Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Isten felé fordulás
Isten felé fordulás (#2673)

Ó, Istenem! A Te közelséged a reménységem, és Hozzád fordulni az én örömöm. A Te szereteted a vigasztalásom, és a Te Neved az én imádságom. A Te jelenléted a békességem, a Te Szavad az én gyógyulásom. Ó, Uram, egyedül Téged óhajtalak szolgálni!

Ó, Istenem! Hozzád fordulok, a Te Valódhoz, tedd lehetővé, hogy felemelkedjem a Te megismerésedhez. A Te Neved erőt adott az igazaknak és a szentélyedbe hozta őket. Tárd fel Magad, ó, Uram, és segíts engem, hogy egyre jobban tekintsek a Te szépséged felé.

Ó, Istenem! Segíts engem, hogy mindentől megválhassak Rajtad kívül. Vágyakozom, hogy közel kerülhessek Hozzád. Ó, Te, Akit mindenek felett szeretek, erősíts meg hitemben Lényed bizonyságának jeleivel, hogy a kételkedő ingadozóktól teljességgel elfordulhassak.

Te vagy az én Segítőm, a Hatalmas, a Mindenható.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Isten felé fordulás (#2674)

Ó, Uram! Hozzád térek menedékért és a Te jeleidre figyelmez szívem.

Ó, Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon, elfoglaltságomban vagy munkámban, teljes bizodalmam Beléd helyezem.

Nyújtsd nékem hát elégséges segítséged, hogy mindentől függetlenné váljak, ó, Te, Kinek irgalma felülmúlhatatlan.

Add ki részemet tetszésed szerint, ó, Uram, és tedd, hogy megelégedjek azzal, mit nékem rendeltél.

Tiéd minden hatalom a parancsolásra.
-A Báb
-----------------------
Isten felé fordulás (#2675)

Részesíts, ó, Istenem, szereteted és tetszésed teljes mértékében, és csodásan ragyogó fényed vonzásával bájold el szívünket, ó, Te, Ki a Legfőbb Bizonyíték és a Legdicsőségesebb vagy. Küldd le reám, kegyelmed jeléül, életadó fuvallataidat napközben és éjszaka, ó, a bőkezűség Ura.

Nem tettem semmit, amivel megérdemeltem volna, ó, Istenem, hogy arcodat meglássam, és bizton tudom, hogyha még addig élnék is, míg a világ áll, akkor sem tudnék semmi olyat tenni, amivel ezt a kegyet kiérdemelhetném, mert a szolga rangja mindig is túl alacsony ahhoz, hogy bebocsáttatást nyerjen szent udvarodba, hacsak el nem ér hozzám nagylelkűséged, át nem hat gyengéd irgalmad, és körül nem ölel szerető kedvességed.

Légyen minden dicséret a Tiéd, ó, Te, Kin kívül nincsen más Isten. Engedd kegyesen, hogy felemelkedjem Hozzád, add meg nékem a megtiszteltetést, hogy közelségedben lakozhassam, és csak Véled társaloghassak. Nincsen más Isten, csak Te.

Valóban, ha Te meg kívánnád áldani egy szolgádat, kitörölnél Te szíve birodalmából minden említést és hajlamot a Te említéseden kívül, és ha rosszat kívánnál tenni egy szolgádnak amiatt, amit keze igaztalanul cselekedett arcod előtt, próbára tennéd őt ennek és az eljövendő világnak a javaival, hogy azokkal foglalatoskodjék, és elfelejtkezzen Reád emlékezni.

-A Báb
-----------------------
Isten felé fordulás (#2676)

Ó, Istenem, Uram, és Mesterem! Elszakítottam magam immár véreimtől és Általad keresem, miként légyek független e Föld lakóitól és hogyan álljak mindig készen, hogy befogadjam, mi dicséretreméltó Előtted. Halmozz el annyi jóval, hogy ne légyen parancsolóm Rajtad kívül, és növeld meg részem határtalan jótéteményeidből. Bizony, Te vagy a bőségesen áradó kegyelem Ura.

-A Báb
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :