Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Aften
Ahmads tavle
Bahá'í Bønner-Norsk
Barmhjertighet
Barn
Begravelse
Beskyttelse
Besøkelsens tavle
Besøkelsesbønn
Bønn for de døde
Enhet
Faste
Helbredelse
Hjelp
Ild-tavlen
Innskutte dager
Kort obligatorisk bønn
Lang obligatorisk bønn
Ledelse
Lengsel
Lovprisning
Løsrivelse
Menneskeheten
Middels lang obligatorisk bønn
Midnatt
Morgen
Møter
Naw-rúz
Opplysning
Prøvelser og vanskeligheter
Rettferdighet
Sakens hender
Standhaftighet
Svangerskap
Tilgivelse
Undervisning
Velsignelse
Vielse
Åndelig vekst
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Aften
Aften (#3491)

Hvordan kan jeg velge å sove, o Gud, min Gud, når de som lengter etter deg ikke får søvn på sine øyne på grunn av sin adskillelse fra deg; og hvordan kan jeg legge meg for å hvile så lenge de som elsker deg lider sjelekvaler fordi de er langt borte fra ditt nærvær?

Jeg har overgitt, o min Herre, min ånd og hele mitt vesen i din makts og din beskyttelses høyre hånd, og jeg legger hodet på puten ved din kraft og løfter det etter din vilje og ditt velbehag. Du er i sannhet beskytteren, bevareren, den allmektige, den sterkeste.

Ved din makt! Hva enten jeg sover eller er våken, ber jeg ikke om annet enn det som du ønsker. Jeg er din tjener og er i din hånd. Hjelp du meg nådigst til å gjøre det som vil få ditt velbehags dufter til å bre seg. Dette er, sannelig, mitt håp og det håp som fyller dem som er deg nær. Lovet være du, o Herre over alle verdener!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aften (#3492)

O min Gud, min Mester, mine lengslers mål! Denne din tjener søker å sove i din barmhjertighets ly og å hvile under din nådes hvelving idet han bønnfaller om din omsorg og din beskyttelse.

Jeg trygler deg, o min Herre, ved ditt øye som aldri sover, om å bevare mine øyne fra å se noe annet enn deg. Styrk da deres synsevne så de kan oppdage dine tegn og skue din åpenbarings horisont. Du er den som ved å åpenbare din allmakt har bragt selve innbegrepet av makt til å beve.

Ingen annen Gud er der enn deg, den allmektige, den altbetvingende, den absolutte.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :