Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Vienotība
Vienotība (#2440)

Ak mans Dievs! Ak mans Dievs! Apvieno Savu kalpu sirdis un atklāj viņiem Savu lielo Nolūku. Lai viņi sekotu Taviem baušļiem un pildītu Tavus likumus. Palīdzi viņiem, ak Dievs, viņu centienos un dod viņiem spēku kalpot Tev. Ak Dievs! Neatstāj viņus vienus, bet vadi viņu soļus Tevis zināšanas gaismā un iepriecini viņu sirdis ar Savu mīlestību.

Patiesi, Tu esi viņu Palīgs un viņu Kungs.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Vienotība (#2441)

Ak mans Dievs, ak mans Dievs! Patiesi, es piesaucu Tevi un lūdzu pie Tava sliekšņa, lai Tava žēlastība nolaižas pār šīm dvēselēm. Izraugi viņas Savai labestībai un Savai patiesībai, ak Kungs, apvieno viņu sirdis, liec skanēt saskaņā visām dvēselēm, pacilā viņu garu ar Sava svētuma un vienesmes zīmēm. Ak Kungs! Liec sejām starot Tavas vienesmes gaismā. Lai kalpošana Tavai Ķēniņvalstij kļūst par spēka jostu Taviem kalpiem. Ak Kungs! Bezgala žēlīgais! Ak piedodošais un attaisnojošais Dievs! Piedod mums mūsu grēkus un trūkumus un liec mums pievērsties Tavas maigās žēlsirdības Ķēniņvalstij, piesaukt Tavu stipro un vareno valstību, zemoties Tava altāra priekšā un pakļauties Tavu zīmju spožumam. Ak Kungs! Ar Savas mīlestības dāsnumu liec mums būt vienotiem un saskaņā kā viļņiem jūrā, kā ziediem dārzā. Ak Kungs! Ar Savas vienesmes zīmēm liec krūtīm elpā celties un vērt cilvēkus zvaigznēs, kas atmirdz no vieniem un tiem pašiem godības augstumiem, skaistos augļos, kas aug Tavā dzīvības Kokā.

Patiesi, Tu esi Varenais, Pats par Sevi Pastāvošais, Devējs, Piedevējs, Attaisnotājs, Viszinošais, Vienīgais Radītājs!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :