Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Cilvēce
Cilvēce (#2377)

Mans Dievs, dievinātais un pielūgtais! Es apliecinu, ka Tu esi viens un vienīgs. Es apstiprinu, ka esmu saņēmis no Tevis veltes kā pagātnē, tā tagad. Tu esi Visdāsnais, un Tava žēlastība savā pārpilnībā līst vienlīdz pār augstiem un zemiem, un Tava cēlā vēlība apņem kā paklausīgos, tā arī nepakļāvīgos.

Ak žēlīgais Dievs, pati žēlsirdības būtība liecas Tavu durvju priekšā, un visdziļākajā garīgumā ap Tavas Mācības Svētnīcu lidinās mīloša laipnība. Mēs lūdzam Tevi, izlūdzoties Tavu mūžseno žēlastību un Tavu vēlību tagadnē, lai Tu apžēlojies par visiem esamības pasaulē, un Tavās Dienās neliedz tiem Savu svētību.

Visi ir nabadzīgi un trūcīgi, un Tev, patiesi, pieder viss, Tev pakļaujas viss, Tu Visvarenais!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Cilvēce (#2378)
Lai slavēts ir Tavs Vārds, ak Dievs, mans Kungs!

Tumsa ir nolaidusies pār visām zemēm, un ļaunie spēki ir apsēduši visas tautas. Tomēr cauri visam tam es jaušu Tavas gudrības mirdzumu un Tava likteņa spožo gaismu.

Tie, kurus no Tevis šķir plīvurs, ir iedomājušies, ka viņi spēs izdzēst Tavu gaismu un apslāpēt Tavu liesmu, un apturēt Tavas žēlastības vēsmu. Nē, jo Tu esi visvarens! Ja ikviena nelaime nebūtu bijusi Tavas gudrības nesēja un ja ikviens pārbaudījums nebūtu bijis Tava likteņa sūtīts, neviens nebūtu uzdrīkstējies stāties mums pretim, pat ja visi zemes un debesu spēki apvienotos pret mums. Ja man būtu lemts atšķetināt Tavas gudrības noslēpumus, kurus uztver mans skats, tad pārrauti tiktu Tavu naidnieku groži.

Tad esi cildināts, ak Tu mans Dievs! Piesaucot Tavu Visdiženo Vārdu, pulcini tos, kas Tevi mīl, tā Likuma lokā, kas plūst no Tavas gribas un patikas, un vieš viņu sirdīs mieru un drošību.

Tev ir tas spēks piepildīt Savu gribu. Patiesi, Tu esi Palīgs briesmās, Pats par Sevi Pastāvošais!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :