego, dla niektórych zamieni się w trwałe oddzielenie. O brzasku każdego dnia wydaje się pewne, iż przed zachodem słońca nadejdą kolejne cierpienia. Niech obietnica ponownego spotkania w wiecznych krainach przyniesie pocieszenie tym, którzy stracą ukochanych. Modlimy się o ulgę dla ich serc i o to, by łaska Boga otaczała tych, których edukacja, zatrudnienie, dom czy środki utrzymania są zagrożone. Błagamy Bahá’u’lláha i prosimy o Jego błogosławieństwa i łaski dla Was i dla tych, których kochacie oraz dla wszystkich Waszych rodaków.

Jak długa i ciężka nie byłaby droga do przebycia, posiadamy największą pewność co do Waszej siły i determinacji do ukończenia podróży. Czerpiecie z zasobów nadziei, wiary i wspaniałomyślności, przedkładając potrzeby innych ponad swoje własne, zapewniając duchowe pożywienie tym, którzy są go pozbawieni; zaspokojenie tym, którzy coraz bardziej łakną odpowiedzi; oraz środki tym, którzy pragną pracować na rzecz poprawy świata. Jakże moglibyśmy oczekiwać mniej od oddanych wyznawców Błogosławionej Doskonałości?

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :