Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Tizenkilenc napi ünnep
Tizenkilenc napi ünnep (#2747)

„Bizony, elrendeltetett néktek, hogy minden hónapban egyszer vendégszeretetet ajánljatok, mégha vízzel is csupán; mert Isten célja a szívek összekötése, jóllehet mind földi, mind égi eszközökkel.” —Bahá’u’lláh, Kitáb-i-Aqdas

„Tegyetek erőfeszítést minden találkozón, hogy ... a mennyei eledel alászállhasson. E mennyei eledel a tudás, a megértés, a hit, a bizonyosság, a szeretet, a vágyódás, a kedvesség, a cél tisztasága, a szívek vonzódása és a lelkek összhangja. ... Amikor a találkozó ilyen módon valósul meg, szívben és lélekben ’Abdu’l-Bahá is jelen van, bár testben talán nincs veletek.”

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Tizenkilenc napi ünnep (#2748)
—`Abdu’l-Bahá

“A Tizenkilenc Napi Ünnepen való részvétel nem kötelező, de nagyon fontos, és minden hívő kötelességnek és kiváltságnak kell tekintse, hogy ezeken az alkalmakon megjelenhet.” — egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

Ó, Isten! Oszlass el mindent, mi a széthúzás oka lehet, és készíts el nékünk mindent, mely az egység és összhang megteremtője! Ó, Isten! Bocsásd reánk Mennyei Illatodat, és változtasd e találkozót égi gyűléssé! Adj meg nékünk minden jót és minden eledelt. Készítsd el nékünk a Szeretet Étkét! Add nékünk a Tudás Étkét! Halmozz el minket a mennyei Világosság Eledelével!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :