Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Szellemi tanácsok
Szellemi tanácsok (#2727)

*Valahányszor a tanácskozóterembe léptek, mondjátok el ez imát Isten szeretetével eltelt szívvel és az Ő említésén kívül mindentől megtisztult nyelvvel, hogy a Mindenek Felett Hatalmas kegyesen végső diadalhoz segítsen benneteket:

Ó, Isten, én Istenem! Szolgáid vagyunk, kik áhítattal tekintenek Szent Arcod felé, s e dicsőséges Napon mindentől elfordulnak Rajtad kívül. Összegyűltünk e Szellemi Tanácsban, nézeteinkben, gondolatainkban és célunkban egységesen, hogy Szavad felmagasztaljuk az emberek között. Ó, Urunk, Istenünk! Tégy minket Isteni Vezérleted jeleivé, magasztos Hited lobogóivá az emberek között, és hatalmas Szövetséged szolgálóivá. Ó, Legmagasabb Urunk! Hadd lehessünk Isteni Egységed képviselőivé Abhá Királyságodban és ragyogó csillagok minden vidék felett. Urunk! Segíts minket, hadd válhassunk csodás Kegyelmed hullámzó tengerévé, mindörökké dicsőséges Magasságodban fakadó folyókká, egészséges gyümölcsökké Isteni Ügyed Fáján, mennyei Szőlőskerted fáivá, melyek ágai Bőséged fuvallataitól hajladoznak. Ó, Isten! Hadd legyenek Isteni Egységed Versei lelkünk tápláléka, szívünket hadd örvendeztesse Kegyelmed kiáradása, hogy eggyé válhassunk, mint ugyanazon tenger hullámai, és összeolvadhassunk, mint ragyogó Fényességed sugarai, hogy gondolataink, nézeteink, érzéseink válhassanak egyazon valósággá, mely az egység szellemét tanúsítja világszerte. Te vagy a Kegyelmes, a Bőkezű, az Adományozó, a Mindenható, az Irgalmas, a Könyörületes.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Szellemi tanácsok (#2728)

*Gyűljetek össze tiszta örömben, és az ülés kezdetén imádkozzátok az alábbi imát:

Ó, Királyság Ura! Bár testünk itt gyülekezett össze, szerelmes szívünket magával ragadja a szereteted, és ragyogó Arcod sugarain suhanunk tova. Bár gyengék vagyunk, mégis hatalmad és erőd kinyilatkoztatásait várjuk. Bár szegények vagyunk, vagyon és javak nélkül, mégis Királyságod kincseiből részesülünk. Bár csak cseppecskék vagyunk, mégis óceánod mélyéből merítünk. Bár porszemek vagyunk, mégis sugárzó Napod dicsőségében ragyogunk.

Ó, Gondoskodónk! Küldd le nékünk segítséged, hogy az itt összegyűltek mindegyike fénylő gyertyává válhasson, mágnesként vonzhassa az embereket és mennyei birodalmaidba szólíthassa őket, mígnem ez alsó világot végül Paradicsomkerted tükörképévé változtatjuk.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Szellemi tanácsok (#2729)

*A Szellemi Tanács ülésének befejezésekor mondandó ima:

Ó, Isten! Ó, Isten! Egyedüliséged láthatatlan királyságából pillants le ránk, kik összegyűltek ezen szellemi gyűlésben, Benned hívén, jeleidben bizakodván, szilárdan Szövetségedben és Testamentumodban, Hozzád vonzódva, lángra gyúlva szereteted tüzétől és őszintén a Te Ügyedben. Szőlőskerted munkásai vagyunk, hited terjesztői, orcád odaadó imádói, alázatosak szeretteid iránt, hódolók ajtód előtt. Könyörgünk Hozzád, szilárdíts meg minket választottaid szolgálatában, segíts meg minket láthatatlan seregeiddel, erősíts meg minket, hogy szolgálhassunk Téged, és tégy minket alázatos és imádó alattvalókká, kik Véled társalognak.

Ó, Urunk! Gyengék vagyunk, és Te vagy a Hatalmas, az Erős. Holtak vagyunk, és Te vagy a nagy életadó Szellem. Szükséget szenvedünk, és Te vagy a Fenntartó, az Erős.

Ó, Urunk! Fordítsd arcunk irgalmas orcád felé, táplálj minket bőven áradó kegyeddel mennyei asztalodról, segíts minket legfőbb angyalaid seregeivel, és erősíts meg minket az Abhá Királyság szentjei által.

Bizony, Te vagy a Nagylelkű, az Irgalmas. Te vagy a nagy bőség Birtokosa, és valóban Te vagy az Elnéző és a Kegyes.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :