Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2002-159BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2017-174BE
Vispasaules Taisnīguma Nams
Ridvan 2017 / 174BE
Bahājiešiem visā pasaulē
Dārgie draugi

Raugāt, kā ceļas Visdiženā Vārda kopiena! Lai gan aizritējis tikai viens gads kopš jaunā Plāna sākuma, atskaites jau liecina par to darbu apmēriem, kas tiek iesākti un jau top īstenoti. Intensitātes kāpināšana 5 000 izaugsmes programmās prasa līdz šim nepieredzētas pūles. Ar skaidru izpratni par Plāna pamatelementiem liels skaits draugu rīkojas tā prasību izpildei, demonstrējot rūpību un ziedošanos savas atbildes kvalitātē. Kā iecerēts, dažas intensīvas izaugsmes programmas, kuras jau sen tiek uzturētas, veidojas par zināšanu un resursu krātuvēm, sniedzot atbalstu apkārtējām teritorijām un veicinot pieredzes un atziņu ātru izplatīšanos. Intensīvas aktivitātes centri – tās apkaimes un ciemi, kur visvairāk tiek koncentrēts kopienveidošanas darbs, – izrādās esam auglīga augsne kolektīvajai transformācijai. Paplašināts un spēcināts palīgkolēģijas locekļu un viņu palīgu leģions rosina ticīgo centienus, palīdzot viņiem gūt vīziju par to, kā dažādos apstākļos virzīt uz priekšu izaugsmes procesu, un identificē metodes, kas atbilst katra klastera apstākļiem. Reģionālās bahāju padomes, attiecīgo Nacionālo garīgo padomju atbalstītas, mācās, kā Plāna virzītājspēks var tikt izveidots vienlaicīgi vairākos klasteros, un tikmēr dažās mazākās valstīs, kurās nav reģionālo padomju, to pašu sāk darīt jaunas valsts līmeņa struktūras. Lai gan, kā jau sagaidāms no jebkura dabiska procesa, straujajam progresam, kas tiek novērots dažās vietās, vēl tikai jānotiek citās vietās, intensīvo izaugsmes programmu kopējais skaits pasaulē jau sāk pieaugt. Turklāt mēs priecājamies konstatēt, ka dalība Plāna aktivitātēs ievērojami pieaugusi tā pirmajos četros ciklos.

Diez vai var būt vēl daudzsološākas zīmes tam, kas sagaidāms nākamajā gadā. Kas gan varētu būt vēl piemērotāka dāvana Svētītajai Dailei Viņa Dzimšanas divsimtajā jubilejā kā Viņa mīļoto kvēlie centieni vairot Viņa ticības izplatību? Tāpēc pirmā no divām divsimtgadu jubilejām, ko svinēs bahāju pasaule, ir notikums ar visaizraujošākajām izredzēm. Pareizi aplūkots, šis gads sniedz vienīgo lielāko vispasaules iespēju, kāda vien ir bijusi, savienot sirdis ar Bahá’u’lláh. Turpmākajos mēnešos apzināsimies visi šo vērtīgo izdevību un modri raudzīsim iespējas, kas ir katrā vietā, lai iepazīstinātu citus ar Viņa dzīvi un diženo misiju. Lai pilnā mērā izmantotu mācīšanas iespēju, kas tagad ir bahājiešu pasaulei, ir jādomā radoši par sarunām, kas var notikt ar jebkuru personu. Šādās jēgpilnās sarunās saasinās uztvere un atveras sirdis – reizēm pat uzreiz. Šajā cienījamajā nodarbē visi atrod aicinājumu un nevienam nevajadzētu liegt sev prieku, kas tiek gūts no iesaistīšanās šajā darbā. Mēs lūdzamies Mīļotajam, lai viss divsimtgadu jubilejas gads būtu piepildīts ar šo vistīrāko un saldāko prieku: izstāstīt citai dvēselei par Dieva Dienas ausmu.

Ticīgo saimei pildāmie pienākumi kļūst vēl jo vairāk steidzami pasaulē esošā apjukuma, neuzticības un neskaidrības dēļ. Draugiem patiešām vajadzētu izmantot katru iespēju iedegt gaismu, kas var izgaismot ceļu un sniegt iedrošinājumu nemierpilnajiem un cerību izmisušajiem. Atcerēsimies Aizbildņa padomu kādai bahāju kopienai vārdos, kas šķiet domāti mūsdienām: “Kad šodienas sabiedrības karkass šūpojas un krakšķ zem draudīgu notikumu un katastrofu spriedzes un slodzes, kad vairojas plaisas, kas pasvītro šķelšanos, atdalot nāciju no nācijas, klasi no klases, rasi no rases un ticību no ticības, Plāna izpildītājiem savās garīgajās dzīvēs un administratīvajās darbībās ir jāizrāda vēl lielāka saliedētība un savās kolektīvajās iniciatīvās jāparāda augstāka līmeņa saskaņota rīcība, savstarpējā palīdzība un harmoniska attīstība”. Vienmēr uzsvērdams ticības darba garīgo nozīmību un vienprātīgu apņēmību, ar kādu ticīgajiem ir jāpilda viņu svētie pienākumi, Shoghi Effendi arī brīdināja pret jebkādu dalību politiskās pretrunās, mudžekļos un ķildās. “Lai paceļamies virs visa veida partikulārisma un partejiskuma,” viņš citviet mudināja, “pāri tukšiem strīdiem, sīkmanīgiem aprēķiniem, pārejošām aizrautībām, kas satrauc mainīgās pasaules veidolu un saista tās uzmanību”. Tās ir neizbēgamās putas un šaltis, kas tiek uzbangotas, kad vilnis pēc viļņa satricina vētraino un sašķelto sabiedrību. Pārāk daudz likts uz spēles, lai nodarbotos ar šāda veida novērsieniem. Ikviens Bahá’u’lláh sekotājs labi zina, ka cilvēces labklājība galu galā ir atkarīga no nesaskaņu pārvarēšanas un vienotības stabilas nodibināšanas. Katrs bahājiešu ieguldījums savas sabiedrības dzīvē ir veltīts vienotības veicināšanai; katrs kopienveidošanas centiens ir virzīts uz to pašu mērķi. Kopienas, kas top Visdiženā Vārda pavēnī, strīdos nogurušajiem ir pārliecinošs piemērs tam, ko var sasniegt vienotība.

Mēs veltām uzslavas Kungu Kungam, redzot tik daudz Viņa mīļoto tik dažādos veidos veltām visu no sevis, lai augstu tiktu pacelts cilvēces vienotības karogs. Dārgie draugi, sākoties tagad īpaši labvēlīgam gadam, vai katrs no mums nevarētu pārdomāt, kādus debešķīgus darbus Viņa žēlastība var mums palīdzēt paveikt?

Vispasaules Taisnīguma Nams

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :