Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania dla świata

2013.07 Konferencje Młodzieży
2014.07.10 Kalendarz Badi
2017.10 200.NarodzinyBaha'u'llaha
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania dla świata : 2014.07.10 Kalendarz Badi
POWSZECHNY DOM SPRAWIEDLIWOSCI
Do bahait�w swiata
Drodzy Przyjaciele!

Zach�d slonca 20 marca 2015 roku wyznaczy koniec roku 171, koniec dziewiatego V�hida

pierwszego Kull-i-Shay�a ery bahaickiej. Z tej radosnej okazji wzywamy bahait�w Wschodu i

Zachodu do przyjecia zasad jednoczacych ich we wsp�lnym wdrozeniu kalendarza Bad�?.

Kierujac sie zasada stopniowego odslaniania i wprowadzania Nauk etapami, postanowienia

zwiazane z kalendarzem Bad�? byly przedstawiane stopniowo, z uplywem lat. B�b wprowadzil

kalendarz oraz jego og�lny wzorzec okres�w i cykl�w, miesiecy i dni. Bahá'u'lláh podal istotne

wyjasnienia i dodatki. Pewne aspekty zostaly wyjasnione przez ?Abdu�l-Bahe, a przygotowania do

wprowadzenia kalendarza na Zachodzie zostaly przeprowadzone pod kierownictwem Shoghiego

Effendiego, zgodnie z opisem w publikacji �The Bahá'í World� (�Swiat bahaicki�). Jednakze z

powodu niejasnosci dotyczacych niekt�rych dat w islamskim i gregorianskim kalendarzu oraz

trudnosci w skorelowaniu obchodzenia historycznych swiat i astronomicznych wydarzen z

wyraznymi wypowiedziami w Tekstach, pewne kwestie pozostaly nierozwiazane. Odpowiadajac na

pytania dotyczace kalendarza, zar�wno ?Abdu�l-Bah�, jak i Shoghi Effendi, pozostawili te kwestie

Powszechnemu Domowi Sprawiedliwosci. Sposr�d wielu aspekt�w kalendarza, trzy wymagaja

wyjasnienia w celu jego ujednoliconego wprowadzenia: spos�b okreslenia Naw-R�z,

przystosowanie ksiezycowego charakteru Swieta Blizniaczych Urodzin do roku slonecznego i

wyznaczenie dat Dni Swietych w kalendarzu Bad�?.

�Swieto Naw-R�z przypada na dzien, kiedy slonce wchodzi w znak Barana� � wyjasnia Bahá'u'lláh

w swojej Najswietszej Ksiedze � �nawet jesli dzieje sie to nie wiecej niz jedna minute przed

zachodem slonca�. Jednakze do tej pory szczeg�ly nie zostaly zdefiniowane. Zdecydowalismy, ze

Teheran � miejsce narodzin Piekna Abh� bedzie tym miejscem na Ziemi, kt�re bedzie sluzyc do

ustalenia, za pomoca astronomicznych obliczen pochodzacych z wiarygodnych zr�del, momentu

r�wnonocy wiosennej na p�lkuli p�lnocnej, a tym samym dnia Naw-R�z dla bahaickiego swiata.

Swieto Blizniaczych Urodzin � Urodzin B�ba i Urodzin Bahá'u'lláha � bylo na Wschodzie

obchodzone tradycyjnie wedlug ich zgodnosci z pierwszym i drugim dniem Mu?arram w

kalendarzu islamskim. �Te dwa dni sa traktowane jako jeden w oczach Boga� � potwierdza

Bahá'u'lláh. Jednakze list napisany w imieniu Shoghiego Effendiego m�wi: �W przyszlosci bez

watpienia wszystkie Swiete Dni beda obchodzone wedlug kalendarza slonecznego i zostana

okreslone zasady, wedlug kt�rych te Blizniacze Swieta beda powszechnie swietowane�. To, jak

polaczyc nieodlaczny lunarny charakter tych blogoslawionych Dni w kontekscie kalendarza

solarnego, nie zostalo wyjasnione. Zdecydowalismy, ze beda one teraz obchodzone pierwszego i

drugiego dnia po pojawieniu sie �smego nowiu po Naw-R�z, okreslane z wyprzedzeniem wedlug

tablic astronomicznych, z Teheranem jako punktem odniesienia. W konsekwencji obchody

Blizniaczych Urodzin beda r�znily sie z roku na rok i beda ruchome w miesiacach: Mash�yyat, �Ilm

i Qudrat kalendarza Bad�? lub od polowy pazdziernika do polowy listopada wedlug kalendarza

gregorianskiego. W nastepnym roku bahaickim Urodziny B�ba beda obchodzone 10. dnia miesiaca

Qudrat, a Urodziny Bahá'u'lláha 11. dnia miesiaca Qudrat. Z radoscia niecierpliwie oczekujemy

nadchodzacego dw�chsetlecia Urodzin Bahá'u'lláha i B�ba w roku 174 i 176 ery bahaickiej, kt�re

caly swiat bahaicki bedzie swietowal wedlug wsp�lnego kalendarza.

Daty pozostalych swiat zostana ustalone w kalendarzu slonecznym wedlug konkretnych dyrektyw

Bahá'u'lláha, �Abdu�l-Bah� i Shoghiego Effendiego; zdecydowalismy pominac pewne niescislosci

zawarte w historycznym zapisie. Oto daty: Naw-R�z � 1. dzien miesiaca Bah�; Swieto Ridvan � 13.

dzien miesiaca Jal�l do 5. dnia miesiaca Jam�l; Deklaracja B�ba � 8. dzien miesiaca ?A?amat;

Odejscie Bahá'u'lláha � 13. dzien miesiaca ?A?amat; Meczenstwo B�ba � 17. dzien miesiaca

Ra?mat; Dzien Przymierza � 4. dzien miesiaca Qawl; Odejscie ?Abdu�l-Bah� � 6. dzien miesiaca

Qawl.

Wszystkie wczesniejsze wskaz�wki i wyjasnienia dotyczace kalendarza i obchodzenia Swiat 19-

Dnia i Dni Swietych, kt�rych nie uniewazniaja niniejsze nowe postanowienia, obowiazuja nadal,

np. rozpoczecie dnia o zachodzie slonca, powstrzymanie sie od pracy w swieta bahaickie oraz

godziny, o kt�rych pewne Dni Swiete sa obchodzone. W przyszlosci zmiany okolicznosci moga

wymagac podjecia dodatkowych dzialan.

Z decyzji nakreslonych powyzej wynika jasno, ze bahaici zar�wno ze Wschodu, jak i Zachodu

spostrzega r�znice w kalendarzu, do kt�rego przywykli. Pokrywanie sie dat z kalendarza Bad�? z

innymi kalendarzami bedzie zmieniac sie w zaleznosci od dnia, w kt�rym wypadnie Naw-R�z.

Liczba dni Ayy�m-i-H� bedzie r�znila sie zaleznie od tego, kiedy wypadnie r�wnonoc wiosenna w

kolejnych latach. Rok zaczynajacy sie w dniu Naw-R�z roku bahaickiego 172 bedzie mial cztery

takie dni. Tabelka przygotowana w Swiatowym Centrum Bahaickim, kt�ra bedzie zawierac daty

Naw-R�z oraz Blizniaczych Urodzin w kolejnych latach w ciagu nadchodzacego p�lwiecza,

zostanie przeslana wszystkim Narodowym Zgromadzeniom w odpowiednim czasie.

Przyjecie nowego kalendarza w kazdej religii jest symbolem mocy Boskiego Objawienia

zmieniajacej postrzeganie przez ludzi materialnej, spolecznej oraz duchowej rzeczywistosci.

Poprzez to przyjecie uswiecone chwile sa wyr�znione, miejsce ludzkosci w czasie i przestrzeni

zostaje przeobrazone, rytm zycia przeksztalcony. Przyszle swieto Naw-R�z bedzie nastepnym

historycznym etapem ukazania sie jednosci ludzi Bah� oraz wylaniania sie Swiatowego Porzadku

Bahá'u'lláha.
Podpisano:
Powszechny Dom Sprawiedliwosci

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :