Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone








lūgšanas : Uzticība Mācībai
Uzticība Mācībai (#2431)

Ak Tu, Kā tuvums ir mana vēlēšanās, Kā klātbūtne ir mana cerība, Kā pieminēšana ir mans ilgojums, Kā godības Galms ir mans ceļa mērķis, Kā mājoklis ir mana tiecība, Kā vārds ir mana dziedināšana, Kā mīlestība ir manas sirds starojums, Kuram kalpot ir manas karstākās alkas. Piesaucot Tavu Vārdu, caur kuru Tu ļāvi tiem, kas Tevi atzinuši, pacelties Tavas zināšanas cildenajos augstumos un devi spēku tiem, kas no visas sirds pielūdz Tevi, tuvoties Tavas svētās vēlības Galmam, es lūdzu Tevi, palīdzi man vērst seju uz Tavu vaigu, celt skatu uz Tevi un daudzināt Tavu slavu.

Es esmu aizmirsis, mans Kungs, visu citu, tik Tevi vien nē, pievērsies Tavas žēlastības Izpausmei, cerībā tuvoties Tavam Galmam pametis it visu, tik Tevi vien nē. Raugi, šeit es esmu, ar skatu vērstu uz Tava vaiga gaismas apmirdzēto Troni. Liec man, ak mans Mīļotais, būt uzticīgam Tavai Mācībai, lai nekādas neticīgo šaubas nespētu likt man novērsties no Tevis.

Patiesi, Tu esi varenais Dievs, Palīgs briesmās, Visgodātais, Visspēcīgais.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Uzticība Mācībai (#2432)

Esi slavēts, ak Dievs, mans Kungs! Tā vārdā Kas ir Visdižākais no Taviem Vārdiem, Kam gauži pāri darījuši tie, kas atstūmuši Tavu patiesību, Kuru ielenc bēdas, ko neviena mēle nespēj aprakstīt, es Tevi lūdzu, palīdzi man vienmēr atcerēties un slavēt Tevi šajās dienās, kad visi ir novērsušies no Tavas Dailes, apstrīd Tevi un nicinājumā pagriezuši muguru Tavas Mācības Atklājējam. Ak mans Kungs, nav neviena cita, kas Tavu Mācību atbalsta, kā vien Tevis Paša vara.

Es lūdzu Tevi, ļauj man cieši turēties pie Tavas mīlestības un vienmēr atcerēties Tevi. Tas, patiesi, ir manos spēkos, un Tu vienīgais zini, ko es spēju. Patiesi, Tu esi Zinošais un Viedais. Nelaupi man, ak mans Kungs, Sava gaišā vaiga mirdzumu, kas apspīd visu pasauli. Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Visspēcīgā, Viscildenā, Mūžam Piedodošā.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :