Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Várandós anyáknak
Várandós anyáknak (#2617)

Uram, én Uram! Dicsőítlek Téged és hálát adok Néked mindazért, mivel kitüntetted alázatos szolgálóleányodat, Hozzád könyörgő és esdeklő cselédedet, mert ím, erős Királyságodba vezetted őt, Általad meghallhatta magas Hívásodat e múlandó világban és megláthatta Jeleidet, melyek bizton mutatják győzedelmes uralmadat minden dolgok felett.

Ó, Uram! Néked ajánlom azt, ki méhemben rejtezik. Add hát, hogy méltó gyermek lehessen Királyságodban, pártfogásod és nagylelkűséged kegyeltje. Hadd fejlődjék és növekedjék fel a Te nevelésed oltalmában. Bizony, Te vagy a Kegyelmes! Bizony, Te vagy az Hatalmas Kegyek Ura!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :