Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Przesłania dla świata

2013.07 Konferencje Młodzieży
2014.07.10 Kalendarz Badi
2017.10 200.NarodzinyBaha'u'llaha
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Przesłania dla świata : 2013.07 Konferencje Młodzieży
POWSZECHNY DOM SPRAWIEDLIWOŚCI
1 lipca 2013 r.

Do uczestników nadchodzących 114 konferencji młodzieżowych na całym świecie

Ukochani Przyjaciele,

Gdy wywyższona osoba Bába, w wieku zaledwie dwudziestu pięciu lat, powstała, aby podzielić się ze światem swym rewolucjonizującym przesłaniem, wielu z tych, którzy przyjęli i rozprzestrzenili Jego nauki było młodych, nawet młodszych od samego Bába. Ich bohaterstwo, uwiecznione w całej swej olśniewającej intensywności w „The Dawn-Breakers”, będzie rozświetlać historię ludzkości przez wieki. Tak właśnie rozpoczął się wzorzec, w którym każde pokolenie młodzieży, czerpiąc inspirację z tego samego boskiego impulsu nakazującego formować świat na nowo, korzysta z okazji, aby przyczynić się do najnowszego etapu rozwijającego się procesu, który ma przemienić życie ludzkości. Jest to wzorzec, który trwa nieprzerwanie od czasów Bába do chwili obecnej.

Dozgonny wysiłek i poświęcenie Waszych duchowych przodków w wielkim stopniu przyczyniły się do ustanowienia Wiary w różnych krajach i przyspieszenia pojawienia się globalnej wspólnoty celu. Choć zadania, które leżą przed Wami nie są takie same jak ich, obowiązki, które Wam są powierzone są nie mniej ważne. Po wielu dekadach, ogólnoświatowe wysiłki tej rozległej wspólnoty w celu uzyskania bardziej odpowiedniego zrozumienia Objawienia Bahá'u'lláha i stosowania zasad w nim zawartych doprowadziły do powstania potężnej struktury działania, dopracowanej dzięki doświadczeniu. Macie to szczęście, że jesteście zaznajomieni z jej metodami i podejściami tak dobrze już ugruntowanymi. Dzięki wytrwałości w ich stosowaniu, wielu z Was osobiście już doświadczyło mocy boskich nauk zdolnych do budowania społeczności. Na konferencji, w której weźmiecie udział, będziecie zaproszeni do rozważenia wkładu, który może być dokonany przez każdego młodego człowieka, który pragnie odpowiedzieć na wezwanie Bahá'u'lláha i pomóc uwolnić tę moc. Aby Wam w tym pomóc, wybrano szereg tematów do omówienia, począwszy od spojrzenia na bieżący moment Waszego życia.

Dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy mają ze sobą wiele wspólnego, mają zgromadzić się na całym świecie podczas wielu konferencji młodzieżowych mających ten sam cel. Choć Wasze realia kształtowane są przez wielką różnorodność okoliczności, to chęć dokonania konstruktywnej zmiany i zdolność do znaczącej służby – które są właściwe dla tego etapu życia – nie są ani ograniczone do jakiejkolwiek rasy czy narodowości, ani uzależnione od środków materialnych. Ten jasny okres młodości, który właśnie dzielicie, jest doświadczany przez wszystkich – ale jest krótki i musi borykać się z wieloma siłami społeczeństwa. Jakże ważne jest więc, aby starać się być wśród tych, którzy według słów 'Abdu'1-Bahá „zerwali owoc życia”.

Mając to na uwadze, jesteśmy zachwyceni, że tak wielu z was jest już zaangażowanych w służbę poprzez prowadzenie działań służących budowaniu społeczności, a także poprzez organizowanie, koordynowanie, lub wspomaganie w inny sposób wysiłków innych; we wszystkich tych staraniach bierzecie na swoje barki coraz większą odpowiedzialność. Nic więc dziwnego, że to właśnie Wasza grupa wiekowa zdobywa największe doświadczenie we wspomaganiu młodszej młodzieży i dzieci w ich moralnym i duchowym rozwoju, budując w nich zdolność do wspólnej służby i prawdziwej przyjaźni. Świadomi świata, w którym te młode dusze będą musiały się poruszać, z wszystkimi jego pułapkami, a także możliwościami, możecie łatwo docenić znaczenie duchowego umocnienia i przygotowania. Wiedząc, że Bahá'u'lláh przyszedł, aby przekształcić zarówno życie wewnętrzne, jak i zewnętrzny stan ludzkości, wspieracie młodszych od siebie w doskonaleniu charakteru i przygotowaniach do przyjęcia odpowiedzialności za dobro ich społeczności. Gdy wchodzą oni w wiek dojrzewania, pomagacie im zwiększyć siłę ekspresji, jak również umożliwiacie zakorzenienie się w nich silnej wrażliwości moralnej. W ten sposób Wasze własne poczucie celu staje się coraz bardziej jasno określone, gdy słuchacie nakazu Bahá'u'lláha: „niechaj czyny, nie słowa, będą ozdobą waszą”.

Podążanie drogą służby, bez względu na formę działania, jaką ktoś obiera, wymaga wiary i wytrwałości. W związku z tym korzyści z kroczenia tą ścieżką w towarzystwie innych są ogromne. Pełna miłości przyjaźń, wzajemna zachęta i chęć do wspólnej nauki są naturalnymi właściwościami każdej grupy młodzieży szczerze dążącej do tych samych celów i powinny charakteryzować te podstawowe relacje, które spajają składniki społeczeństwa. Biorąc to pod uwagę, mamy nadzieję, że więzi, które nawiążecie z innymi uczestnikami konferencji okażą się trwałe. W istocie, niechaj te więzy przyjaźni i wspólnego powołania pomagają Wam zachować wytrwałość jeszcze długo po zakończeniu tych spotkań.

Możliwości oferowane przez zbiorowe działania są szczególnie widoczne w wysiłkach budowania społeczności – procesie, który przybiera na sile w wielu rejonach oraz w tych dzielnicach i wsiach całego świata, które stały się ośrodkami intensywnej działalności. Młodzież jest tu często na pierwszej linii tych działań – nie tylko młodzież bahaicka, lecz też ta podobnie myśląca, która widzi pozytywne skutki tego, co zainicjowali bahaici i rozumie podstawową wizję jedności i duchowej przemiany. W takich miejscach, konieczność dzielenia się Objawieniem Bahá'u'lláha z wrażliwymi sercami i badanie implikacji Jego przesłania dla dzisiejszego świata jest silnie odczuwana. Gdy tak znaczna część społeczeństwa mile widzi bierność i apatię lub, co gorsza, zachęca do zachowania szkodliwego dla siebie i innych, działania tych, którzy rozwijają zdolności populacji do pielęgnowania i podtrzymywania duchowo wzbogacającego rytmu życia społeczności stanowią uderzający kontrast.

Jednakże, choć wielu podziwia Wasz dynamizm i ideały, prawdziwe znaczenie tych wysiłków jest mniej oczywiste dla świata w ogóle. Wy natomiast jesteście świadomi swojego udziału w potężnym procesie transformacji, który przyniesie z czasem światową cywilizację odzwierciedlającą jedność ludzkości. Dobrze wiecie, że nawyki umysłu i ducha, które pielęgnujecie w sobie i innych przetrwają, wpływając na ważne decyzje dotyczące małżeństwa, rodziny, nauki, pracy, a nawet miejsca zamieszkania. Świadomość tego szerokiego kontekstu pomaga rozbić krzywe zwierciadło, w którym codzienne próby, trudności, niepowodzenia i nieporozumienia mogą wydawać się nie do pokonania. A w zmaganiach, które są normalne dla duchowego wzrostu każdej jednostki, siłę woli potrzebną do rozwijania się jest łatwiej przywołać, gdy nasza energia jest skierowana ku wyższemu celowi – tym bardziej, gdy należymy do wspólnoty, która jest zjednoczona w tym celu.

Wszystkie te myśli są zaproszeniem do integrującej i zawsze rozszerzającej się rozmowy, która będzie miała miejsce podczas konferencji i daleko poza nimi, w miarę jak będziecie angażować wiele innych osób w szczere rozmowy, które podnoszą serce i rozbudzają umysł ku temu, co może być. Czerpanie z Waszego zbiorowego doświadczenia dodatkowo wzbogaci Wasze obrady. W tym sprzyjającym czasie, nasze serca będą z Wami, a po zakończeniu każdej z konferencji będziemy z niecierpliwością wyglądać jej rezultatów. Podczas każdego takiego spotkania będziemy prosić Wszechmogącego, aby obdarzył jego uczestników miarą Jego bezgranicznej łaski, wiedząc, tak jak Wy, że boska pomoc jest obiecana wszystkim, którzy powstaną, by służyć ludzkości w odpowiedzi na pobudzające do życia wezwanie Bahá'u'lláha.

Powszechny Dom Sprawiedliwości

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :