Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Begravelse
Begravelse (#3588)

*Bahá'u'lláh bestemmer i "Kitáb-i-Aqdas" at denne bønnen skal fremsies, i sin helhet, for den avdøde ved en bahá'í-begravelse. Den leses før jordfestelsen av en person mens de øvrige står.

O min Gud! Dette er din tjener og sønn av din tjener som har trodd på deg og på dine tegn og vendt sitt ansikt mot deg, fullstendig løsrevet fra alt uten deg. Sannelig, av dem som viser barmhjertighet er du den mest barmhjertige.

Gjør med ham, o du som tilgir menneskenes synder og skjuler deres feil, som det anstår seg din gavmildhets himmel og din nådes osean. Tillat ham å tre inn på enemerkene for din alt overskyggende barmhjertighet som var til før jordens og himmelens grunnvoll ble lagt. Der er ingen annen Gud enn deg, den evig tilgivende, den mest gavmilde.

La ham så gjenta hilsningen "Alláh-u-Abhá" seks ganger og deretter gjenta hver av de følgende setninger nitten ganger:

Sannelig, vi tilber alle Gud. Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud.

Sannelig, vi er alle hengivne overfor Gud.

Sannelig, vi priser alle Gud. Sannelig, vi takker alle Gud.

Sannelig, vi er alle tålmodige i Gud.

*(Hvis avdøde er en kvinne, la ham si: "Dette er din tjenerinne og datter av din tjenerinne osv.")

*(Det universelle rettferdighetens hus presiserer i et brev av 1. juli 2001 at gjentakelsen av setningene foregår på følgende måte: "Alláh-u-Abhá" [en gang], "Sannelig, vi tilber alle Gud." [19 ganger], "Alláh-u-Abhá" [en gang], "Sannelig, vi bøyer oss alle for Gud." [19 ganger] og så videre.)

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :