Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2009-166BE
The Universal House of Justice
Ridván 2009 / 166BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,

Zaledwie trzy lata temu postawiliśmy przed światem bahaickim wyzwanie wykorzystania ram działania, które w taką jasnością wyłoniły się u końca ostatniego światowego Planu. Odpowiedź, tak jak oczekiwaliśmy, była natychmiastowa. Z wielkim wigorem przyjaciele w każdym miejscu zaczęli dążyć do celu ustanowienia intensywnych programów wzrostu w nie mniej niż 1,500 rejonach na świecie, a liczba tych programów wkrótce zaczęła piąć się w górę. Lecz nikt nie mógł wówczas wyobrazić sobie jak głęboko Pan Zastępów, w swojej nieprzeniknionej mądrości, zamierzał przemienić swoją wspólnotę w tak krótkim okresie czasu. Cóż za wytrwale dążąca do celu i przekonana wspólnota, która to świętowała swoje osiągnięcia w środkowym punkcie trwającego obecnie Planu, podczas czterdziestu jeden konferencji na całej kuli ziemskiej! Cóż za nadzwyczajny kontrast stanowiły jej spójność i jej energia wobec konsternacji i zamętu świata pochwyconego w spiralę kryzysu! Z pewnością, to była wspólnota radujących się, do której odnosił się Strażnik. To była wspólnota, która zdawała sobie sprawę z rozległości potencjału jakim została obdarzona i świadoma roli jaką jest przeznaczona odegrać w odbudowywaniu rozbitego świata. To była wspólnota, znajdująca się w swoim ascendencie, poddawana srogim represjom w jednej części świata, a jednak powstająca jako zjednoczona całość, niezrażona i nie rozczarowana oraz umacniająca swoją zdolność aby osiągnąć cel Bahá’u’lláha jakim jest wyzwolenie ludzkości z jarzma najcięższej opresji. A w niemalże osiemdziesięciu jeden tysiącach uczestników, którzy uczestniczyli w konferencjach, ujrzeliśmy jak wyłania się historyczna scena pojedynczego wyznawcy absolutnie ufającego w skuteczność metod i instrumentów Planu i niezwykle wprawnego w posługiwaniu się nimi. Każda bez wyjątku dusza tego potężnego morza była świadectwem przemieniającej siły Wiary. Każdy bez wyjątku był dowodem obietnicy Bahá’u’lláha, że wesprze On wszystkich tych, którzy powstaną z uniezależnieniem i szczerością aby Mu służyć. Każdy bez wyjątku stanowił dowód dający pojęcie o tej rasie istot ludzkich, pełnej poświęcenia i odwagi, czystej i uświęconej, której przeznaczeniem jest rozwój na przestrzeni pokoleń pod bezpośrednim wpływem Objawienia Bahá’u’lláha. W nich ujrzeliśmy pierwsze oznaki wypełnienia naszej nadziei wyrażonej na początku Planu, że umacniający wpływ Wiary będzie rozpostarty dla setek tysięcy poprzez proces instytutu. Istnieją wszelkie przesłanki, że do końca okresu Święta Ridvan, liczba intensywnych programów wzrostu na świecie przekroczy liczbę 1000. Cóż więcej możemy uczynić u początku tego najradośniejszego Festiwalu niż skłonić nasze głowy w pokorze przed Bogiem i oferować Mu dziękczynienie za Jego nieograniczoną hojność dla wspólnoty Największego Imienia.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :