Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Kompilacje

Cierpienie
Kompilacja KOBIETY (Women)
Kompilacja NAUKA
Kompilacja Promowanie masowego wstępowania 1993 PL 2019
Kompilacja ZNACZENIE MODLITWY OBOWIĄZKOWEJ I POSTU
Modlitwy Bahá'í -Polski
Pogrzeb
Pokój
Prawo Boga Huququ'llah
Życie i śmierć
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Kompilacje : Cierpienie
Cierpienie

„O ty, Którego doświadczenia są uzdrawiającym lekarstwem dla znajdujących się blisko Ciebie, Którego miecz jest gorącym życzeniem wszystkich Ciebie miłujących, którego groty strzał są serdecznym pragnieniem serc tęskniących za Tobą, Którego wyrok nadzieją tych, którzy poznali Twoją prawdę! Błagam Cię, przez Twoją boską słodycz i przez wspaniałość chwały Twojego oblicza, abyś zesłał na nas z twoich ustroni na wysokościach to, co umożliwi nam zbliżenie się do Ciebie. Umocnij, zatem nasze stopy, O mój Boże, w Twojej Sprawie, oświeć serca nasze blaskiem Twojej wiedzy i rozjaśnij nasze piersi jasnością Twoich imion.”

Baha’u’llah, Modlitwy Baha’i

„Przeciwności są dobrodziejstwami Boga, za które powinniśmy Mu serdecznie dziękować. Kłopoty i cierpienia nie spadają na nas przypadkowo, to Boże Miłosierdzie zsyła je dla naszego udoskonalenia. Gdy człowiek jest szczęśliwy, może zapomnieć o Bogu, gdy jednak poczuje żal i zaczną go trapić nieszczęścia, przypomina sobie o swym Ojcu Niebieskim, który może wybawić go z poniżenia.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 14:7

„Ludzie, Którzy nie cierpią, nie osiągną doskonałości. Roślina, którą ogrodnik przycina najstaranniej, z nadejściem wiosny najpiękniej rozkwitnie i wyda najlepsze owoce.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 14:9

„Ludzkie nieszczęścia bywają dwojakie. Po pierwsze są to skutki ludzkich czynów. Jeśli człowiek za dużo je, niszczy swój układ trawienny; jeśli zażywa truciznę, ciężko choruje albo umiera; jeśli uprawia hazard, traci pieniądze, jeśli za dużo pije – traci równowagę.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 14:2

„Innymi nieszczęściami są te, które Bóg zsyła na swoich wiernych. Zwróćcie uwagę na cierpienia, których doświadczył Chrystus i Jego apostołowie. Ci, którzy najbardziej cierpią, osiągną największą doskonałość. Ci, którzy głoszą, że pragnęliby cierpieć dla Chrystusa, muszą to udowodnić; ci, którzy zgłaszają chęć poniesienia wielkich poświęceń, mogą tylko czynami udowodnić prawdziwość swych słów. Hiob udowodnił rzetelność swej miłości do Boga, pozostając mu wierny zarówno w nieszczęściu, jak i w najlepszych chwilach swego życia. Czyż apostołowie Chrystusa, którzy cierpliwie znosili wszystkie próby i cierpienia, nie udowodnili swej wierności? Czy ich wytrwałość nie jest najlepszym jej dowodem?”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie? 14:3
„O Synu Człowieczy!

Wszystko swój znak posiada. Znakiem miłości jest męstwo znoszeniu wyroków Moich i cierpliwość pośród prób Moich.”

Baha’u’llah, Słowa Ukryte, z arabskiego 48

„Umysł i dusza człowieka udoskonalają się, gdy przechodzi on próbę cierpienia. Im więcej pole jest przeorane, tym lepiej wzejdą nasiona i lepszy będzie plon. Podobnie, jak lemiesz pługa głęboko wcinając się w glebę, oczyszcza ją z ostów i innych chwastów, cierpienia i zmartwienia uwalniają człowieka od nieistotnych spraw tego świata aż osiągnie on stopień prawdziwego uduchowienia. Jego postawa w stosunku do tego świata będzie pełna Boskiego szczęścia. Człowiek nie jest w pełni dojrzały, dopóki żar cierpienia nie doprowadzi go do doskonałości. Popatrzcie w przeszłość, a stwierdzicie, że wielcy ludzie cierpieli najbardziej.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 57:1

„Rolnik orze i kopie ziemię i ma z niej obfity plon. Im bardziej człowiek jest doświadczany, tym bardziej rozwija wartości duchowe. Żołnierz nie zostanie nigdy generałem, jeśli nie był w ogniu walki i nie odniósł poważnych ran.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 14:10

,”Aby dojść do wiecznego szczęścia trzeba cierpieć. Prawdziwą radość posiada ten, kto dotarł do stopnia samo poświęcenia. Doczesna radość przeminie.”

Abdu’l Baha, Mowy paryskie, 57:3
„O Synu Człowieczy!

Niedola, którą ci zsyłam, jest Moją opatrznością: na pozór jest ogniem i zemstą, ale w istocie światłem i miłosierdziem. Śpiesz ku niej przeto, byś stał się wiecznym światłem i nieśmiertelnym duchem.” Baha’u’llah, Słowa Ukryte, z arabskiego 51

„Jeśli cię spotka pomyślność, nie raduj się a jeśli poniżenie cię dotknie nie smuć się;

albowiem jedno i drugie przeminie i nie będzie ich więcej.”

Baha’u’llah, Słowa Ukryte, z arabskiego 52

„O słudzy Moi! Nie martwcie się, jeżeli w tych dniach i na tym ziemskim padole Bóg zarządził i objawił rzeczy sprzeczne z waszymi życzeniami, czekają was, bowiem z pewnością dni błogiej radości i niebiańskiej rozkoszy. Odsłonięte zostaną przed waszymi oczyma święte światy pełne duchowej wspaniałości. Za sprawą Jego przeznaczenia w tym i w przyszłym świecie korzystać będziecie z ich dobrodziejstw, brać udział w ich radościach i przypadnie wam w udziale część ich ożywczej łaski. Osiągniecie bez wątpienia każdy z nich.”

Baha’u’llah, Pokłosie Pism, 153:9

13. „Czy jest inny Wybawiciel z trudności, niż Bóg? Mówcie: Chwała niechaj będzie Bogu!

On jest Bogiem! Wszywszy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania!

Báb, Modlitwy Baha’i

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :