Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by lūgšanas

Aizsardzība
Atsacīšanās
Ausma
Bahá'í lūgšanas-Latviešu
Bērni
Cildināšana un pateikšanās
Cilvēce
Dieva Diena
Dziedināšana
Garā obligātā lūgšana
Garīgums
Garīgās Padomes
Gavēnis
Grūtības un pārbaudījumi
Jaungada diena
Laulības
Lestarpinātās dienas
Mācības sludināšana
Palīdzība
Par aizgājušajiem
Piedošana
Rīts
Saieti
Svētceļojuma vēstules
Ticības izplatīšanai - Lūgšanas no Dievišķā Plāna Vēstulēm
Uzticība Derībai
Uzticība Mācībai
Vakars
Vidēji garā obligātā lūgšana
Vienotība
Vēstule Ahmadam
Īsā obligātā lūgšana
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
lūgšanas : Īsā obligātā lūgšana
Īsā obligātā lūgšana (#2348)

*Skaitāma reizi dienā starp pusdienas laiku un saules rietu

Es apliecinu, ak mans Dievs, ka Tu esi mani radījis, lai es zinātu Tevi un pielūgtu Tevi.

Es apliecinu šai brīdī savu bezspēcību un Tavu varenību, savu nabadzību un Tavu bagātību.

Nav neviena cita Dieva bez Tevis, Palīga briesmās, Paša par Sevi Pastāvošā.

*“Obligāto ikdienas lūgšanu ir pavisam skaitā trīs. Ticīgais var brīvi izvēlēties jebkuru no šīm trim lūgsnām, bet viņam ir noteikti jānoskaita viena no tām pēc īpašiem norādījumiem, kas to pavada.” - Shoghi Effendi

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :