Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Bērni
Bērni (#2368)

Ak Dievs, vadi mani, sargā mani, dedz manā sirdī gaismu, lai es kļūstu kā mirdzoša zvaigzne. Tu esi Varenais un Spēcīgais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bērni (#2369)

Ak Tu Šķīstības Dievs! Es esmu mazs bērns, dāvā man miera ostu Savā dāsnajā sirdī. Liec man augt, baudot Tavas mīlestības medu un pienu, māci mani Savas sirds gudrībā, ļauj man kā bērnam brīvi augt un tiekties pēc pilnības.

Ak Tu, Kam līdzīga nav. Ļauj man liecināt par Tavu neredzamo Ķēniņvalsti. Patiesi, Tu esi varens, Tu esi spēcīgs.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bērni (#2370)

Ak mans Kungs! Ak mans Kungs! Es esmu mazs bērns. Baro mani no Savas žēlsirdības krūts, māci mani Savas mīlestības azotē, izglīto mani Savas vadības skolā un pilnveido mani Savas vēlības pavēnī. Atpestī mani no tumsības, veido mani par spožu gaismu, atbrīvo mani no nelaimes, dari mani par ziedu rožu dārzā, ļauj man tapt par kalpu pie Tava sliekšņa un dāvā man taisnīga cilvēka dabu, dari mani par balvu cilvēcei un rotā manu galvu ar mūžīgās dzīvošanas diadēmu.

Patiesi, Tu esi Spēcīgais, Varenais, visu Redzošais, visu Dzirdošais.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bērni (#2371)

Ak Dievs! Audzini šos bērnus. Šie bērni ir stādiņi Tavā dārzā, ziediņi Tavā pļavā, rozes Tavā dārzā. Lai Tavs lietus līst pār viņiem, lai apņem viņus mīlestībā Tavas patiesības Saule. Lai spirdzina viņus Tava elpa un lai viņi mācās, aug un attīstās, un izplaukst visā skaistumā.

Tu esi Dāsnais, Tu esi Līdzjūtīgais!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Bērni (#2372)

Ak Dievs! Audzini šo bērniņu Savas mīlas azotē, sniedz viņam pienu no Sava likteņa krūts. Kop šo jauno stādiņu Savas mīlestības rožu dārzā un veldzē viņu ar Sava dāsnuma lietu. Iecel viņu par Ķēniņvalsts bērnu un vadi viņu uz Savu Debesu Valstību.

Tu esi spēcīgs un laipns, Tu esi Devējs un Apveltītājs, visaugstākās svētības Kungs.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :