Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Középső kötelező ima
Középső kötelező ima (#2608)
*Elmondandó minden nap reggel, délben és este

*Ki imádkozni kíván, mossa meg kezeit, és miközben mossa, mondja:

Erősítsd meg kezem, ó, Istenem, hogy oly elhatározottsággal ragadhassa az meg Könyvedet, hogy a világ seregei se vehessenek erőt rajta. És óvd meg kezem attól, hogy olyan dologgal foglalkozzék, mi nem az övé. Te vagy, valóban, a Mindenható, a Leghatalmasabb.

*Majd, míg arcát mossa, mondja:

Feléd fordítottam arcom, ó, Uram! Ragyogd be azt a Te orcád fényével. És védd meg attól, hogy Rajtad kívül bármerre is forduljon.

*Majd álljon fel, és a Qiblih (az Imádás Pontja, vagyis Bahjí, Akkó) felé fordulva mondja:

Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen Isten Rajta kívül. Övé a Kinyilatkoztatás és a teremtés királysága. Ő öltöztette testbe Azt, Ki a Kinyilatkoztatás Hajnala, Ki a Sínai-hegyen társalgott, Kin keresztül felragyogott a Legmagasabb Láthatár, és megszólalt a Lótuszfa, melyen túlra nem vezet út, s Kin keresztül felhangzott a hívás mindenekhez, kik a mennyben és a földön lakoznak: „Ím, a Mindenek Birtokosa, eljött. Föld és menny, dicsőség és királyság Istené, minden ember Uráé, és a magasságbéli Trónus és a föld Gazdájáé!”

*Majd hajoljon meg, kezeit térdére helyezve, és mondja:

Magasztosabb vagy Te, mint az én dicsőítésem és mindenki más dicsőítése, mint az én képem, mit Rólad festek, és mindenek képe, kik a mennyben és kik a földön lakoznak!

*Majd állva, kitárt karokkal, arca felé néző tenyérrel mondja:

Ne ábrándítsd ki, ó, én Istenem, azt, ki esengő ujjakkal kapaszkodik irgalmad és kegyelmed köpönyegének szélébe, ó, Te, Ki az irgalmat mutatók közül a Legirgalmasabb vagy!

*Majd pedig üljön le, és mondja:

Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül. Te, bizony, kinyilatkoztattad Ügyedet, beteljesítetted Szövetségedet, és szélesre tártad kegyelmed ajtaját mindenek előtt, kik a mennyben és a földön lakoznak. Áldás és béke, üdv és dicsőség szeretteidnek, kiket a világ változásai és esetlegességei el nem rettenthettek attól, hogy Feléd forduljanak, és kik mindenüket odaadták reménységükben, hogy elnyerhetik azt, mi Tiéd. Te vagy, valóban, a Mindig Megbocsátó, a Mindenek Felett Bőkezű.

*(Ha bárki a hosszú rész helyett az alábbi szavakat kívánja mondani, az is elegendő lesz néki: „Bizonyságot tesz Isten, hogy nincsen más Isten, csak Ő, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való.” És hasonlóképpen, elegendő, ha ülve a következő szavakat mondja: „Tanúságot teszek egységedről és egyedüliségedről, és arról, hogy Te vagy Isten, és hogy nincsen más Isten Rajtad kívül.”)

*Három kötelező ima létezik ... A hívő a három közül teljesen szabadon választhatja bármelyiket, egyet azonban kötelessége elmondani, mégpedig azon útmutatások szerint, melyek azt kísérik. —egy Shoghi Effendi nevében írt levélből

*Az ima előtti mosakodás meg kell előzze a három Kötelező Ima ... elmondását ... Az előírt mosakodás a kezek és arc imára való felkészülés céljából elvégzett megmosását jelenti. —Kitáb-i-Aqdas, Jegyzetek

*Mikor ez imát mondani kívánjátok, forduljatok Legszentebb Jelenlétem Udvara, e Szent Hely felé, melyet Isten azon Középponttá tett, mely körül kering a Magasságbéli Gyülekezet, és melyet az Imádás Pontjának[*] rendelt az Örökkévalóság Városaiban lakozók számára ... —Kitáb-i-Aqdas

*[* A Qiblih, vagyis Bahjí, Akkó]
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :