Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Reggel
Reggel (#2716)

Ó, Istenem és Mesterem! Szolgád vagyok, és a Te szolgád fia. Ím, felkeltem én kerevetemről e hajnali órán, mikor egyedüliséged Napcsillaga világlott elő akaratod Hajnalpontjából, és ragyogta be az egész világot, miként ez elrendeltetett Parancsolatod Könyveiben.

Dicséret Néked, ó, Istenem, hogy megismerésed fényének ragyogására ébredhettünk. Küldd le nékünk hát, ó, Uram, azt, ami segít, hogy mindenkitől megválhassunk Rajtad kívül, és ami megszabadít minket minden köteléktől, mely nem Hozzád fűz. Emellett rendeld nékem és azoknak, kiket szeretek, és az én véreimnek, férfiaknak és nőknek egyaránt ezen és az eljövendő világ minden jótéteményét. Óvj meg minket szüntelen védelmed által, ó, Te, Kit az egész teremtés szeret, és Ki a világegyetem Vágya vagy, azoktól, kiket az emberek kebelében ármánykodó Suttogó Gonosz megtestesüléseivé tettél. Képes vagy Te, hogy azt tedd, ami Néked tetszik. Valóban, Te vagy a Mindenható, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.

Áldd meg, ó, Uram, én Istenem, Azt, Kit legnagyszerűbb Címeid fölé helyeztél, és Ki által elválasztottad az istenfélőket a gonoszoktól, és kegyesen segíts nékünk, hogy azt cselekedjük, amit szeretsz és kívánsz. Áldd meg továbbá, ó, Istenem, azokat, Kik Szavaid és Betűid, és azokat, kik arcukat Feléd fordították, és a Te orcád felé tekintenek és figyelmeznek Hívásodra.

Valóban, Te vagy minden ember Ura és Királya, és hatalmad van minden dolgok fölött.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Reggel (#2717)

Menedékedben ébredtem, ó, Istenem, és illendő annak, ki ezt keresi, hogy oltalmad Szentélyében és védőkarod Erősségében lakozzék. Világítsd meg benső lényemet, ó, Uram, Kinyilatkoztatásod Hajnalának ragyogásával, miként külső lényemet beragyogja kegyed reggeli fénye.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :