Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Ifjusági imák
Ifjusági imák (#2661)

Ó, Uram! Tedd e fiatalt sugárzóvá és lásd el e szegényt bőségeddel. Adj néki tudást, önts belé erőt minden hajnalon és védd őt oltalmad menedékében, hogy tévedések ne béklyózzák, Ügyed szolgálatának szentelhesse magát, irányt mutathasson a tévelygőknek, vezethesse a boldogtalanokat, megszabadíthassa a fogságban lévőket és megébreszthesse a közömböseket, hogy mind részesüljenek az áldásban, mit a Terád való emlékezés és dicsőítésed jelent. Te vagy a Hatalmas és az Erős.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ifjusági imák (#2662)

Ó, kedves Urunk! Kegyesen ruházd fel e fiókákat mennyei szárnyakkal, és adj nékik szellemi erőt, hogy e végtelen téren át röpülhessenek és az Abhá Királyság magaslataira szárnyalhassanak.

Ó, Urunk! Erősítsd meg e törékeny magoncokat, hogy mindegyikük gyümölcsöző fává váljon, zöldellővé és virágzóvá. Tedd e lelkeket győzedelmessé mennyei seregeid hatalma által, hogy képesek legyenek eltiporni a tévelygés és tudatlanság erőit, és kibontani a barátság és vezérlet lobogóját az emberek között; hogy megélesztő tavaszi szellőként felüdítsék és megébresszék az emberi lelkek fáit, és tavaszi záporként tegyék azon vidék rétjeit zölddé és termékennyé.

Te vagy a Hatalmas és az Erős; Te vagy az Adományozó és a Mindenek Felett Szerető.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :