Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2008-165BE
The Universal House of Justice
Ridván 2008 / 165BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,
1.

Tysiące tysięcy, które obejmują różnorodność całej ludzkiej rodziny, zaangażowane są w systematyczne studiowanie Twórczego Słowa w środowisku, które jest jednocześnie poważne jak i podnoszące na duchu. Podczas gdy, dążą aby stosować poprzez proces działania, refleksji i konsultacji zrozumienie dotychczas zdobyte, widzą, jak ich zdolność służenia Wierze wznosi się do nowych poziomów. Odpowiadając na najskrytsze pragnienie każdego serca, by komunikować się ze Swoim Stwórcą, podejmują akty wspólnego oddawania czci w różnorodnych miejscach, jednocząc się z innymi w modlitwie, rozbudzając duchową podatność oraz kształtując wzorzec życia, który wyróżnia się religijnym charakterem. Kiedy odwiedzają się nawzajem w swoich domach i składają wizyty rodzinom, przyjaciołom i znajomym angażują się w celową dyskusję na tematy o duchowym znaczeniu, pogłębiają ich wiedzę na tematy Wiary, dzielą się przesłaniem Bahá’u’lláha i witają rosnące liczby tych, którzy dołączają do nich w potężnym duchowym przedsięwzięciu. Świadomi aspiracji dzieci świata oraz ich potrzeby duchowej edukacji szeroko rozpościerają starania, aby zaangażować stale powiększające się kontyngenty uczestników zajęć, które stają się centrami przyciągania młodych i umacniają korzenie Wiary w społeczeństwie. Pomagają młodszej młodzieży odnajdować drogę przez krytyczny etap ich życia i stać się umocnioną, aby kierować swoją energię na rozwój cywilizacji. A wraz z korzyścią wynikającą z większej obfitości ludzkich zasobów coraz większa liczba jest w stanie wyrazić swoją wiarę poprzez wzbierający przypływ wysiłków, które odpowiadają na potrzeby ludzkości, zarówno w ich duchowym jak i materialnym wymiarze. Oto panorama, która jawi się przed nami, kiedy zatrzymujemy się podczas tego święta Ridván, aby przyjrzeć się postępowi światowej wspólnoty bahaickiej.

2.

Wielokrotnie zapowiadaliśmy, że cel serii światowych Planów, które poprowadzą świat bahaicki ku świętowaniu setnej rocznicy Formatywnego Wieku Wiary w 2021 roku, zostanie zrealizowany przez wyraźny postęp w działaniu i rozwoju wyznawcy, instytucji oraz wspólnoty. W tym momencie, który wyznacza połowę okresu będącego ćwierćwieczem spójnego, skupionego wysiłku, dowody zwiększonych umiejętności są wszędzie widoczne. Szczególne znaczenie ma poszerzający się wpływ dynamizmu wypływającego ze współdziałania pomiędzy trzema uczestnikami Planu. Instytucje, od narodowych po lokalny poziom, widzą z większą niż kiedykolwiek jasnością, jak stworzyć warunki sprzyjające wyrażaniu duchowych energii przez rosnącą liczbę wyznawców podążających za wspólnym celem. Wspólnota służy coraz więcej, w miarę jak środowisko, w którym wysiłki indywidualnej osoby oraz wspólne działanie, wspomagane przez instytut, mogą uzupełniać się nawzajem, aby osiągnąć postęp. Żywiołowość, którą objawia oraz jedność celu, który ożywia jej wysiłki, przyciągają do jej poszerzających się szranków tych z każdej drogi życia, łaknących poświęcić swój czas oraz energię dla dobrobytu ludzkości. To, że drzwi do wspólnoty są bardziej otwarte dla jakiejkolwiek podatnej duszy, aby weszła i otrzymała duchową strawę z Objawienia Bahá’u’lláha, jest jasne. Nie ma większego świadectwa skuteczności współdziałania pomiędzy trzema uczestnikami Planu niż dramatyczne przyspieszenie tempa nauczania, które można było zaobserwować podczas minionego roku. Postęp poczyniony w procesie masowego wstępowania do Wiary był rzeczywiście znaczący.

3.

W sferze tego wzmocnionego współdziałania, indywidualna inicjatywa staje się coraz bardziej efektywna. W poprzednich przesłaniach odnosiliśmy się do bodźca, który proces instytutu nadaje inicjatywie wykazywanej przez indywidualnego wyznawcę. Przyjaciele na każdym kontynencie zaangażowani są w studiowanie Pism ze sprecyzowanym zamiarem nauczenia się, jak zastosować nauki do osiągnięcia wzrostu Wiary. Niezwykła liczba osób niesie teraz na barkach odpowiedzialność za duchową żywotność swoich wspólnot; energicznie wypełniają te akty służby, które są odpowiednie dla zdrowego wzorca wzrostu. W miarę jak trwają na polu służby Sprawie zachowując pokorną postawę uczenia się, ich odwaga i mądrość, gorliwość i przenikliwość, zapał i powściągliwość, determinacja i ufność w Bogu połączyły znacznie więcej, aby umocnić się nawzajem. Przedstawiając przesłanie Bahá’u’lláha i naświetlając jego prawdy, wzięli do serca słowa Shoghi Effendiego, że nie mogą ani „wahać się” ani „osłabnąć”, ani „zbytnio podkreślać” ani „pomniejszać” prawdy, której są orędownikami. Nie są ani „fanatyczni” ani „nadmiernie liberalni”. Poprzez ich stałość w nauczaniu zwiększyli swoją zdolność określania, czy podatność ich słuchaczy wymaga, aby byli „ostrożni” czy „odważni”, aby „działali prędko” lub „czekali na odpowiedni moment”, aby byli „bezpośredni” lub „pośredni” w metodach, które stosują.

4.

To, co nadal uważamy za pokrzepiające, to jak zdyscyplinowana jest indywidualna inicjatywa. Wspólnoty wszędzie stopniowo przyswajają doświadczenia pozyskane z usystematyzowania, a struktura określona przez obecną serię planów nadaje wysiłkom przyjaciół spójność oraz elastyczność. Z dala od ograniczania ich, struktura ta pozwala im wykorzystać szanse, budować relacje oraz przekładać na rzeczywistość wizję systematycznego wzrostu. Słowem, nadaje ona kształt ich wspólnym siłom.

5.

Kiedy badamy to, co zostało osiągnięte na całym świecie, nasze serca przepełnione są szczególnym podziwem dla wyznawców w Iranie, którzy w najbardziej uciążliwych warunkach, odważnie powstali, aby służyć swojemu krajowi i naginają swoje wysiłki w kierunku jego ożywienia, mimo, że drogi otwarte dla nich są ograniczone. Biorąc pod uwagę ograniczenia nałożone na administrację Wiary, wyruszyli samodzielnie, aby zaznajomić ich współobywateli z naukami Bahá’u’lláha, bezpośrednio angażując ich w rozmowy o Jego odkupiającym przesłaniu. Nie tylko otrzymali niesłychane wsparcie od oświeconych dusz, kiedy tylko rozpoczęli to działanie, ale również napotkali na podatność o wiele przekraczającą to, co mogliby sobie wyobrazić.

6.

Każdy wyznawca Bahá’u’lláha, świadomy sił integracji i rozpadu działających dzisiaj w społeczeństwie, dostrzega relację pomiędzy wzrostem podatności na Wiarę we wszystkich częściach świata a wadami w systemach świata. To, że podatność wzrośnie, w miarę jak agonie ludzkości pogłębią się, jest pewne. Niech nie będzie wątpliwości: kształtowanie umiejętności, które zostało wprawione w ruch, aby odpowiedzieć na rosnącą podatność, wciąż znajduje się w najwcześniejszych etapach. Ogrom wymogów świata pogrążonego w chaosie doświadczy tę zdolność do granic możliwości w kolejnych latach. Ludzkość jest maltretowana przez siły ucisku, czy to stworzonych z głębin religijnego uprzedzenia, czy też ze szczytów szalejącego materializmu. Bahaici są w stanie dostrzec przyczyny tego cierpienia. „Jaki ucisk jest bardziej krzywdzący” pyta Bahá’u’lláh, „niż ten, że dusza poszukująca prawdy, i pragnąca osiągać wiedzę Boga, nie wie gdzie się udać i u kogo jej szukać?” Nie ma czasu do stracenia. Stały postęp musi zostać osiągnięty w działaniach i rozwoju trzech uczestników Planu.

7.

‘Abdu’l-Bahá wychwalał „dwa nawoływania” do „sukcesu i dobrobytu”, które daje się usłyszeć ze „szczytów szczęśliwości ludzkości.” Jedno z nich to nawoływanie „cywilizacji”, „postępu materialnego świata”. Na to nawoływanie składają się „prawa”, „przepisy”, „sztuki i nauki”, dzięki którym ludzkość rozwija się. Drugie to „poruszające duszę wołanie Boga”, od którego zależy wieczna szczęśliwość ludzkości. „To drugie nawoływanie” wyjaśnił Mistrz, „opiera się na instrukcjach i nawoływaniach Pana oraz napomnieniach i altruistycznych uczuciach należących do królestwa śmiertelności, które niczym znakomite światło rozjaśnia i oświetla lampę rzeczywistości ludzkości. Jego przenikającą siłą jest Słowo Boga.” Kiedy będziecie czynić wysiłki w waszych rejonach, zostaniecie wciągnięci coraz głębiej i głębiej w życie społeczeństwa wokół was i staniecie przed wyzwaniem rozszerzenia procesu systematycznego uczenia, w który jesteście zaangażowani i objęcia powiększającego się wachlarza ludzkich przedsięwzięć. W podejściu jakie przyjmiecie, metodach, które zastosujecie oraz instrumentach, którymi się posłużycie, będziecie musieli osiągnąć taki sam stopień spójności, jaki cechuje obecnie będący w toku wzorzec wzrostu.

8.

Utrzymanie wzrostu w regionie będzie zależało od przymiotów, które wyróżniają waszą służbę wobec ludzi świata. Tak wolne muszą być wasze myśli i działanie od jakiegokolwiek śladu uprzedzenia - rasowego, religijnego, ekonomicznego, narodowościowego, plemiennego, klasowego, czy kulturowego – że nawet nieznajomy ujrzy w was pełnego miłości przyjaciela. Tak wysoki musi być wasz standard doskonałości i tak czyste i pełne cnoty wasze życie, że moralny wpływ który wywieracie, przeniknie świadomość szerszej społeczności. Jedynie, gdy okażecie prawość zachowania, do którego nawołują pisma Wiary każdą duszę, będziecie w stanie walczyć z miriadami form korupcji, jawnymi i subtelnymi, zżerającymi organy społeczeństwa. Jedynie gdy dostrzeżecie honor i godność w każdej istocie ludzkiej – niezależnie od bogactwa czy ubóstwa – będziecie w stanie stanąć na czele sprawy sprawiedliwości. Do takiego stopnia, do jakiego administracyjny proces waszych instytucji będzie zarządzany przez zasady konsultacji bahaickiej, wielkie masy ludzkości będą w stanie znaleźć schronienie we wspólnocie bahaiciej.

Gdy będziecie posuwać się do przodu, bądźcie pewni, że Zgromadzenie na wysokościach ustawia w szeregach swoje siły i czeka gotowe, aby przyjść wam z pomocą. Nasze nieustanne modlitwy będą was otaczały.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :