Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Svangerskap
Svangerskap (#3599)

Min Herre! Min Herre! Jeg priser deg og jeg takker deg for det hvormed du har begunstiget din ydmyke tjenerinne, din trell som trygler og bønnfaller deg, fordi du I sannhet har ledet henne til ditt åpenbare rike og latt henne få høre din opphøyede kallen I den timelige verden og skue dine tegn som viser at ditt seierrike herredømme over alle ting er kommet til syne.

O min Herre, jeg vier det uns t I mitt morsliv til deg. Gjør det derfor til et rosverdig barn I ditt rike og uns t skjebnens yndling ved din uns tog din gavmildhet; la det utvikles og vokse opp I din oppdragelses varetekt. Sannelig, du er den gavmilde! Sannelig, du er den nåderike Herre!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :