Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Ridvan

2002-159BE
2007-164BE
2008-165BE
2009-166BE
2010-167BE
2011-168BE
2012-169BE
2013-170BE
2014-171BE
2015-172BE
2016-173BE
2017-174BE
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Ridvan : 2016-173BE
Vispasaules Taisnīguma Nams
Ridvan 2016 / 173BE
Bahājiešiem visā pasaulē
Dārgie draugi

Līdz ar vislielāko svētku pienākšanu sagatavošanās periods nākamajam globālajam Plānam ir noslēdzies, un tagad mēs aicinām Dieva draugus uzņemties jaunas saistības nākamajiem pieciem gadiem, izrādot drosmi, apņēmību un sagādājot resursus.

Visi, kas ir uzticīgi Bahá’u’lláh, ir gatavi jaunajiem uzdevumiem. Institūciju sanāksmes, kas pēdējo mēnešu laikā notikušas visā pasaulē, ir apliecinājušas bahājiešu dedzīgo vēlēšanos uzsākt šos vērienīgos pasākumus. Uzdevumi, kas minēti vēstījumā Padomnieku konferencei, jau tiek vērsti apņēmīgos darbības plānos. Gadu desmitiem ilgi varonīgi centieni ir veidojuši kopienu un pierādījuši, ka tā spēj veicināt izaugsmi, norūdot to šā brīža uzdevumu veikšanai. Jo īpaši pēdējās divas desmitgades ir ievērojami paātrinājušas gaidīto prasmju kāpumu.

Šajā laika posmā rīcības plāna pieņemšana ir devusi draugiem iespēju aizvien vairāk attīstīt un pilnveidot būtiskas prasmes, kas vispirms izvērsušās vienkāršos kalpošanas darbos, novedot pie sarežģītākas darbības, kam savukārt bija jāattīsta vēl sarežģītākas prasmes. Šādā veidā ir sācies sistemātisks cilvēkresursu attīstības un kopienas veidošanas process tūkstošos klasteru un daudzos no tiem sasniedzis brieduma pakāpi. Uzmanība nav bijusi pievērsta tikai atsevišķiem ticīgajiem vai kopienai, vai ticības institūcijām – visus trīs dalībniekus jaunās pasaules iekārtas attīstībā stimulē garīgie spēki, kurus atraisījusi Dievišķā plāna izpilde. Viņu progresa zīmes aizvien skaidrāk parādās pašpaļāvībā, ko neskaitāmi ticīgie ir ieguvuši, lai dalītos ar citiem Bahá’u’lláh dzīves stāstā un apspriestu Viņa Atklāsmes un ne ar ko nesalīdzināmās Derības nozīmi ar aizvien lielāku skaitu dvēseļu, kuras tā rezultātā ir ieinteresējusi Viņa Mācība un kuras dod savu ieguldījumu Viņa vienojošā redzējuma sasniegšanai; bahājiešu un viņu draugu spējā pašos kopienas pamatos daiļrunīgi aprakstīt savu pieredzi procesā, kas spēj pārveidot cilvēka raksturu un ietekmēt sabiedrības dzīvi; ievērojami lielākā skaitā vietējo pamatiedzīvotāju, kas kā Bahá’í ticības institūciju un aģentūru locekļi tagad vada savu kopienu pasākumus; pastāvīgajos, dāsnajos un nesavtīgi sniegtajos ziedojumos fondam, kas ir būtiski svarīgs ticības progresa balstīšanai; vēl nepieredzētā individuālas iniciatīvas un kolektīvas rīcības uzplaukumā, atbalstot kopienas veidošanas pasākumus; to daudzo nesavtīgo dvēseļu entuziasmā, kas pašā jaunības plaukumā piešķir milzīgu enerģiju šim darbam, jo īpaši rūpējoties par jaunāko paaudžu garīgo izglītību; kopienu dievbijības stiprināšanā, regulāri pulcējoties lūgšanām; visu līmeņu Bahá’í ticības administrācijas spēju pieaugumā; institūciju, aģentūru un individuālu personu gatavībā domāt par visu procesu, apsvērt savu tiešo realitāti un novērtēt savus resursus vietās, kurās viņi dzīvo, un, pamatojoties uz šo novērtējumu, pieņemt plānus; tagad jau labi pazīstamajā mācību, konsultāciju, darbības un pārdomu procesā, kas ir attīstījis cilvēkos instinktīvu tieksmi mācīties; pieaugošajā izpratnē par to, cik liela nozīme ir Bahá’í ticības mācību veicināšanai ar sabiedrisku pasākumu palīdzību; daudzajās meklētajās un izmantotajās iespējās piedāvāt bahājiešu redzējumu pārrunās, kas norisinās sabiedrībā; apziņā, ka bahājiešu kopiena ir globāla kopiena, kas visos savos centienos paātrina dievišķās civilizācijas rašanos, demonstrējot tādas sabiedrības veidošanas spējas, kas raksturīgas Bahá’í ticības mērķim; patiešām, draugu pieaugošajā apziņā, ka viņu centieni veicināt iekšēju pārveidošanos, paplašināt vienotības loku, sadarboties ar citiem kalpošanas jomā, palīdzēt iedzīvotājiem būt pašiem atbildīgiem par savu garīgo, sociālo un ekonomisko attīstību un ar visu šo centienu palīdzību panākt pasaules uzlabošanos – tas viss izsaka pašu reliģijas būtību un mērķi.

Lai gan neviens atsevišķs pasākums nevar raksturot visas bahājiešu kopienas progresu, daudz ko var secināt pēc to klasteru skaita visā pasaulē, kuros tiek īstenota izaugsmes programma, kas, pateicoties Abhá Dailes piešķirtajam atbalstam, pārsniedz 5000. Tik plašs pamats kā šis ir priekšnoteikums tam, lai uzņemtos uzdevumu, kas tagad gaida bahājiešu pasauli – izaugsmes procesa stiprināšanu ikvienā klasterī, kurā tas jau sācies, un paplašināt ar vien vairāk bagātinošu kopienas dzīves modeli. Ilgstošie centieni, kas vajadzīgi, būs spraigi un grūti. Bet iznākumam ir visas iespējas būt ievērojamam, pat vēsturiskam. Maziem soļiem, ja tie ir regulāri un ātri, var noiet lielu attālumu. Koncentrējoties uz attīstību, kas jāsasniedz klasterī sākotnējā laika posmā, – piemēram, sešos ciklos pirms divsimtās gadadienas – draugi darīs daudz, lai tuvinātu piecu gadu laikā sasniedzamo mērķi. Katrā ciklā draugiem ir piešķirtas acumirklīgas iespējas spert soli uz priekšu, vērtīgas iespējas, kas vēlreiz netiks dotas.

Diemžēl plašākajā sabiedrībā parādās aizvien vairāk dvēseles panīkuma simptomu. Cik pārsteidzoši, ka laikā, kad pasaules tautas cieš no īsta pretlīdzekļa trūkuma un drudžaini metas no vienas maldīgas cerības otrā, jūs mierīgi pilnveidojat instrumentu, kas savieno sirdis ar mūžīgā Dieva Vārdu. Cik pārsteidzoši, ka neiecietīgu viedokļu un pretēju interešu kakofonijā, kas kļūst aizvien negantāka, jūs tiecaties tuvināt cilvēkus kopā, lai viņi dibinātu kopienas, kas ir drošas vienotības miera ostas. Nelaupot cerības, jūs ļaujat, lai pasaules aizspriedumi un naidīgums atgādina, cik neatliekami dvēselēm jūsu apkārtnē ir vajadzīgas dziedinošas zāles, kuras vienīgi jūs varat viņiem sniegt. Šis ir pēdējais plāns secīgu piecgadu plānu virknē. Tam noslēdzoties, sāksies jauns posms Dievišķā plāna evolūcijā, kam jāvirza Bahá’u’lláh kopiena uz priekšu, uz Bahá’í ticības laikmeta trešo gadsimtu. Lai Dieva draugi ikvienā valstī augstu vērtē šo dažu nākamo gadu izredzes, kuru piepildījumam būs vajadzīga stingra sagatavošanās vēl diženākiem uzdevumiem, kas mūs gaida. Pašreizējā Plāna plašais vēriens sniedz iespēju ikvienai personai atbalstīt šo darbu, lai cik pieticīgs būtu šīs personas pienesums. Mēs lūdzam jūs, dārgie līdzgājēji, Viņa, kas ir pasauļu Mīļotais, pielūdzēji, netaupīt pūles, liekot lietā visu, ko esat iemācījušies, kā arī visas Dieva dotās spējas un prasmi, lai virzītu Dievišķo plānu uz nākamo, būtisko posmu. Jūsu dedzīgajām lūgšanām pēc debesu palīdzības mēs pievienojam mūsu lūgšanas svētajās Svētnīcās visu to vārdā, kas strādā, lai sasniegtu šo visaptverošo mērķi.

Vispasaules Taisnīguma Nams

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :