Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Imák

A férjért
A Ridván tábla
A szent tengerész táblája
A szülőkért
A tűz táblája
Alap
Az elhunytakért
Bahá'í Imák-Magyar
Család
Dicséret és háládatosság
Egység
Emberiség
Emlékima Bahá’u’lláh sírjánál
Emlékima ’Abdu’l-bahá sírjánál
Este
Gyermekek és ifjak
Gyógyulás
Holtak imája
Hosszú gyúgyító ima
Hosszú kötelező ima
Huqúqu’lláh
Házasság
Hűség a szövetséghez
Ifjusági imák
Isten felé fordulás
Isten ügyének kezei
Középső kötelező ima
Lelki növekedés
Megbocsátás
Megpróbáltatások és nehézségek
Mártírok
Naw-Rúz
Reggel
Rövid kötelező ima
Segítség félrevezetetteknek
Segítségkérés
Szellemi tanácsok
Szökőnapok
Tanítás
Tizenkilenc napi ünnep
Tábla ahmedhez
Várandós anyáknak
Védelem
Összejövetelek
Útrakelten
Úttörők imája
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Imák : Hűség a szövetséghez
Hűség a szövetséghez (#2671)

Tedd szilárddá, ó, Urunk, lépteinket utadon és erősítsd meg szívünket az Irántad való engedelmességben. Fordítsd arcunkat egyedüliséged szépsége felé, és örvendeztesd meg keblünket isteni egységed jeleivel. Öltöztesd testünk nagylelkűséged palástjába, lebbentsd el szemünk elől bűnösségünk fátylát, és add nékünk kegyelmed kelyhét, hogy nagyságod láttán minden létezők legbensőbb lényege dicséretedet zengje. Majd tárd fel Magad, ó, Urunk, kegyes szavaddal és isteni lényed misztériumával, hogy az ima szent elragadtatása töltse be lelkünk – az imáé, mely a szavak és a betűk fölé emelkedik és túlnő a szótagok és hangok mormogásán, – hogy ragyogásod kinyilatkoztatása előtt minden dolog a semmibe tűnjön.

Urunk! Ímé szolgáid, kik szilárdak és hívek maradtak Szövetségedhez és Testamentumodhoz, kik erős kézzel tartják az Ügyedben való kitartás kötelékét és nagyságod palástjának szegélyébe kapaszkodnak. Segítsd őket, ó, Urunk, kegyelmeddel, szilárdítsd meg őket hatalmaddal, és erősítsd meg őket az Irántad való engedelmességben.

Te vagy a Megbocsátó, a Kegyes.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Hűség a szövetséghez (#2672)

Ó, Uram és Reményem! Segítsd, kiket szeretsz, hogy szilárdak lehessenek hatalmas Szövetségedben, hűségesek maradhassanak testet öltött Ügyedhez, és betarthassák parancsolataidat, melyeket a Ragyogás Könyvébe foglaltál, hogy iránymutató zászlókká válhassanak és a mennybéli Gyülekezet lámpásává, határtalan bölcsességed kútfejévé és a felséges mennyboltról utat mutató csillagokká.

Mert bizony Te vagy a Győzhetetlen, a Mindenható, a Mindenek Felett Hatalmas.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :