Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Standhaftighet
Standhaftighet (#3548)

Forherliget være ditt navn, o Herre min Gud! Jeg bønnfaller deg ved din makt som har omsluttet alle skapte ting, og ved ditt herredømme som har nådd ut over hele skaperverkets grenser, og ved ditt Ord som var skjult i din visdom og ved hvilket du skapte din himmel og din jord, om både å gjøre oss i stand til å være urokkelige i vår kjærlighet til deg og i vår lydighet overfor ditt ønske, og til å feste vårt blikk på ditt åsyn og lovprise din herlighet. Gi oss derfor, o min Gud, evnen til å spre dine tegn viden om blant dine skapninger, og til å beskytte din tro i ditt rike. Du har alltid eksistert uavhengig av hvilke som helst av dine skapningers omtale, og du vil forbli som du har vært for evig og alltid.

Til deg har jeg satt all min lit, mot deg har jeg vendt mitt ansikt, til ditt kjærlige forsyns bånd har jeg klynget meg, og hen mot din barmhjertighets ly har jeg hastet. Vis meg ikke skuffet bort fra din dør, o min Gud, og hold ikke din nåde tilbake fra meg, for deg alene søker jeg. Ingen Gud er der utenom deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

Lovet være du, o du som er elsket av dem som har kjent deg!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standhaftighet (#3549)

O du hvis nærhet er mitt ønske, hvis nærvær er mitt håp, hvis ihukommelse er min attrå, hvis herlighets kongesete er mitt mål, hvis bolig er mitt siktepunkt, hvis navn er min helbredelse, hvis kjærlighet er mitt hjertes stråleglans, hvis tjeneste er min sterkeste higen! Jeg bønnfaller deg ved ditt navn, hvorved du har satt dem som har anerkjent deg i stand til å heve seg mot de herligste høyder av kunnskap om deg, og hvorved du har gjort det mulig for slike som inderlig tilber deg å stige opp til og tre inn på enemerkene for dine hellige gunstbevisningers kongesete, om å hjelpe meg til å vende mitt ansikt mot ditt åsyn, og til å feste mitt blikk på deg og til å tale om din herlighet.

Jeg er den, o min Herre, som har glemt alt annet enn deg og vendt seg mot din nådes daggry, som har forsaket alt unntatt deg i håp om å komme ditt kongesete nærmere. Se meg derfor med mitt blikk rettet opp mot det sted som skinner ved glansen fra ditt åsyns lys. Send da ned over meg, o min elskede, det som vil gjøre meg i stand til å være urokkelig i din Sak, så at de vantros tvil ikke må hindre meg i å vende meg mot deg.

Du er sannelig maktens Gud, hjelperen i fare, den overmåte herlige, den allmektige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Standhaftighet (#3550)

O medlidende Gud! Deg skje takk for at du har vekket meg og gjort meg bevisst. Du har gitt meg et seende øye og skjenket meg et lydhørt øre, ført meg til ditt rike og ledet meg til din sti. Du har vist meg den rette vei og gitt meg å tre inn i forløsningens ark. O Gud! La meg forbli standhaftig, og gjør meg sterk og trofast. Beskytt meg mot hårde prøvelser, og bevar og vern meg i din Pakts og ditt Testamentes sterkt befestede festning. Du er den mektige. Du er den seende. Du er den hørende.

O du medlidende Gud! Gi meg et hjerte som, liksom et glass, kan gjennomstråles av din kjærlighets lys, og skjenk meg tanker som kan forandre verden til en rosenhave ved utgytelsene av himmelsk nåde.

Du er den medlidende, den barmhjertige. Du er den store, velgjørende Gud.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :