Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Universal House of Justice

Ridvan 2009
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Universal House of Justice : Ridvan 2009
AZ IGAZSÁGOSSÁG EGYETEMES HÁZA
Ridvan 2009
A világ Bahá'í hívőihez
Hőn szeretett Barátok!

Alig három esztendeje intéztük a bahá’í világ felé azt a felszólítást, hogy használja ki az utolsó globális Terv lezárulásakor oly tisztán kibontakozott cselekvési keretet. A válasz, miként reménylettük, azonnali volt. A barátok mindenhol nagy lendülettel vágtak bele annak a célnak a megvalósításába, hogy a világon nem kevesebb, mint 1500 klaszterben alapozzanak meg intenzív növekedési programokat, és ezek száma hamarosan növekedésnek is indult. Akkor azonban még senki sem tudta elképzelni, hogy a Seregek Ura kifürkészhetetlen bölcsességében mily rövid idő alatt szándékozza alapvetően átformálni közösségét. Mily céltudatos és magabiztos közösség ünnepelte meg eredményeit a jelenlegi Terv félidejekor a világ minden részén negyvenegy regionális konferencián! Mily kivételes ellentétet mutatott összetartása és energiája egy, a válság spiráljába sodródott világ zavarodottságával és felfordulásával szemben! Ez valóban az áldottak azon közössége volt, melyre a Védnök utalt. Olyan közösség, amely tudatában van az óriási lehetőségeknek, melyekkel felruháztatott, és a szerepnek, melyet isteni rendeltetésszerűen be kell töltsön egy szétesett világ újjáépítésében. Egy felemelkedőben lévő közösség, melyet a bolygó egy részén súlyos elnyomás sújt, és mégis egységes egészként, zavartalanul és meg nem félemlítve emelkedik fel és erősíti meg abbéli képességét, hogy elérje Bahá’u’lláh célját, az emberiség felszabadítását a legszörnyűbb elnyomás igája alól. És azon majd nyolcvanezer résztvevőben, akik a konferenciákon jelen voltak, megláttuk, hogy a történelem színpadán miként jelenik meg az a hívő, aki a legmagasabb szinten bízik a Terv módszereinek és eszközeinek a hatásosságában, és meglepően ügyesen forgatja azokat. Ezen hatalmas lélek-óceánban minden egyes lélek tanúság volt a Hit átformáló erejéről. Mindegyikük bizonyítékát adta Bahá’u’lláh ígéretének, hogy megsegíti azokat, akik a világtól elfordulva és őszintén kiállnak, hogy szolgálják Őt. Mindegyikük bepillantást engedett a lények azon megszentelt és bátor, tiszta és megtisztult fajába, amelynek a nemzedékek folyamán Bahá’u’lláh Kinyilatkoztatásának közvetlen hatására isteni rendeltetésszerűen ki kell fejlődnie. Megláttuk bennük a Terv kezdetén kifejezett abbéli reményünk beteljesedésének első jeleit, hogy a Hit nevelő befolyása az intézeti folyamaton keresztül százezrekre terjedjen ki. Minden előjel arra mutat, hogy a Ridvan-időszak végére a világon az intenzív növekedési programok száma meg fogja haladni az ezret. Ezen legnagyobb örömteli ünnep kezdetén mi egyebet is tehetünk, minthogy alázattal hajtjuk meg fejünket Isten előtt, és hálát adunk Néki határtalan nagylelkűsége miatt, melyet a Legnagyobb Név közössége iránt mutat.

az Igazságosság Egyetemes Háza

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :