Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Isten ügyének kezei
Isten ügyének kezei (#2677)

* Bahá’u’lláh újszülött Világközösségének Fő Tiszttartói, kiket Szövetsége Központjának tévedhetetlen Tolla azzal a kettős feladattal ruházott fel, hogy óvják Atyja Hitét és biztosítsák terjesztését. —Shoghi Effendi

Fény és dicsőség, üdv és dicséret Isten Ügye Kezeinek, kiken keresztül előragyogott az állhatatosság fénye, és kézzelfoghatóvá lett az igazság, hogy Istené a döntés joga, az Erősé, a Hatalmasé, a Korlátozatlané. Általuk hullámzik a nagylelkűség óceánja és árad szét Isten, az emberiség Ura áldott kegyének illata. Könyörgünk Hozzá – magasztaltassék Ő –, hogy védelmezze Kezeit mennyei seregeivel és óvja őket uralmának hatalmával, és segítse őket lebírhatatlan erejével, mely térdre kényszerít minden teremtett dolgot. Istené a korlátlan Hatalom, a mennyek Teremtőjéé és a Nevek Királyságának Uráé.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :