Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania Ridvan

1997-154BE
1998-155BE
1999-156BE
2000-157BE
2001-158BE
2002-159BE
2004-161BE
2006-163BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
2018-175BE
2019-176BE
2020-177BE
2021-178BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania Ridvan : 2004-161BE
The Universal House of Justice
Ridván 2004 / 161BE
To the Bahá’ís of the World
Dearly loved Friends,
1.

Przełomowe wydarzenia, które miały miejsce w świecie bahaickim od momentu rozpoczęcia piątej epoki Wieku Formatywnego, przynoszą nam niezmierzoną radość. Również i ostatnie dwanaście miesięcy nie różnią się pod tym względem. Społeczność bahaicka kontynuuje swój systematyczny postęp i obecnie, kiedy wkracza w ostatni rok Planu Pięcioletniego, jest w stanie posiadania niezwykłej siły, siły, która została zdobyta poprzez wyczerpujący, celowy wysiłek przyjaciół na całym świecie aby promować proces masowego wstępowania do Wiary.

2.

Mimo tego, że statystyki nie są w stanie adekwatnie wyrazić pełnego znaczenia działań, które mają miejsce, to dają one wyobrażenie o rozmiarze dotychczasowych osiągnięć. Zasoby ludzkie Wiary są stale pomnażane. Razem, więcej niż 200,000 na całym świecie ukończyło Książkę 1 Instytutu Ruhiego, a wiele tysięcy osiągnęło poziom, który pozwala im skutecznie być prowadzącymi dla kółek studiujących, które, z rosnącą częstotliwością są prowadzone w każdym zakątku globu, przekraczając liczbę 10,000, jak wykazały ostatnie dane. Liczba przyjaciół Wiary zaangażowanych w trzy główne działania stale rośnie, i przekroczyła liczbę 100,000 wiele miesięcy temu. W tym samym czasie, około 150 rejonów rozwinęło się do takiego stopnia, że intensywne programy wzrostu albo zostały w nich już rozpoczęte, albo gotowe, czekają na wdrożenie. Wszystko wskazuje na to, że ta liczba zostanie znacząco przekroczona przed zakończeniem Planu.

3.

Ciesząc się z tych osiągnięć, należy na równi wyrazić uznanie dla postępu w nauce, który do tych osiągnięć się przyczynił. Intensywne kampanie instytutu, które zwracają uwagę na część praktyczną, nadal stanowią środek dla pobudzenia wzrostu na poziomie rejonu. W miarę więc jak zostają spełnione konieczne warunki, odpowiednio wdrażane są także systematyczne programy rozwoju i umocnienia Wiary. Gromadzona jest cenna wiedza co do natury intensywnych programów wzrostu, i niektóre cechy tych wysiłków są już teraz dobrze zrozumiane. Takie programy zwykle składają się z serii cyklów, z których każdy trwa kilka miesięcy, a które koncentrują się na planowaniu, rozwoju i umocnieniu. Rozwój zasobów ludzkich postępuje naprzód niczym nie zakłócony od jednego cyklu do drugiego, zapewniając, że proces wzrostu nie tylko jest utrzymany, ale także stopniowo nabiera rozpędu. Pomimo tego, że bezsprzecznie wiele jeszcze doświadczeń musi zostać zebranych, to nauka dotychczas zgromadzona umożliwia powielenie takiego samego podejścia w rosnącej liczbie rejonów na całym świecie.

4.

To, że zwycięstwa dotychczas odniesione mają zarówno wymiar ilościowy jak i jakościowy rzeczywiście przynosi zadowolenie. W sercu tych osiągnięć leży stały wzrost duchowego życia bahaickich wspólnot na całym świecie. Ta nowa duchowa żywotność jest przyczyną rosnącego uczestnictwa ludzi z różnych środowisk w spotkaniach modlitewnych, zajęciach dla dzieci i kółkach studiujących, co, w wielu przypadkach, doprowadziło do uznania Baha’u’llaha jako boskiego Objawienia w tym Dniu oraz w ich deklaracji wiary.

5.

Również nowy rozwój miał miejsce w Centrum Światowym. Zadecydowaliśmy, że nadszedł właściwy moment aby powołać do istnienia Międzynarodową Radę Zaufanych Huququ’llah aby prowadzić i nadzorować prace Regionalnych i Narodowych Rad Zaufanych Huququ’llah na całym świecie. Pracując w bliskiej współpracy z Głównym Zaufanym, Ręką Sprawy Bożej, dr. ‘Ali-Muhammadem Varqą, będzie ona mogła korzystać z jego wiedzy i rady w wykonywaniu swoich obowiązków. Troje członków teraz powołanych do Międzynarodowej Rady Zaufanych to Sally Foo, Ramin Khadem oraz Grant Kvalheim. Okres trwania ich służby zostanie określony w późniejszym terminie. Członkowie Rady nie przeniosą swojego miejsca zamieszkania do Ziemi Świętej, ale, wykonując swoje obowiązki, będą korzystać z usług Biura Huququ’llah w Światowym Centrum.

6.

Na wszystkich poziomach i we wszystkich kierunkach Sprawa osiąga wyraźny postęp – od sukcesów w rozwoju i umacnianiu na podstawowym poziomie społeczności po rozwój instytucji na poziomie międzynarodowym. Te zachęcające oznaki rosnącej solidarności wspólnoty widoczne są w czasie gdy dowody na upadek społeczeństwa są, niestety, nazbyt widoczne. Nie ma konieczności aby tutaj rozważać cechy rozpadu, w którym uwięzione jest zdemoralizowane społeczeństwo. Ale nie należy też zapominać, że właśnie te okoliczności zwiększają podatność na Nauki i stwarzają nowe szanse na ich rozprzestrzenianie.

7.

W naszym przesłaniu z 26 listopada 1999 roku, odwołaliśmy się do serii światowych przedsięwzięć, które maja poprowadzić wspólnotę bahaicka przez ostatnie lata pierwszego stulecia Formatywnego Wieku Wiary. Każdy Plan, jak zaznaczyliśmy, skupiał się będzie na głównym zadaniu przyspieszania procesu masowego wstępowania do wiary. Pierwszy w serii przedsięwzięć, obecny Plan Pięcioletni zakończy się za dwanaście krótkich miesięcy, gdy zwrócimy się do bahaitów aby rozpoczęli kolejny Plan który będzie trwał pięć lat. To o co prosimy przyjaciół to aby w okresie, który pozostał do końca obecnego Planu, nagięli całą swoją energię tak aby użyć w zdecydowanym działaniu, systematyczną naukę tak żywotnie promowaną przez Międzynarodowe Centrum Nauczania. Żaden bahaita nie powinien tracić cennej szansy, którą zapewniają pozostałe dni Planu aby wzmocnić w ten sposób podwaliny dla rozpoczęcia, w kolejne Święto Ridvan, jeszcze bardziej ambitnego przedsięwzięcia. Nasze najżarliwsze modlitwy w Świątyniach będą was otaczały.

The Universal House of Justice

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :