Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Vidēji garā obligātā lūgšana
Vidēji garā obligātā lūgšana (#2349)
*Skaitāma ik dienas no rīta, pusdienā un vakarā

*Kas vēlas lūgt Dievu, lai mazgā rokas un, mazgājot tās, saka:

Dod spēku manai rokai, ak mans Dievs, lai tā stingri un cieši turas pie Tavas Grāmatas un lai pasaules ļaudīm pār to nav varas. Pasargi to, lai tā nedara neko tādu, kas tai neklājas. Patiesi, Tu esi Visvarenais un Visspēcīgais.

*Un, seju mazgājot, ir jāsaka:

Es ceļu savu skatu uz Tevi, ak mans Kungs, lai krīt pār to gaisma, kas plūst no Tava vaiga. Neļauj tam vērsties ne uz ko citu, kā vien uz Tevi.

*Tad viņam jāpieceļas un ar seju pret pielūgsmes vietu, Bahá’u’lláh atdusas vietu Bahjí pie Ako, jāsaka:

Dievs apliecina, ka nav neviena cita Dieva bez Viņa. Viņam pieder Atklāsmes un radības Ķēniņvalstis. Viņš, patiesi, ir Tas, Kas ir sūtījis Atklāsmes Gaismas Avotu, Kas sludināja no Sinaja kalna, caur Kuru ieplaiksnījās Augstākais Debesu Loks un ierunājās Lota koks, aiz kura ceļa vairs nav, un Tas, caur Kuru atskanēja aicinājums visiem, kas ir debesīs un uz zemes: “Raugiet, ir atnācis Tas, Kam pieder viss. Zeme un debesis, godība un valdīšana pieder Dievam, visu cilvēku Kungam. Viņam pieder Tronis debesu augstumos un virs zemes.”

*Tad viņam jānoliecas un, rokas atbalstot pret ceļgaliem, jāsaka:

Augstāks Tu esi, nekā Tevi slavēt spēju es vai arī kāds cits bez manis, nekā spēju to aprakstīt es vai visi, kas ir debesīs un uz zemes.

*Tad, paceļot rokas uz augšu ar plaukstām pret seju, viņam ir jāsaka:

Neliec vilties, ak mans Dievs, tam, kas ar lūdzēja pirkstiem tver pēc Tava žēlsirdības un mīlestības tērpa malas, ak Tu, starp žēlsirdīgajiem Visžēlsirdīgākais!

*Pēc tam lai viņš apsēžas un saka:

Es apliecinu Tavu vienību un vienesmi, un to, ka Tu esi Dievs un ka nav cita Dieva bez Tevis. Patiesi, Tu esi atklājis Savu Mācību, piepildījis Savu Derību un plaši atvēris Savas svētības durvis visiem tiem, kas mīt debesīs un uz zemes. Svētība un miers, sumināšana un slava lai nāk pār Taviem mīļajiem, kurus pasaules likstas un nejaušības nav kavējušas pievērsties Tev un kas visu ir atdevuši cerībā iemantot to, ar ko esi bagāts. Tu esi, patiesi, mūžam Piedodošais, Visdāsnais.

*Ar to pietiktu, ja garās vārsmas vietā kāds vēlas noskaitīt šos vārdus:

“Dievs apliecina, ka nav cita Dieva bez Viņa, Palīga briesmās, Paša par Sevi Pastāvošā”.

*Un tāpat arī pietiktu, ja viņš sēžot sacītu:

“Es apliecinu Tavu vienību un vienesmi un to, ka Tu esi Dievs un ka bez Tevis nav cita Dieva.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :