Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Barmhjertighet
Barmhjertighet (#3493)

Lovpriset være ditt navn, o Herre min Gud! Se -mitt øye venter på å kunne skue din barmhjertighets undere, og mitt øre lengter etter å lytte til dine liflige melodier, og mitt hjerte stunder etter din kunnskaps levende vann. Du ser, o min Gud, din tjenerinne stå foran din barmhjertighets bolig og påkalle deg ved ditt navn som du har utvalgt fremfor alle andre navn og satt over alle som er i himmel og på jord. Send ned over henne din barmhjertighets milde vinder, så at hun kan bli ført helt bort fra seg selv og helt og holdent bli trukket henimot det sete som, strålende opplyst av ditt åsyns herlighet, utstråler ditt herredømmes glans viden om og er grunnfestet som din trone. Mektig er du til å gjøre hva du vil. Ingen Gud er der utenom deg, den overmåte herlige, den mest gavmilde.

Forstøt ikke, bønnfaller jeg deg, o min Herre, dem som har søkt deg, og vis ikke bort slike som har styrt sine skritt mot deg, og ta ikke din nåde bort fra alle som elsker deg. Du er den, o min Herre, som har kalt seg selv barmhjertighetens Gud, den mest medlidende. Ha derfor barmhjertighet med din tjenerinne som har søkt ly hos deg og vendt sitt ansikt mot deg

Du er i sannhet den evig tilgivende, den mest barmhjertige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :